+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk
 • Kan du bedst lide at have jævnt travlt hele tiden?
 • Er du stort set lige så aktiv i din fritid som på jobbet?
 • Har du svært ved at identificere din toppræstationer?
 • Laver du flere fejl, når du er under tidspres?
 • Trives du bedst med faste arbejdstider, struktur og planlægning?
 • Er du som regel færdig i god tid, før du skal aflevere en større opgave?
 • Har du det skidt med de dage, hvor du ikke har nogen planer eller opgaver at gå i gang med?
 • Føler du nogle gange, at din indsats bliver overset?

Så har du sandsynligvis det stabile præstationsmønster. Test selv dit Præstationsmønster

Stabil-high-performer-540x405

Det stabile præstationsmønster er rigtigt godt at have, hvis du er fastansat f.eks. i en stabsfunktion som administrationen, regnskab, Human Resources og andre funktioner, hvor du skal levere høj kvalitet og service hver dag. Måske arbejder du som direktionsassistent, marketingkoordinator, administrativ HR-medarbejder eller servicetekniker. Der er mange jobs, hvor din stabile indsats vil være kærkommen.

Om du er high performer, præsterer som forventet/normen eller ikke helt kan leve op til kravene i jobbet afhænger både af dine konkrete evner/kvalifikationer, faglige erfaringer og kompetencer samt hvorvidt, det er muligt for dig at planlægge dine arbejdsopgaver og dermed fordele dem jævnt over ugen. Ligesom det kan afhænge af, om du er ny i jobbet og har fået de værktøjer og den introduktion, som du har brug for.

Om din indsats så bliver bemærket og værdsat behørigt er en helt anden sag. For nogle gange kan netop din stabilitet gøre, at du ikke rager op eller gør dig særligt bemærket. Måske bliver det med tiden taget for givet, at du altid er der og altid knokler. Så er det først, når du af den ene eller anden grund stopper, at de opdager, hvor meget arbejde du faktisk har påtaget dig – uden at kny eller gøre et stort nummer ud af det. Hvis du har været meget effektiv og en stabil high performer, kan de måske være nødt til at ansætte to til at løse dine opgaver!

Styrkerne ved det stabile præstationsmønster:

 • Du er stabil og troværdig
 • Du er som regel effektiv og har en høj arbejdsmoral
 • Du leverer altid det, du har lovet – både til tiden og af den aftalte kvalitet
 • Du er pligtopfyldende og samvittighedsfuld i forhold til dit job og andre mennesker
 • Du leverer samme kvalitet og service hver dag – uanset hvordan din morgen har været
 • Du går bare i gang, så snart du sætter dig på din plads
 • Dine kolleger kan altid regne med dig
 • Kunderne sætter pris på dig, fordi du giver dem en god oplevelse
 • Når du har mindre travlt, kan du måske være ekstra kreativ og få gjort det, som længe har skullet gøres

Bagsiden af det stabile præstationsmønster:

 • Du bliver nemt stresset og mister overblikket, hvis du får mange uforudsete/ikke planlagte opgaver
 • Du laver flere fejl, hvis du er under tidspres
 • Du bliver demotiveret, hvis ingen siger tak eller værdsætter din indsats
 • Din indsats bliver nemt usynlig sammenlignet med dine kollegers toppræstationer under pres
 • Du kan få det skidt og blive rastløs, når der ikke er noget at lave
 • Du får nemt dårlig samvittighed, hvis du en dag ikke har været helt lige så effektiv, som du plejer at være
 • Du kan føle dig forkert, hvis du er på en arbejdsplads, hvor de fleste arbejder ekstra meget op til deadlines

Grundlæggende er det ene præstationsmønster ikke bedre end det andet, men det kan være mere eller mindre hensigtsmæssigt i forskellige virksomheder eller jobs.

Du vil næppe trives specielt godt på et reklamebureau, i et arkitektfirma eller i mediebranchen, hvor der konstant er stramme tidsfrister og projekter, som fuldt ud afhænger af kundernes efterspørgsel med deraf følgende totalt hektiske perioder som så indimellem afløses af døde perioder, hvor der slet ikke er noget at lave. Det passer simpelthen så dårligt med dit præstationsmønster og behov for regelmæssighed, at du sandsynligvis ikke vil trives eller kunne holde det ud i længden.

Du vil også blive udfordret som skuespiller, forfatter, kunstner og selvstændig, fordi du her bliver nødt til selv at skabe rammerne og den forudsigelighed, du har brug for.

Som skuespiller, musiker eller tilsvarende vil du nemt mistrives i de uundgåelige perioder mellem jobs, og din høje arbejdsmoral kan enten gøre dig rastløs, lettere desparat og/eller ligefrem deprimeret, eller det kan positivt drive dig til at træne dit talent hver dag fra 8-16.00 af den simple grund, at det er dit job. Det sidste vil til gengæld give dig en oplevelse af mening og nytte, som kan gøre dig glad og give dig energi.

Som forfatter og kunstner kan du tvinge dig selv til bare at gå i gang, og så kommer inspirationen som regel, når du først er i processen.  Hvis det lykkes for dig, kan du være yderst produktiv! Dine kolleger med det springvise præstationsmønster vil sandsynligvis misunde dig. 😉

Som selvstændig er du lidt på herrens mark, især hvis du ikke ved og derfor ikke kan planlægge (!), hvornår eller hvordan dine ydelser og produkter bliver købt og skal leveres. Det kræver ekstra selvdisciplin og motivation at få skabt nogle rammer, som du trives med. Det kan derfor være godt, hvis du sætter dig mål og planlægge det vigtigste hver uge samt at starte hver dag med at prioritere de punkter, du har på din liste.

God arbejdslyst!

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading