+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Intelligent?

Hvad viser IQ-tallet?

Gennemsnittet for en hvilken som helst IQ-test vil altid være 100 for en repræsentativ normgruppe, det vil sige en tilpas stor gruppe mennesker, der ligner et tilfældigt udsnit af befolkningen.

 • Hvis IQ-tallet er højt, er der kun én forklaring: Du er velbegavet
 • Hvis IQ-tallet er meget højt, er du højt begavet
 • Hvis IQ-tallet er omkring 100, er du normalt begavet
 • Hvis IQ-tallet er over gennemsnittet, er du kvik inden for normalområdet
 • IQ-tallet giver en indikation af dit potentiale, altså din evne til at lære og tilegne dig ny viden
 • En høj IQ kan ikke bortforklares. Det er som det er. Du er som du er.

 

Velbegavede & højt begavede

IQ-tallet i sig selv siger ikke rigtigt noget, da forskellige intelligenstest har forskellige standardafvigelser (statistisk afvigelse fra 100). Percentilen, altså hvor du ligger i forhold til gennemsnittet i en statistisk normalfordeling, siger mere.

Hvis testen har en standardafvigelse på 15, skal du score over 130 (to standardafvigelser fra 100) for at være blandt de 2% (svarende til 98-percentilen), der kan blive medlem af Mensa. Hvis standardafvigelsen er 24, skal du score over 148, og hvis standardafvigelsen er 16, skal du score over 132 for at være blandt de øverste 2%, der defineres som højt begavede. I foreningen Gifted Children defineres de højt begavede som de 5% bedst begavede børn.

I “Netværk for begavede” skal du bare være blandt de 10% bedst begavede, defineret som de velbegavede, fordi du med en IQ på dette niveau vil opleve at være anderledes end mindst 90% af de mennesker, du møder tilfældigt i folkeskolen og på diverse arbejdspladser. Men det gælder ikke nødvendigvis på studier, i bestemte afdelinger af virksomheder eller i din omgangskreds, fordi der her sker en selektion. Der vil være en klar tendens til at:

 • Visse studier kræver en IQ over gennemsnittet, som f.eks. civilingeniørstudiet, for at de studerende med rimelighed kan gennemføre det
 • Ledere på højt niveau i organisationen, it-udviklere, controllere mv. har en højere IQ, fordi de typisk har brug for at kunne overskue og analysere store mængder data og til tider træffe beslutninger ud fra et ufuldstændigt grundlag
 • De personer, du taler bedst med, og med hvem du føler dig forstået med det samme, har oftest en IQ på samme niveau som dig selv – fordi lige søger lige, og lige børn leger bedst.

 

IQ-tallet viser ikke:

 • Hvor god du er til at klare dig på et bogligt studie – fordi højt begavede ikke altid har den nødvendige arbejdsdisciplin, som studiet også kræver
 • Hvor god du er til at præstere i et job – fordi IQ’en siger mere om dit potentiale end om dine faktiske præstationer
 • Hvordan du er som menneske, eller hvor god du er til at omgås andre – det kan man bedre se i en personlighedstest

 

En lavere IQ kan skyldes flere faktorer:

 • Du blev forstyrret flere gange undervejs i testen
 • Måske var du nervøs eller blev forvirret over nogle af spørgsmålene
 • Du blokkerede over for en bestemt type opgaver
 • Du sad fast i en eller flere opgaver alt for længe, så du nåede ikke at løse så mange opgaver
 • Aftenen før havde du fået alkohol, havde sovet dårligt om natten eller lignende, og var derfor uoplagt, da du skulle svare på testen.

Læs mere om, hvad der kan påvirke restresultatet her.

 

Få tal på din intelligens:

Læs mere om den intelligenstest Ann C. anvender. Bestil/køb den her og tag den online.

 

Typiske spørgsmål:

– Jamen, hvad nu hvis jeg i virkeligheden slet ikke er så intelligent, som jeg tror?

Svar:

Hvor intelligent tror du, at du er? Hvad er du mest bange for at få at vide? Erfaringen fra mine kunder er, at de ofte scorer højere, end de havde regnet med. Og jo højere IQ-score, desto større skred kan der ske i personens selvopfattelse. Nogle bliver nærmest lidt rystede, når de får resultatet. De fleste velbegavede har dog en rimelig, realistisk fornemmelse af, hvor de ligger i forhold til gennemsnittet.

– Jeg har prøvet forskellige intelligenstest på nettet, og resultatet er forskelligt hver gang. Hvorfor det?

Svar:

Forskellige intelligenstest giver forskellige resultater. Den samme intelligenstest kan også give forskelligt resultat, hvis du prøver den igen efter et halvt år, da det også afhænger af din dagsform. Endelig er det et faktum, at hjernen er plastisk og derfor kan trænes til bedre resultater – ligesom du kan træne dig selv fysisk.

 

– Jeg ved, at jeg er bedre begavet end de fleste, så det har jeg ikke behov for at bevise med en test. Jeg har altid været blandt de bedste i skolen og nu arbejder jeg som specialist på mit felt. Hvordan kan jeg blive medlem af ”Netværk for begavede”?

Svar:

Optagelse i ”Netværk for begavede” kræver – ligesom Mensa – dokumentation af din IQ. At klare sig godt i skolen og på arbejdsmarkedet er ikke ensbetydende med at være blandt de 10% bedst begavede. Nærmere tværtimod. Mange højt begavede har kedet sig i folkeskolen, og de har derfor aldrig fået etableret gode arbejdsvaner, så de klarer sig ofte dårligt på de videregående uddannelser. Dem, der typisk klarer sig bedst i skolen og senere, er de kvikke normaltbegavede, så hvis du er en af dem, skal du bare være glad. Hvis du er i tvivl, kan du altid tage en intelligenstest.