+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Foto: Ann C. Schødt

Skal du dele din viden på jobbet?

 • Er du videnmedarbejder?
 • Har du efterhånden oparbejdet stor viden inden for dit felt?
 • Er du ansat i en virksomhed, hvor virksomhedens omsætning og succes afhænger af netop dét, du har inde mellem ørerne?
 • Har du de tekniske værktøjer, systemer og medier, der gør det muligt for dig at dele din viden?
 • Kan du se formålet med at dele din viden?
 • Bliver du anerkendt og/eller belønnet af dem, der bruger din viden?

Kan du sige ja til (næsten) alle spørgsmål, men tøver alligevel med at dele, så kan det skyldes, at du mangler den grundlæggende tillid, som er forudsætningen for, at du bliver motiveret til og får lyst til at dele din viden med andre.

Da jeg i januar 2013 skrev en blog til og om de intelligente introverte, blev jeg overrasket over den dialog nogle af de kommenterende læsere havde omkring videndeling:

Det var bedst at holde sine idéer for sig selv. For hvis man delte sin viden eller sine idéer, var der bare en anden – f.eks. ens chef – der tog æren og profilerede sig selv på videnmedarbejderens bekostning.

Tøver du med at dele din viden?

 

Tør du dele din viden med din chef?

Som et kuriosum kan jeg bevidne, at der findes kulturer, eksempelvis den italienske, hvor det altid er lederen, der tager æren for medarbejdernes arbejde og idéer. Sådan er det bare. Som ansat skal du derfor acceptere, at en af dine opgaver er at få din chef til at se godt ud, herunder at komme med idéer, der, hvis din chef synes, at de er gode, bliver brugt til at promovere ham/hende/afdelingen opadtil. Det er et vilkår, man må leve med.

Du er måske anset i en virksomhed, hvor der er stor intern konkurrence. Målstyring og fokus på resultater er ret normalt i amerikanske virksomheder og konsulentfirmaer. Ligesom det præger kulturen i meget salgsdrevne virksomheder. Konkurrence-mentaliteten kan kollidere kraftigt med eller være i direkte modstrid med vores danske værdier om lighed og retfærdighed. Det kan mindske tilliden mellem kolleger og dermed begrænse motivationen for at dele viden.

Her kan du spørge dig selv:

 • Har jeg lyst til og mod på at konkurrere (fagligt) med mine kolleger?
 • Har jeg bedre muligheder for at realisere mit potentiale, bruge mine evner og omsætte min viden og ekspertise til noget værdifuldt her, end hvis jeg var selvstændig eller ansat et andet sted?

Hvis ja til begge – så må du lære spillereglerne og spille spillet – på godt og ondt.

Hvis nej til begge – så kan det vist kun gå for langsom med at finde et andet job. Men tænk dig grundigt om. Brug endelig dine analytiske evner til at lave grundig research på alternativerne. Opstil lister over fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, så du ikke får truffet en forhastet beslutning og dermed skyder dig selv i foden ved at ødelægge dit CV.

Kan du leve med, at din chef tager æren?

 

Har du lyst til at dele din viden?

Som person kan du have mere eller mindre tillid til andre. I Personlighedstesten ses det som en score mellem 5-100 på konstruktiv holdning. Jo højere score, desto mere tillid har du til andre mennesker. Mange af dem, der konsulterer mig, scorer relativt lavt. Det kan skyldes tidligere dårlige oplevelser. Svigt og traumatiske oplevelser kommer tit til udtryk som en meget lav score, der forstærkes af en lav score på personlig bearbejdning, fordi du husker som en elefant og har svært ved at slippe fortiden. Samtidig kan det gøre dig pessimistisk, så den lave tillid til andre bliver til en vished om, at alle andre også vil svigte din tillid. Det kan blive negativt selvforstærkende.

Men hvad betyder det reelt for dig at få æren for dine idéer?

 • Er det for at styrke din faglige selvtillid?
 • Påvirker det din anseelse og status i virksomheden?
 • Gør det en forskel for din karriere? For din bonus?
 • Eller er det mest for dit ego og din faglige forfængelighed?

Personligt har det altid været vigtigere for mig, at en idé blev gennemført, eller et budskab kom ud, end at jeg kom op på podiet og blev hyldet. For så gjorde idéen eller budskabet nytte – og dermed gav det mening for mig. Plagiering er derimod en helt anden ting. Ingen skal kopiere mine tekster og lade som om de selv har skrevet det! Men alle må dele links til mine blogindlæg.

Som personer kan vi altså have varierende tillid og motivation ift. at dele, ligesom resultatet kan blive vidt forskelligt – alt efter hvem der deles med.

Har du en grundlæggende tillid til andre? Påvirker det din lyst til at dele din viden?

 

Tag springet og del din viden

Nogle gange må du helt enkelt tage en dyb indånding og springe ud i det. Prøv idéen af ved at dele den med en, du har tillid til. Få den registreret i systemet, så du har sikret dig ophavsretten. Skriv og beskriv internt i virksomheden eller offentligt: Læg navn til din viden og din idé – stå ved den og stå ved dig selv.

Jo, vel kræver det mod. Jeg indrømmer gerne, at ofte når jeg lægger et nyt indlæg på bloggen, så må jeg tage en dyb indånding og krydse fingre. For det er som, det jeg engang læste om, at være leder:

Du kan blive slået til ridder – eller til plukfisk!

Og du bliver nødt til at tage chancen. For det, du fortryder mest, er det, du ikke fik gjort. 🙂

Læs evt. også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading