+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Der kan være træk i din personlighed, der slører, dæmper eller ligefrem hæmmer dominansen. Det kan gøre dig til et mere nuanceret menneske, men det kan også give dig nogle klare udfordringer.

 

Dominerende & introvert

Det er en ret interessant kombination, fordi dominansen her kan være mindre tydelig. Introverte ledere kan udstråle en rolig autoritet, der giver deres ord mere vægt – de siger ikke så meget, men stiller måske netop det spørgsmål, som gør, at de får flertallet af ledergruppen til at mene det samme som dem. De kan operere i det skjulte og være yderst velforberedte og velargumenterede, så de ender med at få deres vilje – og nogle gange uden at andre opdager, at det netop er det, de gør. De har som regel en klar agenda, men det er ikke sikkert, at de fortæller andre om den.

Dominerende & empatisk

Empati kan bløde dominansen op, især hvis den også udmøntes i hensyntagen til andre mennesker. Så får vi en betænksom og behagelig leder, der har en god føling med sine medarbejdere og formår at se deres behov. Hvis lederen ligger lavt på hensyntagen (en anden egenskab i personlighedstesten), så bliver de upopulære beslutninger gennemført på en bestemt, men alligevel sympatisk måde. Empati er en væsentlig del af den sociale intelligens og skulle være et ufravigeligt krav til alle ledere.

Dominerende & sensitiv

Denne kombination kan til gengæld volde indehaveren store kvaler. For der er skruet op for synligheden, og personen kommer nemt til at markere sig eller ligefrem overeksponere sig selv i en hvilken som helst sammenhæng, og – bang! – så rammes han/hun nærmest bagfra og bliver såret eller slået helt ud af kurs! I personlighedstesten viser sensitiviteten sig som lav mental modstandskraft og personlig bearbejdning: Der er ikke noget filter, ingen beskyttelse mod de frontale angreb, alt går direkte ind og rammer den blødeste del af eremitkrebsen, og for at gøre ondt værre tager det personen lang tid at komme sig over det. Der tænkes, spekuleres og bekymres, mens følelserne langsomt bearbejdes og processes gennem systemet. Jo større sensitivitet, desto længere tid kan personen ligge underdrejet og være mere eller mindre uarbejdsdygtig efter uforvarende at have eksponeret sig selv for meget.

Dominerende & forsigtig

Her er forsigtig det modsatte af risikovillig og modig. Det lyder næsten selvmodsigende, og derfor kan det også være ret tricky for personen at rumme og håndtere i praksis. Dominansen skruer op og forsigtigheden skruer ned. Personen mangler faktisk mod til at turde være markant. Enhver beslutning bliver vendt og drejet og analyseret, for man kan aldrig vide sig for sikker. Dominansen træder på speederen og vil se resultater, forsigtigheden træder på bremseren og drejer desperat på rattet for at undgå diverse risici og farer. Det kan være ganske frustrerende, især hvis du samtidig drives af at få udfordringer og udvikle dig.

 

Rollemodeller og skræmmebilleder

Blandt mine kunder møder jeg jævnligt nogen, der er dominerende, men ikke rigtigt har forliget sig med den side af sig selv.

Hvis du ikke tør være dominerende, kan der grundlæggende være to årsager:

  1. Du har manglet gode rollemodeller for, hvordan du kan være dominerende og markant på en positiv måde
  2. Du har haft en forælder, som har været det værste skrækeksemplar: Narcissistisk, selvoptaget, altdominerende, rethaverisk, enerådig osv.

Hvis bare den ene af dine forældre har været dominerende på den negative måde, har det sandsynligvis været usædvanligt svært for dig at manifestere og forme din personlighed som følsom teenager. Nogle af de mest dominerende på den negative måde tåler ikke modsigelser, vil bestemme alt og fylder det hele! Gud nåde og trøste den, der vover at udfordre deres enerådige magt i hjemmet! Skænderier, konflikter, dramatiske martyrier, udstødelse, bebrejdelser og beskyldninger kan være daglig kost – og er i sagens natur ikke de optimale vækstbetingelser for en spirende personlighed, der hungrer efter anerkendelse, kærlighed og bare det at blive set!

Dominerende & manipulerende

De mest giftige at vokse op med – eller arbejde sammen med – kan imidlertid være dem, der ikke vedkender sig deres egen dominans: De manipulerende. Her bevæger man sig i mineret terræn og ved aldrig, hvornår man træder forkert, så bomben eksploderer. Af en eller anden grund er det næsten altid kvinder – mødrene – der af kulturelle årsager ikke vil indrømme, at de er dominerende, så her hagler projektionerne ned over de stakkels børn. Når barnet ikke opfører sig præcist, som mor ønsker det, kan der udbryde flere dages iskold tavshed, styrtbyger af bebrejdelser eller kaskader af skyld, hvis de da ikke bryder ud i højlydt gråd som et sidste middel til at få deres vilje. Jeg tror desværre ikke, at jeg overdriver ret meget. Hvis du selv er dominerende vil det meget nemt blive en side af dig, som du bevidst vælger at fornægte, for sådan vil du i hvert fald ikke være!

 

Accepter din dominans og tag styringen i dit liv!

Uanset hvor dominerende du er, bliver du nødt til at acceptere den side af din personlighed. Hvis du fortrænger den, risikerer du nemlig, at du bliver dominerende på den negative måde – præcist sådan som du ikke vil være – når du kommer under pres.

Hvis du derimod accepterer din dominans og vedkender dig den, kan du til gengæld også blive herre over den styrke og synlighed, som den kan give dig: Det bliver dig, der bevidst skruer op og ned for din volumenknap.

Men lad nu være med at skrue helt ned, medmindre du er nødt til det for at give plads til andre. Det er som en stor rød Ferrrari: Selv i tomgang skiller den sig ud og larmer meget mere end de andre biler! De andre kan sagtens se og mærke, at du er dominerende, så når du lægger for meget bånd på dig selv, kommer det til at virke unaturligt eller ligefrem utroværdigt. Derfor kan du jo sagtens vise hensyn i trafikken og overholde færdselsreglerne. 😉

Læs også her: Dominerende – fylder du meget?

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading