+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Om du skal rose resultatet, anerkende processen eller ingen af delene afhænger helt af barnets præstationsmønster. Det kan forældre til gengæld identificere hos deres børn helt ned til treårsalderen.

Siden jeg opdagede præstationsmønstrene tilbage i 2009 har flere hundreder testet deres præstationsmønster og fået feedback på deres personlige præstationsprofil som en del af udviklingsforløb, workshops eller jobkonsultationer. Kendskabet til eget og andres præstationsmønster er et enkelt og effektivt værktøj til at lede og motivere både sig selv og andre. Ud over at arbejde med rekruttering og tests siden 1999, har jeg også arbejdet som pædagogmedhjælper og er selv mor til to.

På den baggrund har jeg skrevet håndbøger til ledere og forældre samt holdt foredrag og workshops for forældre på Gifted Childrens sommerlejr.

 

Det resultatorienterede barn

Hvis barnet har mest af det svingende præstationsmønster, vil det motiveres af at konkurrere med sig selv og/eller andre, og så er det resultatet, der tæller.

Barnets energi kommer i bølger som vekselstrøm, og det kan toppræstere, når det bliver presset eller selv vil.

Barnet vil være tilbøjelig til at udskyde skolearbejdet til dagen – eller natten! – før det skal afleveres. Hvis en opgave ikke har en tidsfrist, er der stor risiko for, at den ikke bliver gjort. Det gælder også deres pligter derhjemme.

Når du skal motivere barnet, skal du helst opstille konkrete og kortsigtede mål. Hvis du skal motivere det til at lave lektier, kan du med fordel tage tid på barnet. (Det lyder hårdt, men for de her børn virker det altså.) Konkurrenceelementet og det at forbedre sine præstationer driver barnet til at præstere.

Til gengæld springer barnet gerne over, hvor gærdet er lavest, og det hurtigst kan nå i mål. Hvis du ikke følger op og viser interesse, eller hvis der ikke er en tidsfrist, kan det virke demotiverende for barnet.

Barnet sigter selv efter resultatet, så det er dét, du skal rose og anerkende. Hvis barnet dyrker sport, vil det typisk fokusere på det at vinde – eller undgå at tabe. Når barnet begynder at få karakterer, kan det være opsat på at få et højt gennemsnit.

 

Det procesorienterede barn

Hvis barnet har mest af det stabile præstationsmønster, motiveres det af pligt og ansvarsfølelse. Når det får en opgave, går det bare i gang, fordi det skal.

Barnets energi kommer stabilt som jævnstrøm, og det kan levere det lange, seje træk.

Barnet arbejder bedst uden pres, så det kan få lov til at løse opgaverne i sit eget tempo med god tid til selve processen.

Når du skal motivere barnet med det stabile præstationsmønster, skal du give det ansvar for at løse opgaverne, så det selv kan planlægge hvornår og hvordan, det skal gøres.

Du behøver ikke at følge op, tjekke eller kontrollere barnet, da det nemt kan blive opfattet som mangel på tillid fra din side og derfor virker demotiverende.

Her er det fint at rose og anerkende barnet for indsatsen, men også for indholdet og kvaliteten. Barnet ved som regel godt, hvornår det har gjort en god indsats og leveret en præstation, det selv kan stå inde for, men det er vigtigt, at du også ser og anerkender det. Barnet kan have meget høje standarder, der kan kamme over i perfektionisme, hvis det ikke bliver set og rost.

 

Det passionerede barn

Hvis barnet derimod har det springvise præstationsmønster, motiveres det af egen lyst og interesse. Hvad du mener og gør er ret ligegyldigt, så længe du ikke forstyrrer barnet, når det først er kommet i gang!

Barnets energi er som tændt eller slukket, enten eller, og det kan præstere imponerende eller absolut ingenting.

Barnet arbejder bedst med det, der fanger interessen og det personlige engagement, og det er vigtigt at få uforstyrret tid til at komme i flow. Men inden det gode flow kan der være danmarksmesterskab i overspringshandlinger, fordi det er så meget enten eller, alt eller intet.

Det passionerede barn skal ikke roses for hverken resultatet eller processen, det skal bare have lov til at fordybe sig og leve sin passion ud.

Hvis du utidigt begynder at rose barnets indsats eller forsøger at få det til at præstere et bestemt resultat, opnår du bare det stik modsatte. Barnet bliver demotiveret og mister sin respekt for dig.

Med det passionerede barn skal du være parat til at vise ægte interesse og gerne en vis passion, når barnet er klar til at dele. Når barnet deler sin passion med dig, er det en kæmpe tillidserklæring. Så i stedet for at rose, skal du bare sige TAK!

Tjek dit eget Præstationsmønster

NB! Hvis du skriver dig op til det særlige nyhedsbrev om præstationsmønsterne, kan du læse mere om hvert mønster og motivation. Det kan du bl.a. gøre på denne side:
Præstationsmønstre: Sådan får du en god start på dagen

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading