+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Det kan der selvfølgelig være rigtigt mange forklaringer på, men her er nogle bud ud fra din personlighed og intelligens – målt med tests.

Mange af de velbegavede (øverste 10-3%) og de højt begavede (øverste 2%) scorer også højt på kompleks differentiering i intelligenstesten, PTL, som måler, hvordan flere typer informationer bearbejdes. En høj score gør det lettere at overskue en stor kompleksitet og mange detaljer, uden at miste overblikket. Det kan være en stor fordel for f.eks. en administrerende direktør, der skal træffe strategiske beslutninger på et ofte ufuldstændigt grundlag. Det er også en fordel for business controleren, it-arkitekten, software-programmøren, forskeren, statistikeren, juristen, analytikeren og andre faglige specialister, der skal forholde sig til store mængder data og forsøge at uddrage essensen.

Til gengæld kan det være som med katten, der fanger mus – fordi den kan! Nogle gange gør en meget høj score, at du har en tendens til at overkomplicere tingene eller bliver ved med at researche og indsamle flere data – bare fordi du kan og synes, at det er interessant. Det gør det ikke ligefrem lettere for dig at træffe beslutninger.

En meget høj score på sproglig evne ofte kombineret med høj score på detaljer og/eller udholdenhed kan gøre, at du bliver ved med at omformulere teksten, men det er mere en udfordring, når du skal gøre noget skriftligt færdigt, end når du skal træffe beslutninger.

I personlighedstesten er der primært 4 adfærdstræk, der påvirker din evne til at træffe beslutninger:

  • Lav score på beslutningshastighed – fordi det gør det svært for dig at sige ja eller nej, til højre eller til venstre, enten eller – og i denne test vælge om du er på den ene eller den anden måde, fordi du vil være tilbøjelig til at overveje det nøje og måske fokusere for meget på undtagelserne
  • Lav score på konsekvent beslutningstagen – fordi du er meget åben for input, nye informationer og måske andres mening, så du kommer nemt til at ombestemme dig og skifte mening
  • Lav score på selvstændig beslutningstagen – fordi du ikke har så megen selvtillid eller måske ikke har beføjelserne til at træffe beslutninger på jobbet, så du er tilbøjelig til at konsultere og involvere andre i beslutningsprocessen, hvilket faktisk bare kan gøre det sværere at træffe det endelige valg
  • Lav score på risikovillighed – fordi det gør dig ekstra forsigtig og uvillig til at træffe en beslutning, hvis der er noget, der kan tænkes at gå galt

Der ud over kan du være særlig sensitiv, så du ydermere:

  • Scorer lavt på mental modstandskraft – og derfor kan være bange for at tage fejl, få kritik, få afslag eller at blive bebrejdet en beslutning, som andre synes er forkert
  • Scorer lavt på personlig bearbejdning – så det tager dig længere tid at komme dig over kritik, afvisninger og modgang
  • Scorer højt på empati/indlevelsesevne – og dermed kan mærke, hvordan andre har det og fornemme deres uenighed, selvom de ikke siger noget højt

Hvis du samtidig lider af impostor syndromet og/eller er meget perfektionistisk anlagt, så kan du være ekstra bange for at tage fejl, træffe en forkert beslutning og dermed risikere at skuffe nogen!

Hvis du er meget hensynsfuld – scorer højt på hensyntagen – vil du ofte forsøge at træffe en beslutning, som alle vil være enig i og som tilgodeser og tager hensyn til alle involverede. Dog sjældent dig selv.

Mange begavede har også en tendens til at tænke deres følelser i stedet for bare at føle dem og lytte til deres egen umiddelbare fornemmelse af, hvad der virker rigtigt eller forkert. Ulempen ved at have puttet følelser op imellem ørerne er nemlig, at du underkender dem som en del af dit beslutningsgrundlag. Måske har du så brug for ekstra mange data, informationer og fakta og dermed gør du beslutningsprocessen mere besværlig, kompleks og tidkrævende. Måske kan du bare se alting fra alt for mange sider og perspektiver, og så bliver det utydeligt, hvad der vil være det bedste valg.

Endelig kan du være en af de begavede, som – qua den racerbil du har mellem ørerne – har en stærk forkærlighed for at tænke, analysere, overveje, reflektere, veje for og imod, fordele og ulemper, så når du endelig har tænkt din beslutning grundigt igennem – så er toget kørt. Alt for mange tanker kan nemlig gøre dig handlingslammet eller bare så tilpas langsom, at der i mellemtiden er nogle andre, der har truffet beslutningen.

Kan du kende det?

Så har jeg faktisk nogle effektive øvelser og værktøjer, der kan hjælpe dig i beslutningsprocessen.

Her er i øvrigt de 3 trin til at få en god dag – for det bestemmer du faktisk i høj grad selv.

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading