+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

93% af de knapt 4.000 respondenter af “Belastende begavet-testen” svarer, at møder ofte bliver for langtrukne eller går i tomgang. Hvorfor det, og hvad kan man gøre ved det?

 

Hvorfor oplever de begavede ofte, at møder er for lange?

Det kan der i sagens natur være flere forklaringer på:

 • Faktuelt:
  Møderne er vitterligt alt for lange i forhold til indholdet og den gennemsnitlige timeløn for deltagerne holdt op i mod indholdet og udbyttet af mødet.
 • Kommunikationsmæssigt:
  Mange af de begavede springer direkte fra A til Z uden mellemregninger, mens kollegerne kan have behov for længere tid til at diskutere F, K og P, inden de (måske) når frem til Z. Det får ofte de begavede til at opleve, at mødet går i tomgang.
 • Intelligensmæssigt:
  I intelligenstesten PTL er det et gennemgående empirisk underbygget træk, at de 10% bedst begavede scorer 75 eller over på indlæringsevne (på en skala fra 0-100, hvor normgruppen af ledere og funktionærer i alderen 20-60 år scorer omkring 50), så de begavede har en stejlere indlæringskurve og vil derfor forventeligt hurtigere nå frem til konklusionen eller resultatet, når de tilegner sig nyt stof – eller i mødesammenhænge forholder sig til de emner, der bringes op. Så kan møder komme til at virke langtrukne.
 • Organisatorisk:
  I nogle virksomheder er der bare tradition for meget lange møder, så ledelsesmøderne eksempelvis tager halve dage og kan være mere eller mindre strukturerede og effektive, med eller uden agenda, have skiftende fokus på det overordnede og detaljer i driften osv. Konsensusbeslutninger tager generelt også længere tid end de beslutninger, der bliver gennemført uden drøftelser.
 • Personligt:
  Der synes at være en tendens til, at ekstroverte taler og fylder meget på møder, så de begavede introverte sidder og keder sig og tænker på noget andet. Meget introverte siger ikke mere end højst nødvendigt og kun når de synes, at de har noget væsentligt at byde ind med, som ikke allerede er blevet sagt.

Der kan også være en gruppedynamik eller en kultur, der gør, at møderne trækker i langdrag, fordi der er mange kæmpheste, der skal rides undervejs, eller nogle af deltagerne har ekstra behov for at diskutere et emne.

 

Hvad kan du gøre ved det?

I forbindelse med undervisning er det nogle steder almindeligt accepteret, at kvinder sidder og strikker, men jeg har endnu ikke i mine snart 30 år på arbejdsmarkedet oplevet, at det også var acceptabelt til møder i erhvervslivet. Det vil sandsynligvis blive opfattet som en provokation eller pirke til mænds fordomme om kvinder, der strikker for at have noget at tænke på, mens de snakker (som det hed i en vittighed, jeg hørte engang).

Personligt har jeg den udfordring, at min hjerne synes at køre i to spor samtidig, hvilket især kommer til udtryk, når jeg læser eller bliver undervist, men også i forbindelse med møder. Når jeg læser, læser jeg højt for mig selv inde i hovedet på det ene spor, mens det andet spor associerer – så jeg læser meget langsomt og skal virkelig presse mig selv til at læse hurtigt for ikke at komme ud ad en tangent. Derfor har jeg fundet ud af, at jeg er nødt til at gøre to ting ad gangen. (Lige nu hører jeg musik, mens jeg skriver.)

De to ting, du kan gøre ad gangen, kan eksempelvis være:

 • Lytte og tage noter
 • Lytte og udtænke spørgsmål
 • Lytte og analysere det hørte
 • Lytte og skrive referat fra mødet

Hvis du er meget introvert, kan du med fordel bede om en agenda for mødet på forhånd og så forberede dig på:

 • Hvad du vil spørge ind til
 • Hvad du har en holdning til
 • Hvad der er vigtigt for dig at få sagt
 • Hvad du ønsker at få ud af at deltage i mødet

Endelig kan du tale med din chef og spørge, om det er okay, at du kun deltager i den del af mødet, hvor du oplever, at du kan bidrage og skabe værdi. Når du ikke længere har den oplevelse, vil virksomheden få mere ud af, at du lister ud og arbejder videre, så du eksempelvis har tid til:

 • At være kreativ og tænke ud af boksen alene
 • At komme i flow og rykke på et større projekt
 • At få løst nogle af de opgaver, der ligger og venter på dig

Generelt må du prøve dig frem, indtil du finder den løsning, der virker bedst for dig.

Test selv, om du er Belastende begavet?

Læs evt. også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading