+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Du kender det sikkert alt for godt: Du får en idé, og så bliver du fyr og flamme. Dagen efter eller ugen efter får du en anden idé, som er endnu bedre. Og sådan bliver det ved. Måske fortæller du andre om dine idéer. Måske holder du dem for dig selv. Men fælles for dine idéer og drømme er, at de aldrig bliver til virkelighed.

Her får du nogle af forklaringerne på, hvorfor det er så svært for dig – og tips til, hvad du kan gøre ved det.

 

Fuld af gode idéer – og intentioner

En del af forklaringen ligger i din personlighed og er meget tydelig i personlighedstesten:

  • Du scorer helt i top på visionær – så du har nemt ved at forestille dig, hvor godt det kunne blive, og hvad man kan gøre, fordi idéer og visioner kommer nemt og naturligt til dig
  • Du scorer under gennemsnittet på planlægning – så du foretrækker, at være spontan og tage tingene lidt som de kommer

Kombinationen gør, at du i tankerne kan se det hele for dig, men i den konkrete virkelighed ved du ikke, hvor du skal starte, eller hvad der helt præcist skal til for at omsætte de mange idéer og store visioner til noget, der kan realiseres i praksis. Der er alt for langt fra tanke – idéer ude i fremtiden – til handling – her og nu.

Så visionerne forbliver fjerne uden gang på jorden. Idéerne hober sig op uden at blive til noget. Dine drømme bliver aldrig andet end drømme.

Som en af mine venner udtrykte det: Han havde skrevet hele manuskriptet til et teaterstykke. Inde i hovedet. Nu manglede han bare at skrive det ned…

Det er noget af det, jeg tit møder hos begavede i udviklingsforløb, og her handler det ofte om at træffe beslutninger, prioritere idéer eller muligheder, vælge til og fra – og så finde en strategi til at komme fra tanke til handling.
Fjerne forhindringer og realisere potentialet.

Så du ikke bliver gammel og bitter, skuffet over dig selv og dit liv.
Hellere gøre noget ved det. Nu.

 

Det lange seje træk

En anden forklaring på, at dine idéer og drømme ikke bliver realiseret, kan du finde i dit præstationsmønster.

Personer med det stabile præstationsmønster er som regel gode til det lange seje træk, det kræver at realisere idéer og langsigtede mål. De går bare i gang og tager et lille skridt i den rigtige retning hver dag.

 

Udskydelser – eller klare, realistiske mål

Hvis du derimod har det svingende præstationsmønster, kan du have en tendens til at udskyde det, der ikke lige har en kortsigtet deadline og tidshorisont. Og så får du ikke realiseret de flyvske idéer og langsigtede visioner. Det bliver nemt for uoverskueligt.

Hvis det er tilfældet, kan du med fordel udarbejde en konkret projektplan med delmål, tidsfrister og milepæle. Så dine idéer og visioner bliver transformeret til udfordrende og realistiske mål, du kan overskue at realisere.

 

Flammer op – og brænder ud

Hvis du primært har det springvise præstationsmønster, kan du have en tendens til at flamme op og være voldsomt begejstret for en idé, vision eller drøm, og måske gør du det indledende arbejde, mens du er inspireret. Men så sker der et eller andet, så du mister gejsten og flammen dør ud. Med det springvise præstationsmønster er du enten tændt eller slukket. Og lige så let du bliver antændt af entusiasmen og den hellige ild, lige så let kan du miste interessen igen og brænde ud.

Den store udfordring med det springvise præstationsmønster er, at holde dig selv til ilden og at komme i flow. Det er nemlig lysten og passionen, der driver dig, mens rutinerne og rugbrødsarbejdet – der eksempelvis skal til for at få skrevet bogen igennem tre-fem gange, før den bliver god og klar til udgivelse – oftest dræner dig for energi og kvæler enhver begejstring.

Hvis det er dit primære præstationsmønster, skal der mere til for at realisere dine idéer og drømme. Dels skal du finde ud af, hvordan du håndterer dit præstationsmønster og kan komme fra tanke til handling – det er individuelt. Dels skal du finde meningen og dit højere formål – det, der kan få dig til at stå op hver morgen og glæde dig til at komme i gang med arbejdet!

Find selv ud af, hvilket præstationsmønster, du har: Test dit præstationsmønster

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading