+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Kan man godt være både introvert og ekstrovert – og særligt sensitiv samtidigt? Ja. Her kan du læse mere om, hvordan det kommer til udtryk.

 

Både indadvendt og udadvendt

Du har sikkert gennemført flere forskellige personlighedstests, men i én test er du introvert og i en anden er du ekstrovert. Det er ikke usædvanligt. Dels er testene ikke altid lige valide – der er for få spørgsmål, så udsvingende fra gang til gang og fra test til test bliver for store – dels kan du sagtens være både introvert og ekstrovert – også kaldet ambivert eller androvert. Desuden er de fleste tests konstrueret, så du enten er introvert eller ekstrovert, men i virkeligheden er vi alle sammen begge dele – i forskellig grad og afhængigt af situationen.

F.eks. kan du være ekstrovert på dit job, og introvert når du kommer hjem, så du slet ikke orker at tage telefonen, hvis den ringer, fordi du allerede – så rigeligt – har fået dækket dit behov for at tale med andre. Når du kommer hjem, har du mest brug for at være alene og lade dine batterier op, så du kan være ekstrovert igen i morgen. Eller omvendt: Du har et meget introvert job, hvor du skal fordybe dig i f.eks. forskning eller tekniske detaljer, så du tilbringer det meste af dagen foran din skærm eller dine måleinstrumenter. Efter sådan en hel dag alene, kan det være skønt at komme ud mellem andre mennesker, dele dine erfaringer og din viden, få sparring, inspiration og en andens input til dit arbejde, eller bare få lov at koble af og hygge dig i godt selskab uden overhovedet at tænke på dit arbejde.

 

Hvordan kommer det til udtryk?

I personlighedstesten, PTP, der ikke er bygget op omkring tvangsvalg mellem to modpoler, måles tre parametre/adfærdtræk:

  • Kommunikationsmængde – hvor meget taler du?
  • Fri kommunikation – hvor meget deler du frit med andre, og hvor meget holder du for dig selv?
  • Kontakt – hvor bred er din kontaktflade, og hvor aktiv er du selv i forhold til at kontakte andre?

Du kan f.eks. være meget talende – typisk for ekstroverte – med en meget lille kontaktflade – typisk for introverte. Dermed bliver billedet af dig mere nuanceret end bare, om du er indadvendt eller udadvendt.

 

Kan det skifte i perioder?

Ja, det kan det også. Undertegnede er egentlig overvejende ekstrovert (taler meget, om det meste, med mange), men er lige for tiden inde i en periode, hvor jeg er mest introvert (taler mindre, virker reserveret, er mindre opsøgende). Normalt er jeg introvert om formiddagen – hvor jeg bedst kan koncentrere mig om større opgaver, skrive og være kreativ – og ekstrovert om eftermiddagen – hvor jeg gerne lægger de eksterne møder og nyder at pleje mit netværk.

Hvordan er det for dig?
Hvornår er du mest udadvendt?
Hvornår er du mest indadvendt?

Læs også: Kan man være både introvert og ekstrovert?

Du kan også prøve denne helt anderledes type-test: Gifts Compass

 

Og særligt sensitiv…

På et eller andet tidspunkt har du læst eller hørt om det at være særligt sensitiv og haft en oplevelse af, at det passede på dig. Du kan genkende dig selv og din måde at være på i beskrivelsen af de særligt sensitive. Ifølge Elaine Arons forskning skønnes det, at ca. 10-20% af befolkningen er særligt sensitive.

 

Hvordan kommer sensitiviteten til udtryk?

Sensitiviteten kan komme til udtryk på flere måder:

  • Du har mindre “filter” på, så du er mere sårbar over for kritik, modgang og afvisninger
  • Du kan være ekstra påvirkelig af lyde, lugte, stofkvaliteten af dit tøj (strømpesømme, kradsende uld), smagen og/eller konsistensen af bestemte fødevarer osv. – altså hvad du sanser fysisk
  • Din empati/indlevelsesevne er måske stærkere, end hos de fleste, så du reagerer på stemningen i lokalet, latente konflikter, en hård tone på arbejdspladsen, andres stress og mistrivsel mv.

Det giver dig en ekstra dimension i forhold til at være introvert og ekstrovert.

 

Kombinationerne

Din introverte side vil sandsynligvis tage tingene ind, så kritik, modgang, støj, en dårlig stemning osv. påvirker dig og nærmest aflejrer sig i dit humør og/eller dræner dig for energi, så du kan få det mere og mere dårligt over det, hvis det står på i længere tid. Mere introverte personer kan dog være gode til at fokusere på deres arbejdsopgaver, blive opslugt og lukke alt andet ude.

Den ekstroverte side af dig vil måske forsøge at glatte ud, opmuntre kolleger og på andre måder tilpasse din kommunikation og adfærd, så det ubehagelige minimeres. Det kan gøre dig konfliktsky eller gøre, at du konstant forsøger at behage andre for, at de kan lide dig/er glade eller at der er en god stemning omkring dig. Mere ekstroverte kan få koncentrationsbesvær og vil måske blive irriterede, sure, frustrerede og slæbe den dårlige stemning med hjem eller forsøge at handle sig ud af det ved at blande sig i kollegernes samtaler/diskussioner, mægle i konflikter, klage til chefen eller flytte sig fysisk ud af lokalet.

Hvordan kommer din sensitivitet til udtryk?
Hvordan reagerer du typisk på dårlig stemning, konflikter, afvisninger, modgang osv.?
Hvad virker bedst for dig, hvis du skal trives på en arbejdsplads?

 

Og begavet…!

Blandt de velbegavede (øverst 3-10%) og højt begavede (øverste 2%), som jeg har mødt/holdt foredrag og workshops for, er andelen af særligt sensitive nærmere 90-95%, så hvis du er særligt sensitiv, er du muligvis også begavet – uden nødvendigvis selv at være klar over det. Du kan tjekke her om du måske også er begavet.

 

Hvad sker der, hvis du også er begavet?

Hvis du samtidig er godt begavet, så har du den mentale kapacitet til at bearbejde flere indtryk – ren databehandling. Uheldigvis kan det betyde, at du også kan forfalde til at fortolke andres ord og handlinger, reflektere over, vurdere, analysere, vende og dreje alle de mange input og indtryk du får i løbet af en dag, uanset om du er på arbejdet eller derhjemme. Det kan gøre dig mere kritisk, bekymret og forsigtig, fordi du opfanger så mange signaler og måske kommer til at tillægge andres ord og handlinger for megen eller forkert betydning. Det koster mentale kalorier og kan have en negativ effekt på dit humør, din optimisme og din opfattelse af andre mennesker.

Har du oplevet det?
Hvordan påvirker det dig?
Har du prøvet at spørge de pågældende personer, hvordan de oplever situationen/hvad de mener og tænker?

Læs også:
4 tips til dig, der både er sensitiv, introvert og ekstrovert

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading