+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Det korte svar er: Ja! 

Da Jung i sin tid formulerede teorien om introversion og ekstroversion i 1921, var det baseret på over 20 års observationer af patienter samt diskussioner med venner og fjender, som han skriver i indledningen af sin bog “Psykologiske typer”. Alle mennesker er begge dele, fremhæver han, men som regel er man lidt mere den ene af delene. Det er en skala mellem to modpoler – ekstremt ekstrovert eller ekstremt introvert – men de fleste ligger omkring midten. De er ambiverte.

 

Er du mest introvert eller ekstrovert?

For at få en pejling på, hvad du er mest, kan du spørge dig selv:

  • Får jeg mest energi af at være sammen med andre mennesker (=ekstrovert) eller alene (=introvert).
  • Bliver jeg drænet for energi, når jeg skal være meget på og i centrum for andres opmærksomhed (=introvert) eller bliver jeg ligefrem mere tændt og energisk af det (=ekstrovert)?
  • Nyder jeg at arbejde sammen med andre (=ekstrovert) eller at arbejde alene (introvert).
  • Er jeg mest effektiv i tæt samarbejde med andre (=ekstrovert), eller når jeg arbejder alene (introvert).

Altså: Henter du energien udefra eller indefra? Hvordan harmonerer det med dit job?

Personligt er jeg introvert om formiddagen, hvor jeg skriver og helst ikke vil forstyrres, mens jeg er ekstrovert om eftermiddagen, hvor jeg nyder at tage mig af mine kunder eller mødes med nogen i mit netværk. Så er det fedt at være selvstændig og selv kunne planlægge sit arbejde.

Læs også dette herlige blogindlæg på Introvert’s Corner:

The Best Job for Introvers Is No Job (In Particular)

 

Ekstrovert med introverte behov

Du kender sikkert de forenklede tests, hvor du via ipsative spørgsmål bliver tvunget til at vælge noget til eller fra på bekostning af noget andet (bipolære egenskaber). Du kan være tvunget til at vælge imellem flere egenskaber, hvor du enten ikke genkender nogen eller genkender mere end en egenskab. Pest eller kolera. Tvangsvalget gør, at du bliver nødt til at prioritere og som resultat presses ind i en kasse (=en type).

Fordelen ved typetestene er, at de er enkle, og de fleste kan genkende sig selv i testresultatet. Ulempen er, at de finere nuancer i din personlighed går tabt. Eksempelvis at du er overvejende ekstrovert, men har et stort behov for at arbejde alene.

I de mere nuancere personlighedstest kan du f.eks. score højt på kontaktflade, fri kommunikation og kommunikationsmængde (typiske tegn på ekstroversion), men samtidig score lavt på koncentration, så afhængigt af opgavens karakter, er du mest effektiv, når du (ekstrovert) interagerer med andre, eller (introvert) bliver nødt til at arbejde alene for at kunne koncentrere dig.

Koncentrationsevnen påvirker altså dit behov for at arbejde alene.

Omvendt kan ekstroverte nogle have svært ved at koncentrere sig, hvis de skal sidde alene med opgaven; ikke kan spørge nogen undervejs, tænke højt og vende deres idéer med andre. Jeg har en søn, der kæmpede en brav kamp med lektierne, når han var alene. Hans løsning på det var, at han enten satte sig foran et tændt fjernsyn eller skypede med sine venner samtidig, så han havde en oplevelse af at være sammen med nogen. 🙂

 

Særligt sensitiv og ekstrovert/introvert

En anden væsentlig parameter for behovet for at være sammen med andre eller arbejde alene kan være, om du er særligt sensitiv:

  • Lav score på mental modstandskraft – du mangler et effektivt filter og tager (for) meget ind
  • Lav score på personlig bearbejdning – når du væltes omkuld eller møder modstand, har du brug for længere tid til at bearbejde dine indtryk og komme over det igen
  • Høj score på empati – du har antennerne ude i forhold til andre mennesker og bliver påvirket af, hvordan de har det, deres humørsvingninger og stemningen i lokalet

Kobles det med ekstroversion, kan der være en tendens til at ville løse alle andres problemer (og glemme sine egne!), mægle i konflikter, gyde olie på vandene og tage alle mulige hensyn for at genoprette husfreden, arbejdsroen og den gode stemning. De ekstroverte handler og taler.

Kobles det med introversion, vil der være en tendens til, at personen bruger megen tankekapacitet – svarende til lav score på mentalt energiniveau – på at tænke situationer igennem, analysere, vende og dreje, reflektere, formulere sætninger i hovedet, som de skulle have sagt osv. De introverte tænker og tænker.

 

Særligt sensitiv: Det er nok min skyld!

De særligt sensitive – både introverte og ekstroverte – kan være tilbøjelige til at drage konklusionen, at de er årsag til den dårlige stemning, de sure medtrafikanter, den tavse, tillukkede kollega, den bryske chef eller nedtrykte partner. De spekulere som gale over, hvad der mon lå i lige netop dén bemærkning eller dét ansigtsudtryk, eller hvorfor lederen/kollegaen/partneren gjorde dit eller dat.

Objektivt set er det jo en ejendommelig form for selvcentrerethed:

At du bilder dig selv ind, at du kan være årsagen til andre menneskers humørsvingninger og derfor er ansvarlig for konsekvenserne af deres reaktioner!

Men andre mennesker ejer selv deres følelser og reaktioner, og deres humør har ikke nødvendigvis noget som helst med dig at gøre.

Hvis du er i tvivl, så spørg dem direkte:

Har jeg sagt eller gjort noget, som har påvirket dit humør?

I langt de fleste tilfælde vil du nok få et uforstående “Nej! Hvad får dig til at tro det?” Og så kan du ånde lettet op, børste skylden af skuldrene og ubekymret fortsætte det, du var i gang med.

Hvis personen derimod svarer “Ja, det, du sagde der, gjorde mig faktisk ked af det” – kan I jo tage en åben og assertiv samtale om, hvad du egentlig mente, og hvordan det blev opfattet. Så I kan få det ud af verden, og begge to kan fortsætte med det, I var i gang med.

Læs også:

Introvert eller ekstrovert – hvilke jobs er bedst?
Introvert – ekstrovert – passer du på dig selv?
Er du både begavet, særligt sensitiv og ambivert?
Parforhold – introvert og ekstrovert
Er du både introvert og ekstrovert – og særligt sensitiv?
Blogindlæg om at være introvert

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading