+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk
 • Passer introverte bedst sammen med andre introverte?
 • Kan en ekstrovert og en introvert blive et godt par?
 • Hvad sker der, hvis begge er ekstroverte eller begge er introverte?
 • Kan man bruge personlighedstest til at vurdere, om man passer sammen?
 • Er det rigtigt, at modsætninger tiltrækkes?
 • Eller søger krage mage?

 

Det kan man heldigvis ikke give noget entydigt svar på. Heldigvis. For det ville da være kedeligt, hvis kærligheden kunne skemalægges. Hvis man kunne forudsige, hvem der ville få et godt parforhold, og hvilke forhold, der er dømt til at mislykkes. Ikke desto mindre gøres der forsøg på det. I Kina er/var der en tradition for at konsultere det kinesiske horoskop for at se, om det unge par passer sammen, før det aftalte ægteskab indgås.

I tv-progammet Gift ved første blik forsøgte 4 faglige eksperter – to psykologer, en antroprolog og en præst – at matche nogle mænd og kvinder, der af forskellige grunde ikke havde haft held til at finde den rigtige. Det blev til 3 par, der blev gift og skulle leve sammen som par i 4 uger. Da prøveperioden var ovre valgte 2 af de 3 par at blive sammen, men efter endnu en periode var det kun det ene par, der stadig var sammen. Altså trods de bedste intentioner og professionelle vurderinger af optimale match.

Kan man bruge personlighedstesten eller en typetest som MBTI, der måler introversion/ekstroversion, til sammensætning af par? Svaret er tvetydigt: Både ja og nej.

Ja, man kan f.eks. bruge MBTI, Belbins teamtest (som fås i flere versioner med 7-9 teamroller) eller People Test Person, der måler 6 teamroller, til at skabe et overblik over hvilke roller, der bliver dækket eller ikke dækket, når man skaber et team – og til en vis grad også så lille et team som to personer. I det optimale team bliver alle roller dækket, så der i enhver given situation og til enhver udfordring vil være en person, der er stærk og kan løse opgaven. Alle/begge parter behøver derfor ikke at være lige gode til alt.

Nej, selvfølgelig kan man ikke det, fordi mennesker er meget mere komplekse og uforudsigelige, end hvad selv den mest nuancerede og detaljerede test kan vise. Når ydre omstændigheder ændrer sig, f.eks. et jobskifte, en periode med arbejdsløshed eller at parret får deres første barn, påvirker det os ofte på måder, vi ikke havde regnet med – og vi ændrer vores personlighed! Ved gentest med en grundig personlighedstest kan man se præcist, hvor personen har forandret sig – eksempelvis kan graden af selvtillid, tillid til andre og personens beslutningsstil ændre sig. Men det kan man først se, når forandringen er indtruffet.

 

Hvordan fungerer to ens personer sammen?

To meget ens personer vil sandsynligvis opleve, at det er en harmonisk, velfungerende og gnidningsfri relation, uanset om det er to venner, et par eller to kolleger. Der hvor vi ligner hinanden, vil vi opleve at blive mødt og forstået med det samme. Det gælder især, hvis IQ’en er på samme niveau: Det gør kommunikationen så meget lettere, at man kun skal sige tingene en gang for at blive forstået. Det er også rart, at være enige om f.eks. hvor meget eller lidt der skal planlægges på forhånd, hvor ryddeligt der skal være på de fælles arealer, samt hvilke og hvor mange detaljer, der er afgørende for helheden. Det gør det lettere at sætte en fælles standard.

2 x ekstrovert:

Hvis begge er ekstroverte, meget talende, kontaktsøgende, åbne for nye input og får energi af at være sammen med andre mennesker, så er det nemt at forestille sig, at de kan blive enige om at have fritiden fyldt med alverdens aftaler, hvad enten det er sport, hobbies eller sociale arrangementer. Kalenderen er tæt pakket, så hvis du skal invitere dem til at komme til middag eller fødselsdag, skal du være forberedt på, at de først har en ledig lørdag aften om 2-3 måneder. Når du så endelig har fået dem inviteret og de kan komme, så får I til gengæld en lang og festlig aften, hvor der tales ivrigt om alt muligt – og ofte taler de i munden på hinanden eller afbryder hinanden i deres iver efter at byde ind.

2 x introvert:

Hvis begge er introverte, kan de sandsynligvis blive enige om, at det er hyggeligt bare at være derhjemme og læse en god bog eller sysle med hver deres hobby. Hvis du inviterer dem til middag er kalenderen som regel åben, men de vil næppe sige ja til en aftale lørdag aften, hvis de skal noget andet i løbet af dagen – for det bliver for meget. Til gengæld er det ikke sikkert, at de husker at invitere dig til at komme og spise middag hos dem, medmindre der er tale om selskabelige pligter såsom fødselsdage, for de har faktisk – uden at der ligger noget negativt i det – nok i sig selv.

Faren ved to meget ens personers samvær er, at der over tid kan opstå uskrevne love og uudtalte forventninger om, hvad vi gør og især hvad vi ikke gør. Det kan derfor blive svært at bevare dynamikken i relationen. Problemerne opstår især, hvis den ene part ændrer sig og føler trang til forandringer, og den anden ikke gør. Så kræver det meget stor menneskelig rummelighed og tolerance at acceptere, at man ikke længere er ens og enige om alt. Ofte koster det venskabet eller parforholdet, fordi den ene part ikke ønsker forandring.

 

Hvordan fungerer to modsætninger sammen?

Det korte svar er: Disharmonisk. Men netop disharmonien og modsætningerne kan også gøre relationen levende og dynamisk. Det kræver dog en grundlæggende respekt for forskellighed, og at man giver hinanden plads til at gøre ting hver for sig.

Farerne kan være at:

 • Den en part forsøger at ændre den anden, så de passer bedre sammen
 • Den ene part forsøger at indrette sig og lave om på sig selv, så de passer bedre sammen

Her er i øvrigt en Guide til at forstå de introverte

 

1 introvert og 1 ekstrovert sammen

Grundlæggende har de forskellige behov og præferencer:

 • Den introverte har brug for alene-tid for at kunne få sine batterier ladet op
 • Den ekstroverte får energi af at være sammen med andre mennesker
 • Den introverte har brug for ro til at tænke og kan f.eks. foretrække at skrive tingene ned, før de – måske – siges højt
 • Den ekstroverte tænker bedst, når han/hun kan tænke højt og har nogen at debattere tingene med

Men hvis begge parter respekterer deres forskelligheder, kan acceptere og rumme dem samt give hinanden plads, så behøver det ikke at være et problem. Tværtimod: De supplerer hinanden.

Jeg læste engang i en af Jungs bøger, at hans forældre var meget forskellige. Så vidt jeg husker var den ene ekstrovert, den anden introvert, den ene tænkende, den anden følende, den ene perceptiv (P) og den anden vurderende (J), mens de begge var enten intuitive eller sansende. De havde et godt ægteskab i mange, mange år. Jeg kender også velfungerende par, hvor den ene er klart introvert og den anden er klart ekstrovert. Det findes og fungerer, om end det nok nogle gange er mere udfordrende end nemt.

Uanset kombinationerne af personlighedstræk, behov og præferencer, så vil de bedste venskaber og parforhold næsten altid bygge på overensstemmelser i forhold til de grundlæggende værdier – hvad de så end er. Og her bliver verden nogle gange mere kompleks eller mere enkel. Venner kan dele personlige værdier, interesser og sociale normer. Det gælder også for par, men her kommer en række praktiske ting til at spille ind over tid: Økonomi og investeringer, indretning af bolig, jobsituation, karrierevalg, børn eller ingen børn, planlægning af ferier, oprydning, rengøring, madlavning, indkøb, hvor megen tid der bruges på fritidsaktiviteter, jobbet, sammen osv. osv. Praktiske, konkrete situationer, hvor der skal træffes valg og eksekveres beslutninger. Situationer, hvor det er en klar fordel at være enige – eller kunne blive det relativt hurtigt.

Er I gode til at træffe beslutninger sammen?

 

 

 

 

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading