+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Når dit barn ikke trives i skolen eller børnehaven, kan du få mere eller mindre ubehagelige flash backs til din egen opvækst. Og så er det på tide at handle, for du kan om nogen være med til at sørge for, at dit barn ikke behøver at få de samme oplevelser som dig. Du kan gøre noget!

En stor del af de mænd, der er i personligt udviklingsforløb tager initiativ til det, fordi de kan genkende sig selv i deres søn eller datter, og så tager de action for at undgå, at deres barn får de samme nederlag og dårlige oplevelser, som de selv har haft.

Fædre forholder sig som regel anderledes til deres børn, end mødrene gør, ligesom mænd generelt tænker anderledes end kvinder. Derfor har jeg skrevet Guide til mødre med begavede børn, og nu skriver jeg denne guide til dig som far.

FAKTA FØRST: ER DIT BARN BEGAVET?
Her er en liste over kendetegnene for højt begavede børn.
Læs den og prøv også at huske, hvordan du selv var som barn. Intelligens er 50-80% arveligt, men fordi du sikkert selv er begavet, kan du blive fartblind og tro, at det er helt normat at være hurtig til at lære nyt, stille mange spørgsmål, kede sig i skolen, ikke gide eller behøve at lave lektier osv.

LÆG EN SLAGPLAN:

1. Kontakt pædagogerne/lærerne
og hør, hvordan de oplever dit barn. Gå i dialog med dem.
Måske er de allerede opmærksomme på det, giver barnet særlige opgaver eller har overvejet, om barnet skal springe en klasse over.

2. Tjek med skolepsykologen
om barnet kan blive testet eller har brug for at blive udredt, fordi det måske også har en diagnose. Vær særligt opmærksom på, at en høj IQ kan kompensere for og delvist skjule, at barnet f.eks. har Aspergers syndrom (grad af autisme), ADHD, ordblindhed eller andet.Og ja, det er meget muligt, at barnet har arvet det fra dig, så nu har du muligheden for at give dit barn den hjælp, som du gerne selv ville have haft.

Eller få barnet testet privat
– 
hvis skolepsykologen ikke har tid, eller skolen ikke mener, at det er nødvendigt.
Her på Sjælland kan jeg henvise til Birgitte Arnvig, der har Højtbegavedebørn.dk og tester børn.
Ellers kan du finde en børnepsykolog i nærheden af, hvor I bor, da testning foregår ved at dit barn svarer på spørgsmål og løser forskellige opgaver over 2-4 timer, hvorefter psykologen udarbejder en skriftlig rapport. Det koster typisk mellem 3.000 – 6.000 kr.

3. Kontakt Gifted Children
– hvis barnets mor ikke allerede har gjort det – på tlf. 70 23 62 07, info@giftedchildren.dk, www.giftedchildren.dk.

Det er en forening for familier med højt begavede børn, hvor dit barn kan få mulighed for at være sammen med ligesindede, og du kan tale med andre forældre i samme situation.

4. Overvej skoleskift:
Hvis dit barn ikke bliver udfordret og lærerne ikke ønsker at samarbejde omkring det, kan I overveje et skoleskift. Der findes særlige skoler for højt begavede børn:
– Nordjylland: Mentiqa-skolen
– Sjælland: Atheneskolen
Derudover findes der en lang række privatskoler og friskoler, hvor det faglige niveau kan være højere i bestemte fag eller det kan give dit barn nogle andre rammer. Det vigtigste er, at dit barn kommer i trivsel, bliver udfordret og dermed får de bedste forudsætninger for at lære noget og klare sig videre i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet. Alt for mange højt begavede får ikke lært gode arbejdsvaner i folkeskolen med det resultat, at de møder muren på gymnasiet eller universitetet, kæmper med manglende selvdisciplin og dårlige studievaner, så de klarer sig igennem med middelmådige karakterer eller ligefrem må give op. Derfor er det vigtigt at dit barn bliver passende udfordret så tidligt som muligt.

5. Tjek budgettet
– Har I råd til at få barnet testet privat? Kan det f.eks. betale sig at tage barnet med til Sjælland på en billig togbillet?
– Kan I få økonomisk støtte fra jeres forældre?
– Skal I spare op, før I kan gøre noget? Er der noget, I godt kan undvære en tid?
– Hvad kan I gøre indtil da? Medlemskab af Gifted Children kræver ikke test og kontingentet er overkommeligt.
– Hvad vil det koste at få barnet på privatskole eller friskole, og hvad vil det kræve (økonomi, logistik osv.)?

6. Tal med dit barn
Gå en tur med dit barn og fortæl om din egen opvækst og skolegang. Spørg, hvordan dit barn oplever det. Hvordan med kammerater?
Det er lettere at snakke sammen, når man går en tur eller f.eks. laver mad sammen, fordi kroppen bliver beskæftiget med noget andet, og man behøver ikke at have øjenkontakt hele tiden. Der opstår simpelthen en anden fortrolighed og en mere afslappet stemning, og det er tit det, der skal til for, at dit barn åbner op.

7. Tag ansvar for dig selv!
Du kan starte med at få testet din IQ. Mensa har en test for sjov og Illustreret Videnskab har denne gratis test. Eller du kan købe en autoriseret intelligenstest til 1.500 kr. inkl. detaljeret testresultat og mundtlig feedback pr. telefon. Du kan læse mere om intelligens samt finde ud af, om du er belastende begavet (gratis online selv-evaluering).
Hvis du stadig er påvirket af dårlige oplevelser, kan du få hjælp hos en tankefeltsterapeut eller booke en tid til en “Mental U-vending“.
Hvis du derimod har mange uhensigtsmæssige adfærds- og tankemønstre, kan den mest effektive løsning være et 3-måneders udviklingsforløb. Det kan både hjælpe dig til at få mere balance i dit liv og med at blive en bedre rollemodel for dit barn.

God vind med det hele!

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading