+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

En eller to gange om måneden bliver jeg ringet op af en mor, der mistænker sit barn – typisk en dreng – for at være højt begavet, og nu har hun brug for at tale med nogen om det og få at vide, hvad hun skal gøre. Jeg arbejder imidlertid kun med test og personlig udvikling for voksne og unge ned til 18 år.

Derfor har jeg nu udarbejdet denne guide til dig, hvis du er en af disse mødre. Og denne er til dig, hvis du er far: Guide til fædre med begavede børn

 

1. Er dit barn højt begavet?

Du kan starte med at læse om kendetegnene for højt begavede børn.

 

2. Hvem kan du tale med om det?

Du kan kontakte foreningen Gifted Children på tlf. 70 23 62 07 • info@giftedchildren.dkwww.giftedchildren.dk
Det er en forening for familier med højtbegavede børn, hvor dit barn kan få mulighed for at være sammen med ligesindede, og du kan tale med andre forældre i samme situation.

 

3. Hvor kan du få dit barn testet, og hvad koster det?

Det afhænger af, hvor i landet du bor og hvilken intelligenstest, der anvendes.
Her på Sjælland kan jeg henvise til Birgitte Arnvig, der har Højtbegavedebørn.dk og tester børn.
Ellers kan du finde en børnepsykolog i nærheden af, hvor I bor, da testning foregår ved at dit barn svarer på spørgsmål og løser forskellige opgaver over 2-4 timer, hvorefter psykologen udarbejder en skriftlig rapport. Det koster typisk mellem 4.000 – 7.000 kr.

 

4. Hvad kan du gøre i forhold til børnehaven eller skolen?

Du kan starte med at gå i dialog med dem og høre, hvordan de oplever dit barn. I den forbindelse kan du spørge, om de har særlige aktiviteter eller initiativer til at udfordre begavede børn.

Hvis den dialog går i hårdknude eller dit barn er i tydelig mistrivsel, bør skift af institution eller skole kraftigt overvejes. Forestil dig, at du var tvunget til at tilbringe flere år på en arbejdsplads, hvor du følte dig anderledes, forkert og havde det rigtigt skidt – ville du byde andre det?

Der findes særlige skoler for højt begavede børn:

Derudover findes der en lang række privatskoler og friskolen, hvor det faglige niveau kan være højere i bestemte fag eller rammerne måske passer bedre til dit barn.

Det vigtigste i den forbindelse er, at dit barn bliver mødt og forstået, kommer i trivsel og bliver udfordret, så det har de bedste forudsætninger for læring.

 

5. Tal med dit barn

Uanset hvad du vælger at gøre eller ikke gøre, så er det altafgørende, at du taler med og involverer dit barn i beslutningen. Du skal selvfølgelig vælge de ord og begreber, som barnet kan forstå og relatere sig til, og det er rigtigt fint, hvis barnet selv kan sætte sine egne ord på.

 

6. Find den rigtige løsning – sammen

Drøft det grundigt igennem med barnets far. Her kan det være en fordel at have en liste over fakta, en nøgtern beskrivelse af konkrete problemer, der skal løses, og saglige argumenter for de forskellige løsningsforslag, fordi de fleste mænd er meget løsningsorienterede. De vil selvfølgelig gerne hjælpe deres barn, men hvis de ikke forstår problemet, kan nogle af dem være tilbøjelige til at bagatellisere det og mene, at barnet bare skal tage sig sammen, opføre sig ordentligt, og at I skal se tiden an.

Brug de andre mødre i Gifted Children til at lette dit hjerte og få forståelse for dine kvaler, men lad være med at forvente det af din mand.

Gå så i dialog med de relevante fagpersoner omkring barnet. Nogle gange er der også en diagnose involveret, og så skal PPR foretage en udredning, hvilket kan være en meget lang og sej proces, der til gengæld kan være nødvendig og give dit barn den rette hjælp og støtte.

 

6. Vær en god rollemodel for dit barn

Først her kan jeg træde til, for det er netop mit speciale: At hjælpe begavede voksne til at få bedre balance i deres liv og bruge deres potentiale.

Og her kan du selv prøve en intelligenstest, fordi 50-80% af intelligensen er arvelig, og det er lige så sandsynligt, at det er dig, dit barn har det fra, som at barnets far er intelligent. Bare fordi du ikke synes, at du er god til matematik, kan du sagtens være velbegavet alligevel.

Mange kvinder er bange for at få testet deres intelligens – for hvad nu, hvis de slet ikke er så begavede. Det skyldes tit, at de er ramt af impostor-fænomenet, som er en slags mindreværdskompleks, der især rammer de begavede.

Du kan læse mere om intelligens samt finde ud af, om du er belastende begavet (gratis online selv-evaluering).

NB! En del fædre vælger at arbejde med sig selv – gennem et personligt udviklingsforløb – for at undgå, at deres børn får de samme nederlag og dårlige oplevelser, de selv har haft. Når mødre vælger at arbejde med deres egen personlige udvikling, er det som regel med fokus på styrket selvtillid, impostor-fænomenet og øget afklaring i forhold til job, potentiale og kompetencer.

Læs mere her:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading