+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Hænger du fast i fortiden – eller tager du forskud på fremtiden? Begge dele kan gøre det overordentligt svært at være til stede i nutiden – bare at være her og nu og tage tingene som det kommer.

 

Har svært ved at slippe fortiden

Mange særligt sensitive kan være tilbøjelige til at hænge fast i hændelser i fortiden. Det skyldes, at de i personlighedstesten scorer lavt på personlig bearbejdning og derfor bruger ekstra tid på at reflektere over det, der er sket.

Det kan være en lille ting eller en stor ting. En antydning af en dårlig stemning, noget du fornemmede, men som ikke blev sagt. Noget du selv kom til at sige eller gøre, som du bagefter fortryder. Et svigt, et skænderi, en hård bemærkning, mobning, konflikter, ubehagelige episoder på jobbet, en afvisning eller traumatiske oplevelser tilbage i barndommen.

Jo blødere jorden er og jo tungere vægt bag, desto dybere spor. Og jo højere IQ, desto bedre hukommelse. Nogle husker som elefanter, andre bærer nag i årevis og bliver ved med at kredse om de dårlige oplevelser, mens andre har sværrest ved at tilgive sig selv.

Hvis du samtidig har mistet noget af tilliden til andre – scorer under middel på positiv bedømmelse af andre – så kan du have ekstra svært ved at slippe fortidens hændelser. I værste fald går du bare og venter på, at det bliver gentaget.

Kender du det?

 

Har svært ved at vente med fremtiden

Mange velbegavede (øverste 3-10%) og højt begavede (øveste 2%) er også meget visionære og/eller fantasifulde – de scorer højt på egenskaben visionerende i personlighedstesten. De har nemt ved at forestille sig, hvordan fremtidens muligheder kan se ud og har hovederne fulde af ideer og tanker om alt muligt.

Hvis du samtidig er lidt pessimistisk – scorer under middel på optimisme – så kan du snildt forestille dig alt det, der kan gå galt. Du kan blive bekymret og bruge mental energi på at forudse alle de værste scenarier.

Hvis du derimod er optimistisk – scorer over middel på optimisme – så går fantasien i gang med at forestille sig alle de gode scenarier, alle de spændende muligheder, som fremtiden kan bringe. Du kan forfalde til dagdrømme.

Kan du kende det?

 

Hvorfor tænker du for meget?

Mange begavede har en mental overkapacitet, og når deres hyperaktive hjerne ikke bliver holdt travlt beskæftiget med noget konstruktivt, meningsfuldt og udfordrende, kan den nemt køre ud ad en forkert tangent.

Typisk sker følgende:

  1. Du tænker for meget i stedet for at handle – fordi du er god til at tænke og kan lide at gøre det
  2. Du forfalder til overspringshandlinger – fordi dine tanker hurtigt skifter emne og flytter fokus
  3. Du får dårlig samvittighed – fordi du gerne vil være effektiv, travl, dygtig, vellidt osv.
  4. Du går i negativt mental selv-sving – fordi du bliver skuffet over og irriteret på dig selv

Det bliver nemt en negativ spiral, som du kan have svært ved at få vendt. Jo længere tid, det står på, desto værre.

 

Hvad kan du gøre ved det?

Den gode nyhed er, at du faktisk selv har ressourcerne til at bryde mønstret. Dermed ikke sagt, at det er nemt. Det kan kræve både tid, energi, selvdisciplin og vedholdenhed.

Her er nogle tips, du kan prøve af, så du finder ud af, hvad der virker for dig.

1. Få tankerne ud af hovedet

Det første tip handler om, at få tankerne ud af hovedet og ned på papiret, ind på computeren eller sige det højt til nogen, der er gode til at lytte.

Min anbefaling er, at du starter med at skrive dine tanker ned på den måde, som du foretrækker at organisere dine tanker:

Hvis du er meget detaljeorienteret, så må du tømme hjernen og skrive, indtil der ikke er flere tanker eller associationer. Brain-writing, associations-lister, dagbog, notater – skriv, skriv, skriv!

2. Planlæg fremtiden og skab overblik

Hvis du er god til at planlægge, så må du udarbejde en vision, sætte dig mål og lægge en slagplan for, hvordan du vil realisere det. Skriv to-do-lister, handlingsplaner, Gant-kort – alt det du vil!

Hvis du er et udpræget ordensmenneske, så må du skabe struktur og overblik, tegne modeller og gruppere dine idéer/tanker. Mindmaps, lister, tabeller, skemaer, white boards  – bare slå dig løs!

Og hvis du ikke er nogen af delene, så må du alliere dig med nogen, der er det. Især hvis du er ekstrovert. Ellers kan du indtale beskeder til dig selv, bruge diktafon, blogge, hvad som helst – bare få det ud!

3. Andre måder at få tankerne ud af hovedet

Hvis du trods ihærdige forsøg alligevel ikke får tømt knolden for tanker om fortiden eller fremtiden, så er der stadig andre muligheder:

  1. Du kan begynde at meditere – f.eks. heartfulness
  2. Du kan dyrke trivielle motionsformer som lange gåture, landevejscykling, svømning eller løb i samme tempo
  3. Du kan booke en konsultation – så finder vi en øvelse og/eller et metode, der virker for dig.

God vind!

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading