+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Jeg er hverken psykolog eller psykiater, så jeg kan hverken lange diagnoser eller piller over disken. Hvis nogen, der henvender sig til mig, lider af angst, depression eller lignende, må jeg henvise dem til deres læge. Jeg har ingen patienter eller klienter, for jeg kan ikke hjælpe de syge, jeg har kun kunder, som jeg hjælper med at hjælpe sig selv. Jeg kalder mig forandringsfacilitator, fordi jeg faciliterer de processer, som gør det muligt for mine kunder at ændre deres liv. Man kunne også kalde mig individuel management konsulent, fordi jeg rådgiver mennesker i at blive leder i deres eget liv – at få styr på beslutninger, prioriteringer, vision, strategi og eksekvering.

En del af mine kunder har i årevis frekventeret diverse psykologer, psykiatere og/eller terapeuter og spist lykkepiller eller anden psykofarmaka. Det har selvfølgelig i et vist omfang været nødvendigt og hjulpet dem, men ofte er det, som om det kun har taget toppen af deres problemer. Eller bare har fjernet symptomerne. For lige under overfladen er deres liv stadig lige uoverskueligt og meningsløst. Og de der brainy typer, som kommer hos mig, kan jo sagtens regne ud, hvad det er psykologen eller coachen gerne vil høre – og så siger de bare det. Når de kommer hos mig og får tilbagemelding på personlighedstesten, så siger jeg tit noget, som de ikke har fået sat ord på før. Det kan være en stor lettelse. At føle sig set. Og forstået.

Og så starter deres hårde arbejde!

For målet med udviklingsprocessen er, at de får styr på deres liv. At de skaber mening for sig selv. At de ændrer uhensigtsmæssige mønstre og erstatter dem med gode vaner. At de tager vare på sig selv og dækker egne behov. At de tager ansvar for egne følelser og handlinger. At de træffer den afgørende beslutning, der ændrer deres liv.

Og nej, det er ikke et quick-fix. Det tager typisk tre måneder eller mere. Tre seje og turbulente måneder. Nogle må igennem sorgen og græde mange tårer. Andre rammes af influenza, som om kroppen renser ud og fysisk får skilt sig af med de negative mønstre. Atter andre bliver rastløse og utålmodige eller får midlertidige tilbagefald. Typisk midt i udviklingsperioden.

Inden de kommer ud på den anden side som ledere i deres eget liv.

Udviklingsforløbet giver dem:

  • Styrket selvtillid – fordi de selv har klaret skærene!
  • Overblik og overskud – fordi de har fået en lavpraktisk handlingsplan og konkret strategi for deres liv, der virker
  • Øget energi – fordi de lærer at respektere og passe på sig selv
  • En oplevelse af mening – fordi de får formuleret en vision for deres liv

 

Her er nogle (anonymiserede) solskinshistorier:

  • En kunde fik i slutningen af udviklingsforløbet en “traumeforløsning” i forhold til sit negative grundmønster – derefter var de tvangstanker om selvmord, der havde tynget ham hele livet, med ét væk.
  • En anden kunde havde været plaget af konstant dårlig samvittighed over alt det, hun ikke nåede. Hun fulgte mit råd om at rive den lange to-do-liste i stykker og kun gør 3 ting pr. dag, følte en kæmpe lettelse og pludselig nåede hun det, hun havde sat sig for og blev meget mere effektiv.
  • En tredje kunde påtog sig alt for meget arbejde, arbejdede altid over og havde et meget begrænset socialt liv. Han begyndte at dyrke regelmæssig motion, deltog i DHL-stafetten med kollegerne, deltog i Mensas årlige MIK-lejr, tog selv på ferie og blev et meget gladere menneske.
  • En fjerde kunde var flad på batterierne og tæt på at brænde ud. Han fik indrettet en halvt rum til sin hobby, så han havde et sted at gå hen for at lade op og få den for ham meget nødvendige alene-tid, så selv da familien var syg og alt brændte på, klarede han sig igennem og havde overskud til at være en god far!
  • En femte led svært under impostor syndromet og manglede den selvtillid, der skulle til for at tro på sine karrieredrømme. Hun fik øjnene op for sine personlige kvaliteter som introvert og sensitiv, tog hensyn til sig selv og fik formuleret en ambitiøs vision, som hun nu er i fuld gang med at realisere.

For bare at nævne nogle af deres succes’er.

Hver gang en af mine kunder lykkes, bliver jeg så glad og stolt på deres vegne – fordi de viser, at de kan!

Og jeg er helt sikker på, at det kan du også – hvis du vil, tør og prøver!

Læs også:

Værsgo’ – her har du en diagnose og en pille!

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading