+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

 

 • Hvad mente hun med det, hun sagde?
 • Hun er sikkert sur på mig, fordi jeg kom til at sige noget forkert…
 • Hvad mente han med det, han gjorde?
 • Han blev nok irriteret på mig, fordi jeg ikke havde …
 • Hvordan skal jeg tolke det?
 • Nu kan de nok ikke lide mig mere
 • Uh, det er sikkert bare et spørgsmål om tid, før jeg bliver fyret…
 • Min partner møder nok snart en anden, der er både klogere og smukkere…

Kender du den slags tanker? Forhåbentligt ikke.

Selvopfyldende profetier

Men hvis du er særligt sensitiv, kan du nemt gå og tolke på det andre siger og gør, så det på forunderlig vis kommer til at stemme overens med de negative tanker, du har omkring dig selv, dine evner, dit udseende, din fremtid osv. I værste fald er dine negative tanker så stærke, at de bliver selvopfyldende: At hun til sidst bliver sur på dig, at han til sidst bliver irriteret på dig, at de til sidst ikke kan lide dig mere, at du bliver fyret, at din partner forlader dig… Fordi det er det, du forventer vil ske. Så du lukker af for de positive muligheder. Du er med andre ord så negativt forudindtaget omkring dig selv, at du slet ikke hører det positive de faktisk siger, at du slet ikke ser det positive, du faktisk gør, at ros, anerkendelse og alle de positive signaler, andre forsøger at sende til dig, bare preller af som vand på en gås.

Hvis du endelig hører eller lægger mærke til nogle af de positive ting, de siger og gør, så er du på vagt! Hvad er hun nu ude på? Hvad vil han opnå med det? Er de ved at køre dig ud på et sidespor eller manipulere med dig, så de kan få deres vilje, uden at du lægger mærke til det? Næh, de kan tro nej, dig kan de ikke løbe om hjørner med. Du er ikke modtagelig for smiger.

Eller måske er du alligevel modtagelig for det, de siger. Måske får det dig til at smelte helt, gør dig genert, får dig til at rødme eller gør dig totalt forvirret, hvis de faktisk siger det, du inderst inde længes efter at høre. Ups, de ramte dig lige i kernen, mens du slet ikke ventede det og havde alle paraderne nede! Arg, du vrider dig og ved ikke, hvad du skal gøre af dig selv. Men hov, det var jo også en selvopfyldende profeti: De sagde det, du gerne ville høre.

Hvad går du og siger til dig selv?

 

Overhængende fare for overfortolkninger

I personlighedstesten har de særligt sensitive følgende træk:

 • Lav score på mental modstandskraft – du mangler filter og bliver meget påvirket af modgang, modstand, afvisninger osv.
 • Lav score på personlig bearbejdning – det tager dig tid at komme dig over modgang, du har brug for at reflektere, bearbejde og sunde dig
 • Evt. høj score på empati – du har antennerne langt ude, så du kan fornemme stemninger, andres humør og sindstilstand

Kombinationen af de tre træk gør, at der er stor risiko for, at du begynder at tolke på det andre siger og gør. Især de velbegavede og højt begavede kan have behov for at kunne forklare, hvorfor der er en dårlig stemning på kontoret (eller derhjemme), hvorfor kollegaen (eller partneren) hænger lidt med næbet, hvorfor chefen (eller partneren) virkede kort for hovedet og ofte kommer de til den skæve konklusion: Det er nok min skyld! Det var nok fordi jeg sagde x eller gjorde y. Det er derfor!

Det er din egen subjektive tolkning af det, du med dit sensitive sanseapparat har registreret. Din fortolkning.

Hvis du så samtidig:

 • Scorer lavt på positiv bedømmelse – så er du skeptisk eller ligefrem mistænksom i forhold til andres intentioner
 • Scorer lavt på optimisme – så venter du dig det værste og tænker, at det nok har en negativ årsag og effekt
 • Scorer lavt på humørstabilitet – så dykker dit humør øjeblikkeligt ned i kulkælderen

Hvis du oveni købet:

 • Scorer lavt på selvkontrol – så ryger hætten måske af, eller du bliver irritabel og vrisser
 • Scorer lavt på kontaktfalde (= er introvert) – så lukker du dig inde og forsøger at trække dig væk fra fællesskabet for at komme dig
 • Scorer lavt på selvstændig beslutningstagen (=selvtillid/selvværd) – så konkluderer du nok, at det helt sikkert er dig, der er noget galt med, at det hele sikkert er din skyld

Pyh! Tager du virkelig alting så nært og personligt?

Er du egentlig ikke lidt bagvendt selvcentreret, når du tror, at alting handler om dig? Hvad du har sagt eller gjort. Tillægger du ikke dig selv lidt vel stor magt, når du tror, at du bestemmer og altid har indflydelse på, hvordan andre har det? Kunne det tænkes, at der kan være andre personer eller situationer, der kan påvirke din chef, kollega eller partner?!

Hvad nu, hvis du i stedet:

 • Forholder dig til fakta og spørger den pågældende, hvad der er galt?
 • Stoler på, at han/hun nok ville sige til, hvis det havde noget med dig at gøre?
 • Nøjes med at fokusere på det, som du har direkte indflydelse på eller kan gøre noget konkret for at ændre?

Ville det ikke være en lettelse?

Læs også:

Forsøger du at skjule, hvor sensitiv du er?

 

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading