+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Du forsøger gang på gang, men du bliver hele tiden distraheret af et eller andet, andre eller dig selv, så du mister fokus og kommer langt ud ad en tilfældig tangent. Kender du det?

Der kan være mange forklaringer på, hvorfor du har så svært ved at koncentrere dig og bevare fokus.

personlighedstesten viser det sig først og fremmest som:

 • Lav koncentration – der skal ikke så meget til for at aflede din opmærksomhed; nye mails i indboksen, lysende beskeder fra Facebook, SMS’er, telefonen der ringer, en andens telefon, der brummer beskeder ind, uro, støj eller samtaler omkring dig kan alt sammen bringe dig væk fra det, du skulle koncentrere dig om
 • Høj grad af udadvendthed (her høj score på kontaktflade, fri kommunikation og kommunikationsmængde) – du kender rigtigt mange mennesker og kan lide at snakke med og omgås dem, hvilket i denne forbindelse betyder, at du gerne lader dig distrahere af, at nogen kommer forbi, at du hører, hvad andre taler om og gerne giver dit besyv med, også selvom du egentlig er i gang med noget helt andet
 • Højt fysisk energiniveau – du har simpelthen svært ved at sidde stille på en stol ret længe ad gangen
 • Høj grad af empati – du har antennerne langt ude, fornemmer andres humør og stemningen i lokalet og bliver nemt påvirket af det, især hvis du samtidig er særligt sensitiv
 • Høj grad af påvirkelighed/sensitivitet (her lav mental modstandskraft og personlig bearbejdning) – du mangler filter i forhold til dine omgivelser, så alt går ind, hvormed lyde, lys, lugte, træk, kulde/varme osv. kan påvirke dig uforholdsmæssigt meget og gøre det ekstra svært for dig at bevare koncentrationen, mens den lave personlige bearbejdning kan forstyrre dig mentalt, hvis du har opfattet negative eller bebrejdende undertoner i noget andre siger eller gør, og du har brug for ekstra tid til at bearbejde de mange indtryk, du opfanger

Det kan yderligere forstærkes af:

 • Lav udholdenhed – når du møder modstand eller opgaven bliver lidt svær, er du tilbøjelig til at give dig til noget andet i stedet for, og meget svære opgaver opgiver du hellere på forhånd, end at forsøge og risikere at fejle eller spilde din tid
 • Lav konsekvent beslutningstagen – der skal meget lidt til, før du skifter mening og ombestemmer dig
 • Lav viljestyrke – det er altså ikke så vigtigt for dig at vinde, eller at det lige bliver din løsning eller idé, der bliver gennemført
 • Højt mentalt energiniveau – du har mange interesser og mentale jern i ilden, så du er tilbøjelig til hurtigt at skifte emne, multi-taske og have mange bolde i luften ad gangen, bare fordi du synes, at det er sjovt og stimulerende i sig selv, så du skifter hele tiden mellem opgaverne i stedet for at holde fokus
 • Høj score på visionerende – du har let ved at få nye ideer, lade dig inspirere, tænke stort og ud af boksen, hvilket i praksis gør dig ekstra påvirkelig af sidevind på internettet, interessante samtaler med kolleger og venner, nye trends og tendenser, undersøgelser, andres tanker, ideer og visioner, som du nemt bliver revet med af, så det, du egentlig var i gang med, pludselig virker kedeligt og uinspirerende…
 • Lav score på ordenssans – du mister lynhurtigt overblikket og mangler generelt struktur på dit arbejde

Alt efter hvilke personligheds- og adfærdstræk, der er mest fremtrædende hos dig, vil det variere, hvad du har brug for at arbejde med for at blive bedre til at fokusere.

Ved højt energiniveau kan det f.eks. være en god idé at sørge for at brænde noget af krudtet af, inden du går i gang med dagens arbejde. For andre kan det høje energiniveau være en fordel på jobbet, hvis der er et hektisk højt tempo og arbejdspres, og så er det bedre at cykle eller løbe en tur efter arbejde, så du kan slappe af, når du holder fri.

Ved lav ordenssans kan det anbefales, at du bruger 5-15 minutter morgen og aften på at rydde op og skabe overblik. At rydde op omkring dig har en forunderlig mentalt-hygiejnisk sidegevinst.

Hvis du derimod er meget visionær og hele tiden flyder over med gode idéer, kan det handle om at skaffe dig en notesbog, hvor du straks kan notere dit geniale indfald for derefter at fortsætte dit arbejde, som om ingenting var hændt.

At du er særligt sensitiv og ekstra empatisk er derimod medfødt, så det kan vi ikke uden videre ændre på. Du kan dog få inspiration ved at læse dette indlæg:
Særligt sensitiv – hvad kan du gøre ved det?

Hvis du har de fleste af ovenstående træk, er du ekstra udfordret, og så kan et struktureret udviklingsforløb over tre måneder være vejen til at ændre dine mere grundlæggende vaner og mønstre.

Du kan også starte med at læse:
3 tips til at holde fokus