+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Foto: Ann C. Schødt

Belastende begavet og sensitiv

Omkring 9 ud af 10 af de personer, der konsulterer mig, har kombinationen af en høj IQ og øget sensitivitet/påvirkelighed.

Deres IQ ligger over normalområdet – dvs. 120 eller over i test med en standardafvigelse på 15 (den hos Mensa) og 121 eller over i test med en standardafvigelse på 16 (den hos Illustreret Videnskab). I praksis giver det dem en større kognitiv kapacitet, så de hurtigere eller lettere end de fleste kan se sammenhænge, løse opgaver og/eller gennemskue større kompleksitet. Der skelnes desuden mellem velbegavede – de øverste 3-10 % – og de højtbegavede – de øverste 2 %.

I personlighedstesten viser den øgede sensitivitet eller påvirkelighed sig som:

  • En score under gennemsnittet på mental modstandskraft – så personen har mindre filter på og kan nemt komme til at tage ting nært
  • En score under gennemsnittet på personlig bearbejdning – så personen har brug for længere tid til at komme sig over dårlige oplevelser
  • Evt. også en score over gennemsnittet på empati – så personen har antennerne ude i forhold til, hvordan andre har det og kan også blive påvirket af andres tilstand og humør.

 

Hvad gør kombinationen af høj IQ og sensitivitet?

Den typiske konsekvens af den kombination er, at de har tendens til at overtænke, bruge lang til på at spekulere over ting, der er sket i fortiden, og bekymre sig for ting, som måske kan ske i fremtiden. De er sjældent særligt gode til at være til stede i nuet og tage tingene, som de kommer.

Når sensitiviteten kombineres med en højere IQ, gør det som regel, at der bliver bliver tænkt, reflekteret, analyseret, vendt og drejet en hel del mere end hos gennemsnittet af befolkningen. Ofte har de også haft dårlige oplevelser i opvæksten og/eller skoletiden, så de som overlevelsesstrategi har koblet hovedet fra kroppen og følelserne.

De er blevet et hoved med et appendix.

Derfor reagerer de sjældent følelsesmæssigt spontant i situationer, hvor de får overskredet deres grænser, bliver talt ned til eller behandlet dårligt. Sensitiviteten kan også gøre dem mere eller mindre konfliktsky. Og nogle gange går andres fornærmelser eller nedsættende bemærkninger ganske enkelt hen over hovedet på dem.

 

Derfor bliver du misforstået af normaltbegavede

Når du bliver misforstået af de normaltbegavede, er det meget enkelt:

De normaltbegavede tror, at du er ligesom dem.

På den baggrund drager de typisk tre konklusioner:

  1. Du er mere flittig end dem
  2. Du vil konkurrere og være den bedste
  3. Du har – ligesom dem – et egoistisk mål

 

Ad 1. De tror, du er mere flittig

Normaltbegavede klarer sig som regel gennemsnitligt i skolen og studierne. De kvikke i den øvre ende af normalområdet klarer sig ofte tilsvarende bedre end gennemsnittet. Deres karakterer og resultater er proportionale med deres evner – og deres indsats.

Når du er begavet, kan du derimod godt klare dig bedre end gennemsnittet uden at behøve at gøre den store indsats. Så hvis du lige skimmer teksten i frikvarteret inden timen, fordi du ikke har læst lektier, er der overhængende risiko for, at du bliver stemplet som stræber, fordi de tror, at du forsøger at være ekstra velforberedt. De skulle bare vide, hvordan det i virkeligheden hang sammen, men det gør de altså ikke.

De tror, at du skal anstrenge dig lige så meget som dem.

 

Ad 2. De tror, du vil konkurrere med dem

I enhver gruppe af personer findes der alfahanner og -hunner, som har behov for at være styrende og få de andre til at følge og beundre dem. Kvikke normaltbegavede vil have lettere ved at få andre med, fordi de fremstår overbevisende. Måske er de også gode til at få de andre til at grine. Af samme grunde bliver de tit gruppens leder.

Som begavet ser du sjældent op til andre, medmindre der virkelig er grund til det. Din humor er også anderledes, så du griner ad andre ting. Hvis alfahanner eller -hunner skal have din opmærksomhed, beundring og respekt, skal de derfor typisk være ekstraordinært intelligente, dygtige og sympatiske som mennesker. Og have en afsporet humor ligesom dig. De skal ikke bare lukke varm luft ud og spille bullshit-bingo. De skal have noget at have det i.

Det, andre kan beundre og se op til, har ingen effekt på dig. Derfor bliver du en torn i øjet på alfahanner og -hunner. Og en irriterende konkurrent.

Især hvis du tillader dig at sige noget, der både er rigtigt og lyder klogt. Hvis du klarer dig bedre end dem. Hvis du får mere opmærksomhed. Og har noget, der ligner succes.

Det er fuldstændigt underordret for dem, at du ikke ønsker at konkurrere og ikke opfatter dig selv som en konkurrent. For det gør de.

 

Ad 3. De tror, at du vil være den bedste

Eftersom de selv (igen oftest alfahanner og -hunner) har behov for at være de dygtigste, klogeste og bedste, tror de, at du har det på samme måde.

De tror, at du har egoistiske mål – ligesom dem.

Så når du siger eller gør noget, som lyder klogt eller virker kompetent, og som er til gavn for virksomheden og den helhed, du indgår i, forstår de ikke din hensigt eller dine motiver.

De tror, at du siger det for at være bedrevidende – vel at mærke vide bedre end dem. De tror, at du gør det for at imponere chefen og virke dygtigere end dem. De tror, at du meler din egen kage og for enhver pris vil være klogest og bedst.

Det er her, de misforstår dig fuldstændig. Du siger jo bare det, du tænker, virker logisk eller fornuftigt. Du gør bare det, du mener, vil fungere bedst. For virksomheden. For det fælles bedste. Og det vil du til enhver tid gøre, uanset hvilken sammenhæng du indgår i.

 

Derfor bliver du især misforstået af de dominerende

I Personlighedstesten ses det som høj score på dominans. De dominerende personer fylder meget i rummet typisk ved at tale meget og højt. De begavede af dem taler også hurtigt. De kan virke karismatiske, overbevisende og selvsikre.

Når du bliver misforstået af de mere dominerende – uanset deres IQ – hænger det sammen med din sensitivitet og ulyst til konfrontationer:

De dominerende tror, at du er enig med dem.

Når du ikke protesterer eller siger dem direkte imod, antager de, at din tøven og tavshed er tegn på enighed.

Nogle af de dominerende kan være mere subtile og manipulerende i deres tilgang. Så bliver de ved med at vende tilbage til det emne, der interesserer dem. Fremstiller det ekstra attraktivt, tiltalende og positivt. Tillægger dig tanker og følelser, du ikke nødvendigvis har, men som passer med det, de ønsker at opnå. Får deres opfattelse af dine behov til at stemme overens med det, de vil have dig til at gøre eller indgå i.

De dominerende vil have deres vilje og bestemme – også over dig.

 

Hvordan kan du undgå at blive misforstået?

Det er svært. For du kan jo ikke vide, hvad andre tænker eller tror. Sagt lidt poetisk:

Det er alle
de konklusioner
vi drager
men ikke deler
der anbringer os
på forskellige sider
i samme bøger.

Du bliver nødt til at være meget præcis og konkret, når du kommunikerer, hvad du vil eller ikke vil. Sige din ærlige mening og redegøre for din bagvedliggende hensigt. Så de ikke er i tvivl. På den måde sparer du din tid, og det gør de også. Og du undgår frem for alt at blive misforstået.

 

Læs evt. også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading