+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk
 • Har du oftest en oplevelse af, at du ikke har ydet dit bedste – at du kunne have gjort det langt bedre, hvis du havde anstrengt dig?
 • Er din jobtitel en rolle du påtager dig med en følelse af, at det ikke er dig – at du bare lader som om?
 • Vælger du bevidst at sige det, som du kan fornemme, at andre gerne vil høre?
 • Udlader du at sige din ærlige mening, hvis du kan mærke, at personen over for dig ikke er enig?
 • Ændrer du adfærd, sprog og tonefald/stemmeføring alt efter, hvem du er sammen med? (Helt uden selv at bemærke det)
 • Er der kun meget få, særligt udvalgte, der ved, hvad du egentlig mener og tænker, måske kun en eller to personer, der kender dig, som du i virkeligheden er?

Så er du sikkert ramt af impostor-fænomenet i moderat grad.

Prøv selv Impostor-testen

 

Hvorfor spiller du skuespil i stedet for at være autentisk?

Det kan der selvfølgelig være forskellige grunde til, men ofte hænger det sammen med to-tre væsentlige træk hos dig:

 • Du har en høj IQ – så mange ting er relativt lette for dig og sværere for gennemsnittet af dine kolleger/studiekammerater, hvilket kan give dig en oplevelse af måske at have snydt eller misforstået noget
 • Du er særligt sensitiv – så du opfanger flere subtile signaler fra dine medmennesker og er samtidig ekstra sårbar over for kritik, dårlig stemning, afvisninger mv. og det kan bringe dig ud af kurs i kortere eller længere tid, hvor det går ud over din koncentration og effektivitet eller giver dig bekymringer, som koster mentale kalorier og giver søvnbesvær
 • Din selvtillid er lav eller svingende – ofte fordi du kun sammenligner dig selv med de allerbedste og kan have svært ved at tilgive dig selv, at du ikke kan og ved alt eller kommer til at begå fejl, som du selv synes er graverende

Kombinationen gør dig kompleks som person, og du kan meget vel have nogle dårlige oplevelser med i bagagen – mobning, omsorgssvigt, mange konflikter el. lign. i opvæksten og/eller fyringer fra jobs – som du ikke helt er kommet dig over, men gør dig store anstrengelser for at undgå at opleve igen.

 

De to overlevelsesstrategier

Ofte resulterer det i 2 væsentlige strategier, der ligefrem kan have karakter af overlevelsesstrategier:

 • Alle følelser ryger op mellem ørerne og forvandles til tanker – fordi følelser er smertefulde og ubehagelige, mens tanker kan tænkes, analyseres, vendes og drejes under behørig kontrol
 • Du tager overdrevent hensyn til alle andre end dig selv! – fordi du så undgår ubehagelige konflikter, konfrontationer, afvisninger, sårende bemærkninger, kritik (f.eks. ved at have kritiseret dig selv grundigt på forhånd) og andre utrygge, uforudsigelige situationer, idet du bilder dig ind, at du via dine ord og handlinger kan kontrollere de andres reaktioner og adfærd

 

Når du tænker dine følelser

Resultatet bliver desværre alt for ofte:

 • At du mister kontakten med dine følelser, som ellers skulle guide og beskytte dig
 • At du mister kontakten med dig selv og dine egne behov, så du i sidste ende mister din autensitet
 • At du bliver en pleaser, der gør alt for at få ros og anerkendelse
 • At du ikke står op for dig selv og til sidst mister evnen til at forsvare og beskytte dig selv mod urimelige eller krænkende angreb
 • At du bruger tid og energi på at efterrationalisere diverse situationer på jobbet, studiet eller i dit parforhold, fordi du ikke reagerede naturligt og med det samme i situationen pga. manglende integritet

Jo længere tid, der går, desto større bliver gabet imellem den, du viser udadtil, og den, du inderst inde er og længes efter at være – dit livs skuespil.

Jeg ved godt, at det kan virke uoverskueligt og alt for farligt at ændre dette mønster. Især hvis du er nået op i årene, så dit mønster er blevet en indgroet vane i mange af dine relationer. Jeg ved også, at det er muligt. Og min kunder gør det i praksis gang på gang. Selvom det er hårdt og der bliver fældet tårer undervejs – smertens og lettelsens tårer, når du indser konsekvenserne af dit skuespil og beslutter dig for at lægge rollen på hylden – og vise hvem du i virkeligheden er!

 

Læs evt. også:

Tænker du for meget og handler for lidt?
Føler du for meget og handler for lidt?