+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Voksne med ADHD kommer typisk i behandling, fordi et eller flere af deres børn har fået diagnosen. Eller fordi de erkender, at de har nogle tilbagevendende problemer i deres liv, som eksempelvis gør det svært at blive i det samme job i længere tid eller indgå i sociale relationer.

 

Hvad er symptomerne på ADHD?

Symptomerne kan være forskellige for børn og voksne og varierer også meget fra person til person, ligesom de problemstillinger, de medfører i praksis, kan være komplekse. Helt overordnet er der tre grundlæggende symptomer: Koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsitivitet.

 

Koncentrationsbesvær

Hvordan koncentrationsbesværet kommer til udtryk kan være både individuelt og variere i styrke.

 • Manglende overblik – svært at skabe og at bevare overblikket
 • Glemsomhed – glemmer aftaler, får ikke betalt regninger, lav arbejdshukommelse
 • Svært ved at fastholde fokus – på en film, bog, samtale, rutineopgaver osv. over længere tid
 • Vanskeligt ved at handle/eksekvere – manglende planlægning, svært ved at styre aktiviteter
 • Manglende tidsfornemmelse – fortaber sig i detaljer, glemmer tid og sted.

 

Hyperaktivitet

Personen er overdrevent fysisk og mentalt aktiv, og det er som regel tydeligt for andre. Det kan være meget frustrerende for dem selv, og de kan føle sig som en tikkende bombe.

 • Uro i kroppen – uro i ben og hænder, piller ved ting, bidder negle, har svært ved at sidde stille
 • Rastløshed – både fysisk og mentalt
 • Kedsomhed – mister hurtigt interessen og har svært ved at gennemføre rutineopgaver
 • Utålmodighed – ting skal gå hurtigt, har svært ved at tolerere at andre er langsomme
 • Mange idéer og initiativer – får hele tiden nye idéer og tager nye initiativer, der sjældent eller aldrig realiseres eller afsluttes.

 

Impulsivitet

Her er symptomerne også tydelige og kan få negative konsekvenser for både dem selv, deres økonomi og deres relationer til andre, fordi de kommer til at fremstå uforudsigelige og upålidelige med deres meget impulsive adfærd.

 • Vanskeligt ved at vente – har svært ved at vente på andre/til det bliver deres tur, kan køre for stærkt eller uforsvarligt i trafikken
 • Vanskeligt ved at udsætte egne behov – sult og andre behov skal dækkes her og nu
 • Afbryder andre – fordi det, de selv vil sige kommer til at fylde det hele
 • Impulsive beslutninger – kan medføre impulskøb og pludselige beslutninger med store konsekvenser
 • Lav frustrationstærskel – kan blive voldsomt irriterede og/eller reagere aggressivt

 

Tegn på ADHD i test

Når jeg tester voksne i forbindelse med deres personlige udvikling, tager jeg udgangspunkt i personlighedstesten People Test Person, som dækker 33 adfærdstræk, 6 teamroller mm. Det er ikke en klinisk test, så derfor kan den ikke bruges til at stille en diagnose. Normgruppen består af 3000 ledere og funktionærer i alderen 20-60 år – altså raske og erhvervsaktive. Alligevel kan den vise tegn på ADHD, som gør, at jeg anbefaler personen at få det undersøgt nærmere.

Tegn på ADHD ifølge Personlighedstesten :

 • Koncentration – score på 5-10 tyder på udpræget koncentrationsbesvær
 • Tempo – score på 90+ tyder på stor utålmodighed og behov for høj hastighed samt hyperaktivitet
 • Fysisk og/eller mental energi – score på 90+ kan være tegn på hyperaktivitet
 • Humørstabilitet – score på 5-10 betyder, at humøret svinger meget og ofte hurtigt
 • Selvkontrol – score på 5-10 gør det svært for personen styre sine impulser eller skjule sine følelsesudsving
 • Visionerende – score på 90+ tyder på stor idérigdom
 • Planlægning – score på 5-10 er tegn på stor impulsivitet og kan vanskeliggøre eksekveringen af de mange idéer og initiativer
 • Risikovillighed – score på 90+ tyder på stor impulsivitet og kort fra tanke/ide til handling
 • Konsekvent beslutningstagen – score på 5-10 er tegn på impulsive beslutninger, der hurtigt ændres
 • Vedholdenhed – score på 5-10 gør det ekstremt svært for personen at tage det lange seje træk og føre noget til ende/afslutte opgaver
 • Hensyntagen – score på 5-10 kan være tegn på, at egne behov kommer i første række
 • Dominans – score på 90+ forstærker måden frustrationer kommer til udtryk samt vanskelighederne med at give andre plads.

Det er vel at mærke kombinationen og antallet af disse ekstreme scores, der kan pege i retning af ADHD.

 

Høj IQ og ADHD

Nogle gange kan begavede have flere/mange af adfærdstrækkene, men alligevel fungere nogenlunde professionelt og privat, fordi deres høje IQ gør dem i stand til at kompensere for de mest uhensigtsmæssige træk. Eller de har udviklet særlige strategier, der gør, at de godt kan overholde aftaler og passe et almindeligt job. Så er det typisk på privatfronten, at humørsvingningerne og den manglende vedholdenhed giver sig udslag – og gør det svært både for personen selv og for deres nære.

Kan du genkende det?

Læs også:

 

Kilde: Grundbog i psykiatri redigeret af Simonsen og Møhl, Hans Reitzels Forlag, 2010.

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading