+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Kære læser,

Hvis du er i tvivl, om du har en diagnose, eller du i virkeligheden er perifert normal og har et godt potentiale, kan du prøve de nedenstående tests.

Der findes nemlig grænsetilfælde, hvor du har nogle personlige ressourcer, som gør, at du kan kompensere for uhensigtsmæssige personligheds- og adfærdstræk eller diagnoser. Høj begavelse kan eksempelvis kompensere for eller skjule Aspergers. Ligesom der findes personligheds- og adfærdstræk, der er ekstreme og til tider meget besværlige eller uhensigtsmæssige, men som ikke er ensbetydende med en diagnose. Det kan imidlertid være svært at skelne.

 

Test dig selv – har du en diagnose?

Her er links til en række selvtests, som kan give dig et fingerpeg om en eventuel diagnose:

  • Stress – når travlheden begynder at være farlig for dit helbred
  • OCD – (engelsk) når renlighed og orden bliver til angst og tvangshandlinger
  • ADHD – (engelsk) når et højt energiniveau følges med koncentrationsbesvær og manglende selvkontrol
  • Aspergers – (engelsk) når sociale sammenhænge giver problemer
  • Depression – (engelsk) når du er ofte er træt og har ualmindeligt svært ved at tage dig sammen
  • Angst – når frygten for at fejle eller bestemte situationer tager overhånd.

Hvis du døjer med nogle af disse ting, bør du tale med din læge og finde ud af, om der er noget om det.

 

Test dig selv – træk i din personlighed

Her er links til personlighedstræk, som kan give dig udfordringer:

  • Belastende begavet – når du føler dig anderledes, og dine kolleger ikke forstår, hvad du siger
  • Særligt sensitiv – når du mangler et filter og alt går lige ind
  • Perfektionist (engelsk) – når du er tilbøjelig til at gøre alting selv, fordi du ikke synes, at andre kan gøre det godt nok
  • Impostor-fænomenet – når selvtilliden/selvværdet er lav/lavt, uanset hvad du gør eller opnår.

Hvis du ikke har tegn på diagnoser, men scorer højt i en eller flere af disse tests, så er der håb forude, for så er du bare perifert normal og har måske et uudnyttet potentiale. Vær dog opmærksom på, at specielt perfektionisme og impostor-fænomenet i ekstreme tilfælde kan være medvirkende til stress, angst eller depression.

Testene kan vise, hvordan du er anderledes end flertallet – og perifert normal.

 

Intelligens og personlighedstest

Personlighedstesten og intelligenstesten kan give et mere præcist billede af dine ressourcer, styrker og eventuelt udnyttet potentiale samt konkret input til, hvor du får brug for hjælp fra kolleger, støtte fra en empatisk leder og praktiske værktøjer til at kompensere for dine svagheder.

Lav koncentration er eksempelvis et meget uheldigt personlighedstræk at have, hvis jobbet kræver, at du skal fokusere på vigtige detaljer, hvis du samtidig skal sidde i et åbent kontormiljø med mange telefonopkald og højrøstede kolleger. Men det findes der heldigvis praktiske råd for: Mødelokaler, hjemmearbejdsdage, at alle sætter telefonerne på lydløst og forlader kontoret, når de får private opkald osv.

 

Det uudnyttede potentiale

Et uudnyttet potentiale kan typisk identificeres hos personer nederst i modellen: Dem, der har lav selvtillid. Fordi den lave selvtillid (og/eller det lave selvværd) gør, at de ikke tør vise, hvad de faktisk kan eller sige, hvad de mener – så de brænder inde med deres viden og kompetencer. Det er især udpræget hos personer, der lider af impostor syndrome eller impostor-fænomenet: Det er ikke er en diagnose, og personerne kan være ualmindeligt dygtige og succesfulde i deres erhverv – de kan bare ikke selv se det.

Når det handler om impostor-fænomenet og lav selvtillid er der mange konkrete ting, du kan ændre i din dagligdag og gøre noget ved: Vanemæssige handlinger kan gradvist ændres gennem planlægning og selvdisciplin, negative tankemønstre kan erstattes med positive, gamle adfærdsmønstre kan udfases og erstattes med assertiv adfærd efter at have taget bevidste, velgennemtænkte valg osv.

Ligesom med talentudvikling, så kræver det bare tid og træning: Jo længere tid du arbejder fokuseret med at indarbejde nye, gode vaner (Stephen Coveys 7 gode vaner er et glimrende udgangspunkt), sige positive sætninger til dig selv, tage små chancer og skabe forandringer i din hverdag, desto hurtigere vil du styrke din selvtillid, udvikle dit potentiale og opnå imponerende resultater.

Det virker hver gang!

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading