+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Personlige forskelle på normaltbegavede og de 10 % bedst begavede

For nylig var der en normaltbegavet, som havde fået overbevist sin jobkonsulent om, at han skulle i personligt udviklingsforløb hos mig. Jeg havde talt med ham flere gange og undret mig over, at han ikke bare havde købt en jobkonsultation og var kommet videre.

Allerede da jeg så personlighedstesten, tænkte jeg:

Det er en normaltbegavet – det er helt skævt!

Normaltbegavede er nemlig som de fleste og scorer derfor omkring gennemsnittet på næsten alle parametre.

De 10 % bedst begavede scorer derimod både ekstra lavt og ekstra højt på de fleste parametre. Overordnet ligner de begavedes personlighedsprofiler altid hinanden:

 • Højt drive, tempo, visioner og gennemslagskraft – masser af speeder!
 • Lav mental modstandskraft, personlig bearbejdning, optimisme mv. – altså bremser på samme tid.

Speeder og bremser samtidigt… det går ikke så godt.

Når de er i mistrivsel, viser testen også:

 • Lav humørstabilitet, mental og fysisk energi – de bekymrer sig alt for meget og det koster.

De impostor-ramte scorer desuden lavt på selvstændig beslutningstagen – de mangler selvtillid og/eller har lavt selvværd.

Med ham den normaltbegavede var det lige omvendt:

 • Overdreven høj selvtillid – han var aldrig i tvivl om, at han havde ret
 • Ekstrem høj mental modstandskraft – totalt teflonbelagt
 • Meget høj personlig bearbejdning – dvs. ureflekteret og ikke i stand til at se sin egen part i tingene.

Derudover var validiteten af besvarelsen lav og selvopfattelsen urealistisk.

Jamen, kunne du ikke bare coache ham og tjene de penge?

Nej! Det var spild af kommunens penge og min tid. Der er så mange andre coaches mv., som kan hjælpe de normaltbegavede.

Min mission er at hjælpe de 10 % bedst begavede, sensitive og impostor-ramte, så de kan udfolde deres potentiale.

Dermed en forsikring til dig, der er eller har været i forløb:

Jeg hjælper dig, fordi du er i min særlige målgruppe. Punktum.

Forskelle i IQ-testen med samme score

Meget ofte scorer begavede lavere end forventet i intelligenstesten. De bliver nervøse, og især de impostor-ramte kan blokere og gå helt i baglås, så resultatet bliver misvisende.

Derfor henviser jeg altid til den gratis test på Illustreret Videnskab: IQ-test

Den er mindre stressende, fordi kun 1 af de 5 delområder i testen er på tid. Her scorer de begavede over 120. Jeg har selv taget den, så jeg kan se, at resultatet er rimeligt retvisende. Det er dog muligt at snyde lidt i den, så jeg bruger den kun til sammenligning.

Selv når normaltbegavede og velbegavede (øverste 3-10 %) scorer nogenlunde det samme i intelligenstesten, er der alligevel store forskelle:

I den her test svarer den gennemsnitlige IQ til den øvre del af normalområdet, fordi normgruppen består af ledere og funktionærer i alderen 20-65 år og altså ikke er helt repræsentativ for befolkningen, hvor gennemsnittet altid er 100.

Normaltbegavede scorer under eller lige omkring gennemsnittet på alle områder og bruger typisk længere tid på færre opgaver end normgruppen.

Velbegavede scorer altid højere på mindst en af områderne, og så er der alle mulige variationer. Nogle scorer f.eks. 60+ på logisk opfattelse/forståelse og vil – evt. med lidt træning – kunne blive medlem af Mensa (de øverste 2 %). Andre har brugt for megen tid på de matematiske opgaver, så de ikke når så mange opgaver, og det trækker ned. Atter andre kæmper med sproget, fordi de er tosprogede eller ordblinde, så de scorer lavere i de opgaver, der indeholder tekst.

Endelig kan alvorlig stress eller en diagnose hæmme koncentrationen, hukommelsen og de kognitive evner generelt, så resultatet ikke er retvisende.

 

Forskelle i selvopfattelsen hos normaltbegavede og de 10 %

Overordnet er der opfattelsesmæssigt tre grupperinger blandt de normaltbegavede:

 1. Normaltbegavede, der godt ved, de er det, og har det fint med at være begavet som de fleste
 2. Normaltbegavede og kvikke normaltbegavede, der er fuldstændigt ligeglade med deres IQ
 3. Kvikke normaltbegavede, der klarer sig lidt bedre end gennemsnittet og derfor selv synes, de intelligente.

Det er personer fra den sidste gruppe, som nogle gange henvender sig til mig. Når testen så ikke viser det ønskede resultat, har vi balladen:

 • De mener, at der er noget galt med testen
 • De har alle mulige forklaringer på, hvorfor resultatet er, som det er
 • De vil ikke betale!

Med de 10 % bedst begavede er det helt anderledes.

De impostor-ramte af dem tror ikke på testens resultat! De må have været heldige. Det kan ikke være rigtigt, at de scorer så højt.

De højt begavede impostor-ramte undrer sig. For testen var da nem.

Var det ikke en børnetest?

Nogle af dem tager forskellige tests og scorer højt på alle, men stadig forskelligt. Så de bliver forvirrede.

Andre kombinerer det med at læse en masse af mine blogindlæg. For mange er der noget, som med et falder på plads og giver mening. Nu forstår de bedre… Og enkelte græder sig igennem blogindlæggene. Generelt kan de genkende næsten alt, hvad jeg skriver om. Det er derfor de kontakter mig.

Forresten kan jeg høre forskel på de normaltbegavede og de 10 % bedst begavede, når jeg taler med dem. Men det må blive et andet blogindlæg. 😉

Prøv selvevalueringen: Er du belastende begavet?

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading