+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Begavet tænketype

I denne sammenhæng kan det være mere problematisk at være tænketype end at være føletype, for som Preben Grønkjær formulerer det i sin introduktion til Jungs typologier:

Tænketypen er karakteriseret ved en analyserende tilgang til virkeligheden
…ud fra logiske overvejelser over, om det er sandt eller falsk.
Men tænkningen kan også anvendes som led i en overlevelsesstrategi med det formål at holde
følelsesmæssig afstand til andre mennesker. I så fald beskytter den én bl.a. mod at blive afhængig
af andre – selv nogen man i sagens natur burde have en nær relation til.

Mange af de begavede tænketyper, jeg møder, er nærmest et hoved med et appendix, fordi alt bliver analyseret, vendt og drejet ud fra objektive kriterier, mens de stort set ikke er i kontakt med deres følelser, subjektive meninger eller deres krop.

Begavelse synes at multiplicere tendensen til at overtænke, spekulere og søge logiske forklaringer på alt, fordi en høj IQ også medfører en kapacitet til at tænke ekstra meget over tingene.

De har ofte et overdrevent behov for at forstå hvorfor og kan have svært ved at acceptere følelsesmæssige reaktioner – både fra andre og sig selv. Det er ikke nok at synes eller mene noget – man skal kunne argumentere sagligt for, hvorfor man gør det.

Læs også: Tænker du for meget og handler for lidt?

 

Særligt sensitiv eller påvirkelig

I personlighedstesten ses sensitiviteten eller påvirkeligheden som følger:

  • Lav score på mental modstandskraft – du har næste ikke noget filter og bliver let påvirket
  • Lav score på personlig bearbejdning – du har brug for tid til at reflektere og bearbejde dagens mange indtryk

At være begavet tænketype og påvirkelig/sensitiv kan være temmeligt belastende, fordi du tager mere ind og bruger ekstra mental energi på at bearbejde de mange indtryk.

Resultatet er nogle gange, at du spekulere og bekymrer dig alt for meget. Du kan hænge fast i dårlige oplevelser fra fortiden, samtidig med at du bruger mange tanker på at forsøge at undgå, at noget tilsvarende skulle ske i fremtiden. Derfor har du ualmindeligt svært ved blot at være til stede i nuet og være nærværende sammen med andre.

Læs også: Kan man både være sensitiv og tænke alt for meget?

 

Mangler grænser

I det her tilfælde er det ikke, fordi du har manglet grænser i din opvækst, men de har været på andres præmisser. Dine forældre har været tydelige i forhold til, hvad du ikke måtte og har ofte sagt nej eller nægtet dig tilladelse til noget, du ønskede at gøre. Men de har monopoliseret det, så du ikke måtte sige nej eller give udtryk for, at der var noget, du ikke ville være med til. Vetoretten var aldrig din.

Den ene eller begge forældre kan have haft en grænseoverskridende adfærd, som har resulteret i, at det blev endnu sværere for dig at mærke eller på nogen måde markere dine grænser og dit personlige rum. Uanset om det skyldtes at forælderen var alkoholiseret, voldelig eller havde en psykisk sygdom, så har det fået store konsekvenser for dig.

Jo mere sensitiv/påvirkelig du var, desto stærkere har det præget dig og givet dig men.

Koblet med at være begavet tænketype har det med stor sandsynlighed gjort, at du har forsøgt at lægge afstand til dine egne – besværlige og ubehagelige – følelser. I stedet har du forsøgt at tænke og analysere dem. Nogle gange kan behovet for at forstå og finde logiske forklaringer på de voksnes ulogiske adfærd gøre, at du kommer til at overtænke situationer, men også at du mister kontakten til dig selv. Så du ikke ved, hvad du føler eller mener.

Lige så lidt som du har nogen fornemmelse af, hvad der er rimeligt. Du aner ikke, hvordan andre forældre behandler deres børn, eller hvad du behøver at finde dig i.

Læs også: Begavet og sensitiv: Er du blevet krænket?

 

Du skal da bare…

Du har sikkert allerede fået et utal af velmenende råd (fra nogen, der ikke forstår dit problem):

Det skal du da ikke finde dig i!

Du skal bare sige fra og sætte grænser!

Du skal ikke tage det personligt. Kom nu videre!

Det skal du da ikke bekymre dig om!

Det er så nemt for andre at sige, hvad de synes, du skal gøre. Fordi de aldrig selv har oplevet det – indefra.

Læs evt. også: Hvad gør du, når relationen ikke er god for dig?

 

Begavet, sensitiv og uden grænser – hvad gør du nu?

Hvis jeg skal prøve at guide dig på vej, vil jeg i stedet sige:

  • Brug din begavelse til at blive bevidst om dit særlige mønster – så du kan stoppe op og udtænke nye strategier
  • Brug din sensitivitet til at mærke dig selv – hvornår oplever du, at noget bliver ubehageligt og svært at være i?
  • Brug din empati – hvad ville du selv byde eller gøre mod andre?
  • Brug din retfærdighedssans – overvej, hvad du finder rimeligt og retfærdigt, hvis du kunne bestemme
  • Stol på din krop – den husker alt og vil gerne samarbejde, så mærk efter, om du spænder op, trækker vejret overfladisk, fryser fast og bliver handlingslammet, knytter hænderne, får ondt i maven osv.
  • Øv dig i at sige nej – til en lille ting hver dag, indtil du spontant ved, hvad du vil eller ikke vil
  • Vælg dine relationer med omhu – med dit gamle mønster kan du have tiltrukket personer med grænseoverskridende adfærd, så det kan være nødvendigt at sortere grundigt i din omgangkreds
  • Vær tålmodig med dig selv – når du et helt liv har vænnet dig til at være og handle (eller oftere undlade at handle) på en bestemt måde, så kan det tage tid og kræve både træning og vedholdenhed at ændre.

P.S. Her i december får abonnenter på nyhedsbrevet (5 tips til mere selvtillid) dage-til-jul-rabat på konsultationer, så du f.eks. kan få hjælp til at bryde dit mønster og slippe fortiden.