+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Svaret er Ja! Det er nærmere reglen end undtagelsen, at mine sensitive kunder har en oplevelse af, at de tænker, spekulerer, analyserer og bekymrer sig alt for meget. At være særligt sensitiv er nemlig ikke ensbetydende med, at du også er i tæt kontakt med dine følelser.

 

Særligt sensitiv & eftertænksom

I personlighedstesten viser sensitiviteten sig som:

  • Lav score på mental modstandskraft – du har mindre “filter på” end gennemsnittet, så indtryk og oplevelser går lige ind
  • Lav score på personlig bearbejdning – du har brug for længere tid til at bearbejde indtryk og oplevelser, så du vil være tilbøjelig til at reflektere mere over tingene, end de fleste gør – det er denne egenskab, der gør dig eftertænksom og giver dig dybde
  • Evt. høj score på empati – indlevelsesevne – du har antennerne ude og opfanger mange signaler fra dine omgivelser

Når du scorer ekstra lavt på personlig bearbejdning, vil du have en øget tendens til at reflektere over dine indtryk og oplevelser. Som sensitiv modtager du ekstra mange indtryk gennem dit sanseapparat – lyde, lugte, lys, varme/kulde, tøj der kradser eller strammer, men også der hvor den 6. sans tager over – stemninger, fornemmelser, andres humør og udstråling.

Placér så dig selv og dit hyperaktive sanseapparat på en tilfældig arbejdsplads i et kontor med 3 eller flere kolleger omkring dig i 7-8 timer kun afbrudt af en frokostpause, hvor du sidder i en kantine med dårlig akustik og mange mennesker. Forestil dig så, hvor mange lyde, lugte og andre fysiske sanseindtryk, stemninger, humørudsving, attituder, udtalelser og bagvedliggende meninger og skjulte agendaer, du kan nå at registrere og derfor skal forholde dig til på en dag.

Jeg kan blive helt træt på dine vegne. Og jeg kan godt forstå, at du kan føle dig drænet for energi og måske irritabel, når du kommer hjem efter en lang arbejdsdag – at du mest har lyst til at gå ind og gemme dig under dynen, eller gemme dig bag avisen eller under et par hovedtelefoner med behagelig musik. Det under jeg dig absolut, ligesom jeg ved, at det kan være rigtigt svært at få tid/lov til, hvis du bor sammen med din partner og måske også har børn – så kan det nærmest være umuligt at få fred og ro til at fordøje dagens indtryk.

Hvis du så tilmed er belastende begavet, så vil du sikkert stramme din indre skruestik ved at bebrejde dig selv, at du ikke har mere overskud til din partner og dine børn, alt imens du forsøger at muliti-taske mentalt ved at lægge ører til det, de fortæller, og samtidig gruble over dagens uforløste episoder, hvor du tænker, at du skulle have sagt eller gjort noget andet end lige det, du fik sagt og gjort.

Så når du kommer i seng, er du mere end udmattet. Men det er desværre ikke ensbetydende med, at du så kan få ro og sove. Næh, nej, nu får din hjerne endelig den hårdt tiltrængte stilhed (medmindre din partner snorker!), som gør, at den kan komme op i gear og virkelig fokusere på at bearbejde dagens indtryk og oplevelser.

Det er så her, det ville være skønt at have monteret en knap bag det ene øre, hvor du kan slukke for din hjerne, når du har slukket natlampen. Det er vi i hvert fald et par stykker, der tit har drømt om at have.

Kender du det?

 

Særligt sensitiv og/eller følende + introvert eller ekstrovert

At være særligt sensitiv er ikke det samme som at være følelsesmæssigt fokuseret. Ligesom det at være følende er ikke det samme som at være følsom.

I personlighedstesten, jeg arbejder med, er der en egenskab, der kaldes Upartisk – neutral, som svarer lidt til, om du har et T eller F i din MBTI-profil. Høj score på neutralitet betyder, at du er tilbøjelig til at forholde dig objektivt, sagligt, analytisk til tingene og gerne se en sag fra flere sider. Det svarer til T for tænkende. Scorer du derimod lavt er du tilbøjelig til at tage et subjektivt udgangspunkt i dine meninger, holdninger, værdier, sympatier og antipatier, så du har nemt ved at vælge side i en sag, men det er ikke altid, du kan argumentere for, hvorfor du synes dette eller hint. Det svarer til F for følende.

Hvis du er særligt sensitiv og følende, vil du have lettere tilgang til at vide, hvad du mener og synes – både om personer, ting, situationer og oplevelser. Hvis du samtidig er ekstrovert vil du have en tendens til at delagtiggøre andre i, hvad du mener. Enten fordi du har behov for at få læsset af, eller fordi du har brug for at nogen er enig og bekræfter dig. Hvis du er introvert holder du det sikkert for dig selv eller deler det til nød med de nærmeste, hvis du bliver spurgt.

Hvis du derimod er særligt sensitiv og tænkende (objektiv) ved du ikke altid, hvad du mener, men vil være tilbøjelig til at se tingene fra flere sider uden at tage stilling eller vælge side. Hvis du samtidig er ekstrovert kan du indgå i en akademisk/teoretisk diskussion af emnet og finde behag i at få belyst sagen fra forskellige vinkler, uden at I nødvendigvis når frem til en endegyldig konklusion eller får uddebatteret emnet. Hvis du er introvert kan du til gengæld fortabe dig i dine egne tanker og måske glemme at høre efter, hvis din ekstroverte partner fortæller et eller andet.

Hvor kan du genkende dig selv?

 

Læs også:

Kan man være både introvert og ekstrovert?
Føler du for meget og handler for lidt
Er du introvert og/eller særligt sensitiv?

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading