+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

“Jeg er for meget på alle mulige måder…”

At have en højere IQ end gennemsnittet betyder, at man også er anderledes end gennemsnittet på mange andre måder. Når måden man tænker på er anderledes, bliver man også anderledes i sine interesser, måde at løse opgaver, tilgang til problemstillinger, kommunikation, relationer og alle mulige andre aspekter af det at være menneske, medarbejder, kollega, partner, forælder og ven.

 

 

“De andre synes hele tiden, at jeg er for meget…”

De 10 % bedst begavede er faktuelt anderledes end den brede midtergruppe. Derfor vil de ofte opleve, at andre synes, at de er for meget. Hvilket de giver åbenlyst udtryk for:

Hvorfor kan du ikke skrue ned for dine ambitioner?

Hvorfor kan du ikke lade være med at tænke så meget?

Lad det nu ligge. Sig pyt!

Pointen er, at det kan de begavede ikke. Problemerne går ikke over af, at de ikke tænker på dem.

Begavede er, som de er. Og det er midtergruppen i øvrigt også.

Midtergruppens helt store problem synes at være, at de begavede ikke er ligesom dem.

At de begavede ikke gør det, som de selv ville gøre i en given situation.

At de begavede ikke tænker ligesom dem i forhold til en udfordring.

At de begavede ikke føler eller har det, ligesom de gør og har det.

Læs også: Belastende begavet: Hvorfor kan jeg ikke bare være som de andre?

 

8 måder, hvor de begavede er “for meget”

Her er en opsummering af de otte måder begavede ofte bliver oplevet som værende for meget:

Alt for ambitiøse

Mange begavede er visionære og ambitiøse – også ifølge personlighedstesten. De kan nemt forestille sig, hvor godt ting kan blive. Hvor uovertruffent produktet kan blive. Hvor ideelt problemet kan løses. Hvor optimalt projektet kan styres og gennemføres.

Udfordringen her er imidlertid, at de begavede kan have svært ved at kommunikere det på en måde, så andre også kan se lyset.

Ligesom problemet er, at de andre slet ikke er lige så ambitiøse, men tværtimod har det helt fint med en middelmådig løsning. Fordi det er det, der er tid og penge til.

Så ofte ender de begavede med at være enormt frustrerede. Og utilfredse med både resultatet og sig selv.

Læs også: 4 grunde til at begavede ikke gør karriere

 

Alt for utålmodige

For mange begavede er der ultrakort fra beslutning til handling. Det kan i nogen grad hænge sammen med, at selvsamme personer forinden kan have brugt (meget!) lang tid på at reflektere, overveje, analysere, vende og dreje problemstillingen inde i deres hoveder, uden at de af den grund når frem til en beslutning. Så når de endelig har truffet en beslutning, de kan stå inde for, så skrider de direkte til handling.

For andre begavede går tankeprocessen hurtig, og deres højere risikovillighed gør, at der heller ikke er lang fra tanke til handling. Og så kan de i øvrigt ombestemme sig lige så hurtigt igen.

Men uanset hvad, så har de tænkt over tingene.

For andre, der ikke forstår deres tankeprocesser, kan de virke impulsive og alt for utålmodige.

Vi har jo først lige… vi skal også diskutere… vi har ikke fået gjort…

Og den del af processen har de begavede så slet ikke tålmodighed til at tage del i.

Læs også: Belastende begavet – utålmodig og rastløs

 

Alt for hurtige

Rigtigt mange begavede scorer højt på tempo i personlighedstesten. Nogle scorer endda helt i top – 90-100 på en skala fra 0-100.

Det betyder, at de faktuelt – i mange henseender – er hurtigere end de fleste. Sådan er de begavede bare.

Læs også: Hvad gør du, når du er hurtigere end kollegerne?

 

Alt for reflekterende

De mange tanker og refleksioner over alt muligt er så det, der kan gøre at de begavede får diagnoser: Tankemylder, overtænkning og depression. I mildere grad er de blot meget eftertænksomme og kan virke pessimistiske.

Allerede som barn havde jeg et klart ønske: At jeg kunne slukke for min hjerne, når jeg slukkede for lyset over sengen. Men nej. Det kan ikke lade sig gøre.

Det, du i stedet kan gøre, er:

 • At meditere dagligt – for at få indre ro
 • At stå op og skrive tingene ned – få dem ud af hovedet
 • At sortere i dagens indtryk, inden du går i seng – så du ikke behøver at forholde dig mere til dem

Læs også: Tænker du for meget og handler for lidt?

 

Alt for ærlige

Her er det mest de ekstroverte begavede, der kommer galt af sted. Fordi de siger det, de tænker.
De introverte tænker præcist det samme, men de holder det for sig selv.

Den ufiltrerede ærlighed, som mange begavede, lægger for dagen kan næsten virke patologisk. Fordi det, de siger, er direkte til sagen uden diplomatisk indpakning.

Til gengæld har de absolut ingen skumle bagtanker, politiske rævekager eller politiske agendaer. Hvis de havde, ville de sandsynligvis komme til at sige det.

De begavede kan bare ikke lade være med at være ærlige. Alt for ærlige.

 

Alt for påvirkelige

Omkring 90 % af dem, der konsulterer mig og har gjort det siden 2012, er meget påvirkelige eller særligt sensitive. Det er ikke nødvendigvis repræsentativt for alle begavede, men det er typisk dem, der oplever, at det er problematisk at være, som de er.

I personlighedstesten viser det sig som:

 • Lav score på mental modstandskraft – de har ikke så meget filter på og tager alt ind
 • Lav score på personlig bearbejdning – de har brug for længere tid til at bearbejde ubehagelige og negative oplevelser
 • Evt. også høj score på empati – de har antennerne ude og kan mærke, hvordan andre har det

De ansvarlige og hensynsfulde af dem er tilbøjelige til at få en pleasende adfærd, fordi de ikke kan holde ud at opholde sig sammen med andre, hvis der er en dårlig stemning. De impostor-ramte af dem har desuden et stærkt behov for, at andre kan lide dem, hvilket kun gør påvirkeligheden værre.

Efter midtergruppens mening bliver de nemt alt for sarte, følsomme, og hvad de nu ellers kan finde på at sige om dem, der ikke kan bevare den stive overlæbe.

Læs også: Hvad er koblingen mellem høj IQ, sensitivitet og impostor-fænomenet?

 

Alt for retfærdighedskrævende

Begavede har af natur en overudviklet retfærdighedssans. Punktum.

I praksis gør det, at de ofte holder fast i et synspunkt eller princip (meget) længere end alle andre. Så de løber sig nogle stave i livet. I alle mulige sammenhænge, men nok især på jobbet.

Læs også: Tager du for mange kampe?

 

Alt for socialt klodsede

På en måde er det summen af de syv ovenstående personlighedstræk, der gør dem anderledes og får dem til at virke socialt klodsede. Fordi de:

 • ikke følger de uskrevne sociale regler
 • ikke lige passer ind
 • ikke falder i med tapetet
 • ikke spiller det politiske spil
 • ikke altid har situationsfornemmelse
 • ikke kan finde ud af at smalltalke
 • ikke beundrer deres chef

Tværtimod er der en tendens til, at de:

 • taler lige godt med den øverste direktør og “manden på gulvet”
 • får gjort noget, man ikke gør
 • får sagt noget, man ikke siger

Så alt efter hvor de er, og hvem de er sammen med, stikker de begavede gevaldigt ud. På mange måder.

Og så er det, at midtergruppen synes, at de er for meget! Eller de begavede får mærkater og diagnoser som Aspergers.

Læs også: Belastende begavet og lidt besværlig at arbejde sammen med

 

Mit ønske er…

… at den brede midtergruppe vil begynde at udvide horisonten lidt og se de begavede som det, de også er: Fantastiske og unikke mennesker!

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading