+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Anderledes end flertallet

Når du tilhører de 10 % bedst begavede, er du faktuelt anderledes end 90 % af dem, du møder og er sammen med i en tilfældig sammenhæng. Du tænker hurtigere, kan overskue større kompleksitet og/eller se sammenhænge, der for andre ikke er lige så indlysende, ligesom du har let ved at lære noget nyt.

På studier og arbejdspladser er det ikke helt tilfældigt, fordi der ofte har fundet en vis selektion sted, men folkeskolen, de fleste ungdomsuddannelser og faguddannelser har et bredt optag, som gør det nogenlunde repræsentativt for populationen. Derfor vil du de steder opleve, at du ikke er som de andre.

Det samme kan gøre sig gældende på store offentlige og private arbejdspladser med flere eller mange faggrupper.

Under de omstændigheder opstår der en normalfordeling ift. IQ blandt eleverne og de ansatte, hvor det bliver tydeligt, at du ikke er som flertallet.

Normalfordeling IQ

 

Anderledes i opvæksten – på flere måder

Nu har jeg efterhånden talt med flere hundrede begavede, og det synes at være et helt gennemgående træk, at de har følt sig anderledes i deres opvækst. Anderledes og ofte forkert. Når de har sammenlignet sig selv med søskende, klassekammerater og dem, de har mødt i fritiden.

Nogle har været heldige at møde en eller to, de tidligt er faldet i hak med, og det har modvirket den ensomhedsfølelse, der tit har ligget som en trist grundtone igennem de første mange år af de begavede børns liv.

Hvis du – uden sammenligning i øvrigt – samtidig er introvert, har en diagnose, er særligt sensitiv, tilhører en anden etnicitet og/eller har en anden seksuelt orientering end det brede flertal, har det været med til at styrke din oplevelse af at være anderledes. Hvert mindretal du tilhører fungere som multiplikator i forhold til, hvor sandsynligt det er, at du kan møde andre præcist ligesom dig:

0,10 x 0,02 x 0,05 = 0,0001
= 1 ud af 10.000

 

Fremmende eller hæmmende faktorer

Hvordan det i praksis har påvirket dig kan man til gengæld ikke sige noget generelt om, fordi det afhænger af din personlighed, dine forældre og alle de sociale, geografiske og økonomiske forudsætninger. Tilsvarende kan skolevalg, antal søskende, skilsmisser og andre faktorer have stor indflydelse på, hvordan det påvirker/belaster dig at være anderledes end flertallet.

Her kan det især være positivt afgørende, om du er blevet set, rummet og accepteret af mindst én voksen, ligesom du kan have oplevet et frirum i bøgernes verden, sport, computerspil, kreative aktiviteter eller foreningsliv som spejderne. Jo flere rummelige, empatiske voksne og jo flere frirum, desto større er dine chancer for at komme igennem opvæksten med en indre kerne i behold.

Ligeledes kan en høj IQ være med til at styrke din evne til at håndtere situationer og udtænke strategier – til overlevelse.

 

Anderledes i skolen og på jobbet

Når det handler om at passe ind og begå sig socialt, er der stærke paralleler mellem oplevelser i skoletiden og det, som begavede oplever i deres arbejdsliv:

Hvis du i din skoletid skilte dig ud og stod i periferien af gruppen, er der stor risiko for, at det gentager sig på kommende arbejdspladser i dit voksenliv.

Socialiseringen i skoletiden kan være ualmindeligt rå med skånselsløs mobning, der skader barnets selvfølelse. Som voksen kan det derfor være svært at tro på egne evner.

Det kan tit komme til udtryk som andre interesser, end de andre. I skoletiden kan de derfor holde sig for sig selv, og som voksne kan især de introverte af dem have svært ved smalltalk og receptioner.

Læs også: Er receptioner rædselsfulde og pauser en plage?

En del begavede kommer dog igennem med forskellige strategier: De holder lav profil, underspiller sig selv, klarer sig igennem på charmen eller som klassens klovn. De har ofte haft succes med at flyve under radaren, men kan stadig have en oplevelse af, at de er nødt til at undertrykke sig selv eller spille en bestemt rolle, og det kan give sig udslag som en høj score i impostor-testen. Impostor-fænomenet er en slags mindreværdskompleks, hvor man konstant sammenligner og undervurderer sig selv.

Andre er udadreagerende og får problemer i forhold til lærere og klassekammerater eller generelt i forhold til rammer og autoriteter, hvilket kan medføre skoleskift og senere opsigelser.

 

Anderledes i privatlivet

Jo mere du statistisk afviger fra flertallet af normgruppen der, hvor du er, desto “længere er der mellem snapsene”, og det gør det vanskeligt at finde ligesindede. Af samme grund har jeg oprettet Netværk for begavede på LinkedIn og Facebook-gruppen Potentialefabrikken, hvor du også er velkommen.

For nogle er det sociale liv næsten mere belastende end at gå på arbejde, fordi de konstant skal bruge energi på at forstå andres motiver samt tolke lag i kommunikation og kropssprog, der ikke virker logiske.

Andre begavede kommer bestandigt galt af sted, fordi de er alt for ærlige og uforvarende får trådt på nogle sociale tæer eller sagt noget gennemført kikset i en forkert sammenhæng. Uden at der er nogen som helst ond hensigt eller negativ mening bag. De kommer bare til at sige det, de tænker.

 

Læs evt. også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading