+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk
 • Bliver du stimuleret af at være sammen med andre mennesker, men også hurtigt overstimuleret?
 • Nyder du at tale med andre om det, der interesserer dig, men bliver drænet for energi af diskussioner og uenighed?
 • Kan du lide at have kolleger omkring dig, du kan vende tingene med, men har samtidig svært ved at koncentrere dig om dit arbejde?

Så kan det meget vel hænge sammen med, at du både er ekstrovert og særligt sensitiv. Det kan give dig daglige udfordringer, fordi den ekstroverte side hos dig får energi af at være sammen med andre, mens din sensitive side nemt bliver overstimuleret og har brug for at du trækker dig tilbage og får ro.

 

Introvert eller ekstrovert – eller begge dele?

Der er nogle klare, typiske forskelle mellem introverte og ekstroverte:

 • Introverte får energi af at være alene, ekstroverte af at være sammen med andre
 • Introverte har få, nære venner, ekstroverte har mange bekendte og et stort netværk
 • Introverte tænker uden nødvendigvis at tale, ekstroverte tænker, imens de taler
 • Introverte bryder sig sjældent om at være i centrum for andres opmærksomhed, mens ekstroverte trives i rampelyset

Men introversion og ekstroversion er en glidende skala imellem to modpoler, og selvom det ikke er en normalfordeling med flest omkring midten og lige mange introverte og ekstroverte på hver sin side af midten, så er det sandsynligt, at rigtigt mange vil genkende træk fra både det introverte og det ekstroverte.

Måske er du udadvendt på arbejdet, men når du kommer hjem, så orker du ikke at tage telefonen, hvis den ringer, og du vil langt hellere se en film eller læse en god bog, end du vil dyrke en holdsport eller hænge ud med vennerne, når du har fri.

Måske har du et meget indadvendt job foran computeren det meste af dagen, så når du endelig får fri, trænger du i den grad til at være sammen med andre mennesker, snakke, diskutere og få nye input.

Måske afhænger det af dit humør og energiniveau, om du har lyst til at være sammen med andre eller bare trænger til at være alene.

Måske afhænger det af situationen eller hvem det er, du skal være sammen med?

 

Er du særligt sensitiv?

Du kan prøve testen her: Test din sensitivitet

Med udgangspunkt i min professionelle erfaring med forskellige personlighedstests siden 1999 er jeg en smule forbeholden overfor denne selv-test, fordi nogle af spørgsmålene synes at referere til noget andet end sensitivitet, eksempelvis hvor vidt man er samvittighedsfuld og gør sig umage med at undgå at begå fejl.

Samtidig kan jeg se en tendens til (blandt mine workshopdeltagere), at introverte med denne test kommer til at fremstå mere sensitive end ekstroverte.

I personlighedstesten People Test Person viser sensitiviteten sig som:

 • Lav score på mental modstandskraft – personen er meget påvirkelig og kan synes at mangle filter i forhold til omgivelserne
 • Lav score på personlig bearbejdning – personen har brug for tid til at reflektere over og fordøje dagens – og livets – mange indtryk
 • Evt. score over middel på empati/indlevelsesevne – personen kan nemt leve sig ind i og fornemme, hvordan andre har det

Endelig kan sensitiviteten komme forskelligt til udtryk:

 • Fysisk/sanseligt – som allergi/overfølsomhed, ekstra stærke reaktioner på smerte, bestemte madvarer, koffein, alkohol, høje lyde eller uregelmæssige forstyrrende lyde som snorken, smasken mv., skarpt lys eller humørmæssig reaktion på manglende sollys
 • Stemningsmæssigt/empatisk – som stor følsomhed over for andres tonefald, humørsvingninger, kropssprog, stemningen i gruppen, disharmoni eller uenighed imellem andre

Man kan i den forbindelse godt antage en vis sammenhæng til, at sensitive personer, der i MBTI eller JTI testen*) er overvejende sansende, vil modtage flest indtryk fra deres fysiske sanser, mens de intuitive sandsynligvis vil fornemme flere stemningsmæssige indtryk.

Kan du genkende det?

 

Sensitiv og ekstrovert?

I mange tilfælde (i denne personlighedstest) scorer de mere ekstroverte højere på empati, mens mange introverte kan score lige under middel på empati, sandsynligvis fordi ekstroverte er mere tilbøjelige til at rette deres energi og opmærksomhed ud mod andre, mens introverte synes at hvile mere sig selv og ofte har mere selvkontrol. Ekstroverte sensitive scorer også tit lavere på koncentrationsevne end introverte sensitive, sandsynligvis fordi introverte er bedre til at lukke af for omgivelserne og fordybe sig, mens ekstroverte ikke kan lade være med at forholde sig til alt det, der sker omkring dem.

Så hvis du er ekstrovert og særligt sensitiv, kan du opleve:

 • At du har behov for at blive stimuleret af samværet med andre, men også at du kan få for meget
 • At du taler og taler, snakker og diskuterer, indtil du til sidst er inderligt træt af at høre på dig selv
 • At du får for mange indtryk i løbet af en meget udadvendt dag, så du kan have svært ved at geare ned og/eller meget svært ved at falde i søvn
 • At du har stort behov for, at der er en god stemning omkring dig, så du ikke kan lade være med at involvere dig i andres problemer og aktivt forsøge at løse dem, mægle i konflikter, gyde olie på vandene osv.
 • At du bruger alt for megen energi på at overveje, hvad andre mennesker mon mener og tænker om dig
 • At du bekymrer dig alt for meget om alt muligt
 • At du kan have mere end almindeligt svært ved at koncentrere dig, især i storrums-kontorer eller hvis det roder omkring dig

 

Læs også:

 

 

*) Både Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, og Jungiansk Type Indeks, JTI, bygger på psykoanalytikeren G.C. Jungs teorier om typologier.

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading