+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Det var blandt søgeordene til belastendebegavet.dk – og et fantastisk godt spørgsmål. For hvad skal man i grunden stille op med en høj IQ? Hvad kan man bruge den til?

Er høj IQ arv eller miljø?

At have en høj IQ er først og fremmest et potentiale. Altså en ekstra mulighed du har fået. Om du vælger at bruge den er en anden sag. Ifølge forskningen er 50-80% af intelligensen arvelig, mens de resterende 20-50% kan hæmmes eller stimuleres under din opvækst og dermed påvirke, i hvilken grad du udvikler og bruger dit medfødte potentiale.

Forskerne har også fundet ud af, at hjernen er plastisk, og derfor kan du godt senere i livet selv sørge for at stimulere og udvikle din intelligens. Selv om du havde en elendig skoletid, aldrig lavede lektier eller tumlede med andre problemer, der forstyrrede din indlæring, er det ikke for sent at gøre noget ved som voksen. Selvfølgelig kan det være sværere at skulle lære et nyt sprog, fordi den del af hjernen er mest modtagelig, når man er barn, men det er absolut ikke umuligt. Det kan også forklare, hvorfor så mange begavede fortsætter livet igennem med at uddanne sig, skifter karrierespor og  tit har 2-4 forskellige uddannelser.

Med en høj IQ er der i øvrigt større sandsynlighed for, at du bryder den sociale arv og får længere uddannelse end dine forældre.

 

Høj IQ er et potentiale

I intelligenstesten kan det vise sig som høj score på indlæringsevne. Normgruppen, der her består af ledere og funktionærer i alderen 20-60 år med forskellige uddannelser, har i gennemsnit en indlæringsevne omkring 50 på en skala fra 0-100. De velbegavede (øverste 3-10%) og højt begavede (øverste 2), jeg har testet, scorer typisk omkring 75 eller over. Indlæringsevnen måler, om testpersonen, når han/hun møder tilsvarende opgaver igen, løser dem hurtigere og/eller mere korrekt. Altså om personerne lærer noget i selve test-processen, som gør, at de bliver bedre til at løse opgaverne.

En høj indlæringsevne svarer derfor til en stejl indlæringskurve: At du hurtigt kan tilegne dig ny viden. At du er god til at lære noget nyt. Eller at du er god til at anvende den viden, du allerede har, så du bliver hurtigere og mere effektiv – end de fleste af dine medstuderende eller kolleger.

På studiet har du derfor et potentiale, som gør, at du relativt nemt kan forstå og tilegne dig teoretisk stof. Men du skal stadigvæk komme til lektionerne og læse på pensum. Nogle højt begavede er kommet igennem folkeskolen uden at lave lektier og gymnasiet med en minimal indsats, f.eks. kun at lave det skriftlige arbejde og så læse pensum op nogle uger før eksamen, og det kan gøre, at de så møder muren på universitetet eller andre videregående uddannelser, fordi pensum her er langt større og fremmøde ofte nødvendig for at få ekstra viden om emnerne. Men hvis de altid er kommet for nemt til tingene, kan de have overordentligt svært ved at tage sig sammen til at yde den nødvendige indsats – de mangler selvdisciplin, en god arbejdsmoral og kan have svært ved at skabe struktur på hverdagen.

Derfor kan kvikke, normalt begavede ofte klare sig bedre på de videregående uddannelser, fordi de har været vant til at skulle slide i det for at opnå gode resultater.

Så spørgsmålet er: Hvordan forvalter du dit intelligensmæssige potentiale?

 

Fordele ved en høj IQ

En høj IQ er lidt som at være fysisk højere end gennemsnittet. Når du går til koncert kan du se mere. Med en høj IQ kan du lære mere. Og du rager op over gennemsnittet. Du bliver bemærket, uanset om du vil det eller ej. Det er der jo fordele og ulemper ved. Hvis du f.eks. er næsten 2 meter høj, vil du sikkert synes, at det er rart at være sammen med andre på den højde, så du ikke hele tiden bliver gjort opmærksom på din højde. Måske er du blevet drillet med din højde og har vænnet dig til at dukke dig, så du virker mindre høj. Det er altså ikke en ubetinget fordel at være høj. Sådan er det også med en høj IQ.

En høj IQ kan gøre, at du:

  • Har nemt ved at tilegne dig ny viden
  • Har en stejl indlæringskurve, som kan være en fordel, når du studerer, og når du starter i et nyt job/en ny virksomhed, fordi du hurtigt kan sætte dig ind i det nødvendige
  • Har større sandsynlighed for at bryde den sociale arv og blive bedre uddannet, end dine forældre
  • Har lettere ved at udtænke overlevelsesstrategier, hvis du oplever svigt eller traumer under din opvækst (altså fra en vis alder)
  • Kan overskue en større kompleksitet, end de fleste, og derfor bedre kan sætte dig ind i analyser, store datamængder, det strategiske eller træffe beslutninger på ufuldstændigt grundlag, hvilket klart er en fordel for eksempelvis ingeniører, adm. direktører, it-udviklere, financielle eller juridiske eksperter m.fl.
  • Har et stort potentiale, som du kan vælge at udvikle til konkrete talenter

For bare at nævne de mest åbenlyse og dem, som jeg oftest har set hos de begavede, der kommer hos mig.

Hvilke fordele har du oplevet?
Hvordan bruger du din intelligens?

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading