+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Sammenligner du dig selv med dine kolleger og venner og tænker, at de må være mere intelligente end dig?

Rent faktuelt er der kun 3 udfaldsrum:

  1. Ja, de er mere intelligente end dig
  2. Nej, de er mindre intelligente end dig
  3. I er lige intelligente, men måske på forskellige måder

I impostor-testen svarer hele 46% af respondenterne, at følgende udsagn er meget sandt:
“Jeg sammenligner tit mine evner med andres og tænker, at de må være mere intelligente, end jeg er .”
Mens 29% svarer, at det er lidt sandt. Så de fleste – 75% – har altså en oplevelse af, at de andre er mere begavede.

 

De er mere intelligente

Hvis vi antager, at 1. er korrekt, så har de 75% altså valgt at omgive sig med kolleger, venner, ægtefæller og andre, der er mere intelligente, end de selv er. Men det er  vel meget rart?!

Det plejer at være inspirerende og stimulerende at være sammen med begavede mennesker. Du kan få nogle spændende samtaler om alt muligt, få mod- og medspil, blive udfordret og frem for alt, så behøver du ikke at skulle forklare og omformulere så meget – de forstår som regel, hvad du siger første gang!

I mine netværk for begavede – det store netværk på Linkedin og  den lille netværksgruppe, GUG, der har 5 års jubilæum 1.7.2015 – har vi altid nogle positive, interessante og energigivende møder, for det er så behageligt og befriende at være sammen med nogen på samme niveau. Og ja, nogle af dem er klart mere intelligente end jeg er, hvilket også gælder for en del af mine kunder: Jeg synes, at det er helt vildt fedt, at de har forstået, hvad jeg siger, ofte inden jeg har fuldført sætningen. Jeg føler mig simpelthen så priviligeret. 🙂

 

De er mindre intelligente

Men hvad nu hvis du tager fejl? Hvad nu hvis det er 2., der er korrekt?
Hvad hvis du rent faktisk er mere intelligent end dem?!

Hvis det er sandt, kan der selvfølgelig være forskellige forklaringer på din fejlagtige selvopfattelse, men den mest sandsynlige er, at de bare har mere selvtillid, end du har. Faktisk har forskning vist, at den mindst kompetente overvurderer sig selv, og det omvendte gør sig typisk gældende for de mest intelligente. Dunning & Krugers studier viste bl.a., at de dygtigste undervurderer deres kompetencer. Så måske er de andre lidt ramt af Dunning-Kruger-effekten, mens du selv kan være ramt af impostor-fænomenet – og så er du langt fra alene!

I så fald kan det være en god idé at arbejde med din selvtillid. Du kan eksempelvis skrive dig op til nyhedsbrevet her på siden (via den der grønne pop-up-formular eller kontaktformularen) og få 5 tips til markant mere selvtillid.

 

I er lige intelligente

Det kunne også være, at 3 er korrekt: Altså at I er nogenlunde lige intelligente. Det er ofte tilfældet, fordi:

Lige børn leger bedst, især når det handler om intelligens.

Den ene er måske lidt bedre til sprog og den anden til matematik. Så I supplerer hinanden. Og det er jo fint.

Da jeg i sin tid blev certificeret i intelligenstesten, øvede jeg mig på forskellige i mit netværk, tilfældige folk jeg nemt faldt i snak med og nogen, jeg havde kendt i længere tid. Og jeg troede seriøst, at der var noget galt med testen, for de scorede alle sammen 130 eller over (med en standardafvigelse på 24). Først nogle måneder senere til et erfa-møde om testen, spurgte en rekrutteringskonsulent, om vi andre også oplevede, at de testede scorede under 100. Så blev jeg helt stille. For det betød jo, at det ikke var testen, der var noget galt med, men derimod dem, jeg havde testet, inklusiv undertegnede. Ups!

Du kan få en pejling på din intelligens her: Test dig selv

Læs også:

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading