+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Hvordan kan du vide, om din partner er psykopat? Her er de 20 kendetegn, som en læge ville se efter, og input til, hvad du kan gøre.

Inden du dømmer din partner og begynder at bruge ordet, vil jeg først gøre opmærksom på, at psykopati er en diagnose, som kræver en uddannet læges eller psykiaters faglige vurdering. Der er også en kæmpe forskel på at have psykopatiske træk og på at have diagnosen. Desuden er man rent klinisk gået over til at kalde det en anti-social personlighedsforstyrrelse eller dyssocial.

Hør også: 7. december: Ind i psykopaten – Chefpsykolog Tine Wøbbe

Ifølge forskningen i personlighedsforstyrrelser og diagnosesystemet DSM er der mange overlap imellem flere af diagnoserne, og selvom det ville give mere mening at identificere de bestemte personlighedstræk, der kendetegner hver diagnose, er det endnu ikke gjort. (Kilde: Rikke Bøye og Morten Kjølbye i bogen Borderline, side 26.)

Her er et overblik over spektret for personlighedsforstyrrelser:

Personlighedsforstyrrelsesspekret, model Ann C. Schødt

Dyssociale hører til blandt “de dramatiske” personlighedsforstyrrelser, hvis fællestræk er “stabil ustabilitet” i deres relationer, fordi de har en grundlæggende usikkerhed på deres egen identitet eller deres eget selv. De har ekstra brug for anerkendelse og kræver at andre tilfredsstiller deres behov, hvilket tit giver dramatiske konflikter. Deres evne til refleksion er også svingende. (Samme bog side 27.)

 

Hvordan kan du kende en psykopat?

Den norske psykiater Alv A. Dahl og journalist Aud Dalsegg har skrevet bogen “Charmør og tyran“, hvor de udførligt beskriver både psykopaternes typiske kendetegn og konkrete cases. Med den som udgangspunkt vil jeg forsøge kort at gengive de 20 grundlæggende træk i psykopatens personlighed og adfærd (som de sandsynligvis har fra Robert Hare´s psykopat-checkliste fra 1975).

1. Manglende empati

De mangler evnen til at leve sig ind i, hvordan andre mennesker tænker og føler. Når andre giver udtryk for følelser, kan psykopaten tværtimod opfatte det som en svaghed eller tegn på, at de ikke kan forsvare sig.

2. Manglende ansvarlighed

De tager ikke hensyn til sociale normer, regler og forpligtelser, det kan være økonomisk, i forhold til at passe et job, møde til tiden, overholde aftaler, men desværre også som forældre, hvor deres adfærd kan være præget af gentagne svigt.

3. Bryder love og sociale normer for lovlydig adfærd

De mangler grundlæggende respekt for andre mennesker, regler og love, så de kan være kriminelle eller krænke andre seksuelt. De kan også bryde loven ved at snyde i skat, arbejde sort eller mene, at de er i deres gode ret til at tage diverse ting fra arbejdspladsen, altså snyd og bedrag, der ikke nødvendigvis bliver opdaget eller ikke umiddelbart kan bevises.

4. Patologisk løgner/bedrager

De har deres egen version af sandheden som ofte tjener til at bestyrke deres opfattelse af egen storhed, til at sno sig uden om ansvar eller opnå noget, de ønsker (magt, ting, høje stillinger, anseelse, sex eller andet).

5. Manglende langvarige relationer

De kan have nemt ved at charmere andre, gøre et godt indtryk og indlede et forhold, men svært ved indgå i et langvarigt forhold, som jo typisk indebærer gensidige forpligtelser, ansvar og kompromisser.

6. Kort lunte og aggressive reaktioner

Psykopater synes at være i konstant alarmberedskab, tåler ikke kritik, modstand eller nederlag (herunder at andre afviser dem) og kan reagere meget voldsomt og uventet selv på små ting. Det kan få dem til at gå til angreb verbalt eller ligefrem blive voldelige.

7. Voldelig adfærd

De kan have “meget lav frustrationstolerance og lav tærskel for aggressive reaktioner, herunder fysisk vold” eller det, der i personlighedstesten viser sig som manglende selvkontrol, sandsynligvis kombineret med ekstrem høj dominans kombineret med nogle andre træk.

8. Manglende skyldfølelse eller evnen til at lære af erfaring/straf

De føler ingen skyld over at påføre andre smerte, såre eller skade andre, tværtimod kan de hævde, at den anden selv var ude om det!

9. Giver andre skylden

Psykopater benægter, bortforklarer og rationaliserer hvad som helst, for uanset hvad er det aldrig deres skyld.

10. Impulsivitet/manglende planlægning

De er styret af deres impulser, lyster og indfald, så de planlægger ikke eller reflekterer ikke over konsekvenserne af deres handlinger.

11. Manglende realistisk langtidsplanlægning

De kan eksempelvis have svært ved at gennemføre en længerevarende uddannelse. De vil gerne tjene mange penge, men har ingen realistiske planer for hvordan, eller hvad det vil kræve af dem, og det kan gøre en kriminel karriere ekstra fristende.

12. Hensynsløs adfærd

De kan være ligeglade med risici og andres sikkerhed ved f.eks. køre hasarderet i trafikken og udsætte andre for fare, i personlighedstesten kan det ses som ekstrem høj risikovillighed og meget lav score på hensyntagen samt sandsynligvis også lav realistisk selvopfattelse.

13. Manglende samvittighedsfølelse

“Psykopater har minimal skyldfølelse, selvom de på en overfladisk måde kan give udtryk for sådanne følelser, når de derved lettere kan klare situationen”.

14. Glathed/overfladisk charme

De er ofte udadvendte og veltalende, de kan underholde og fortælle fantastiske historier om deres oplevelser og bedrifter, de virker selvsikre, overbevisende og tager hurtigt styringen i samtaler. Førstegangsindtrykket er derfor ofte positivt, idet de kan virke venlige, charmerende og imødekommende, mens det senere kan vise sig at være en facade, de har svært ved at opretholde.

15. Selvcentreret/storhedsideer om egen værdi

De nyder at tale om sig selv og har et udpræget behov for andres opmærksomhed og beundring. De mener som regel, at de er smartere, klogere og bedre end de fleste, så de kan virke arrogante, ligesom de synes hævet over de gældende regler og love, men i stedet følger “deres egne regler”.

16. Lav kedsomhedstærskel

De har et stort behov for spænding og aktivitet, mens rutiner og trivialiteter nærmest provokerer dem. I personlighedstesten kan det ses som meget lav koncentrationsevne. Lav kedsomhedstærskel kan dog også hænge sammen med en høj IQ.

17. Bluf/manipulation

De kan påstå at have uddannelser, ressourcer og færdigheder, de slet ikke har, f.eks. svindel med CV’et for at få en topstilling. De kan også manipulere med andre ved at give et forskønnet billede af sig selv eller deres fortid, så andre narres til at tro på dem og gøre noget, de ellers ikke ville have gjort, hvis de havde kendt sandheden.

18. Manglende følelsesdybde

Psykopater kan bruge store ord om følelser, de ikke har, når det kommer til stykket. Faktisk kan de være direkte ligeglade med familiemedlemmer, andre mennesker og sociale forpligtelser.

19. Parasitær livsstil

Psykopater kan – som følge af deres manglende ansvarsfølelse eller samvittighed – snylte på andre økonomisk eller på andre måder, f.eks. ved at bo hos og lade sig forsørge af deres partner.

20. Mange, skiftende partnere

De har nemt ved at indlede forhold, men svært ved at indgå i forpligtende relationer, så en psykopat på under 30 år kan have være gift og skilt to eller flere gange, mens personer over 30 år kan have været gift og skilt tre eller flere gange.

 

Kan man identificere en psykopat med en personlighedstest?

I personlighedstesten, PTP, vil man forvente at se:

  • Lav score på realistisk selvopfattelse – uanset om det skyldes, at de ikke er ærlige eller bare ikke kender sig selv særligt godt
  • Lav score på realistisk besvarelse – fordi nogle af spørgsmålene kræver en ærlig og realistisk opfattelse af situationer og eksempelvis spørger ind til, hvad man ville gøre, hvis man fandt en pengeseddel
  • Lav score på empati – og evnen til at leve sig ind i andres følelser jf. de 20 kendetegn
  • Lav score på hensyntagen – fordi de ikke kan se nogen gyldig grund til at tage hensyn til andre end sig selv, og hvis de endelig tager hensyn, vil det være for selv at opnå en fordel eller magt
  • Stor spredning på mange adfærdstræk – fordi de dybest set ikke ved, hvordan de er (ustabilt selv), eller hvordan andre opfatter deres adfærd.

Der skal dog tages forbehold for, at graden af ærlighed og de psykopatiske træk kan variere meget. De kan være intelligente nok til at regne ud, hvad andre ville svare, så de måske scorer højt på empati. Testens troværdighed – realistisk besvarelse og realistisk selvopfattelse – bliver dog tydeligt lavere, når respondenten har forsøgt at manipulere testen.

 

Hvad tænker du nu?

I årenes løb har jeg talt med flere begavede kvinder, der er faldet for mænd med psykopatiske træk, fordi de her oplever at få kvalificeret og intelligent modspil. Og ekstraordinært god sex (ja, det siger de altså). Af samme grund bliver de i parforholdet, trods mange konflikter og stormfuld bølgegang.

Hvis din partner – eller en anden i din nære omgangskreds – har mange af disse træk, gør du klogt i at trække dig mest muligt ud af relationen. Glem alt om at forsøge at ændre ham/hende. Psykopater kan ikke lære af deres erfaringer, så uanset hvor meget du påtager dig skylden, arbejder med din egen personlige udvikling eller finder dig i deres raseriudbrud og hensynsløse adfærd, så ændrer det ikke noget.

Der findes også begavede mænd, der er faldet for kvinder med psykopatiske træk. De har det ekstra svært i det offentlige system, fordi den velformulerede kvindelige psykopat kan overbevise sagsbehandlerne om, at det er deres eksmand, der er urimelig, og at alt, hvad han siger, bare er løgn, at det er dem, der fortæller sandheden. Og hvem vælger den kvindelige sagsbehandler så at tro på?

Hvad kan du gøre?

Psykopati har det til fælles med Dunning-Kruger-effekten, at personen ikke kan se sine egne fejl, og derfor kan han/hun heller ikke ændre sin adfærd eller arbejde med sin personlige udvikling. De vil være tilbøjelige til at give andre skylden for alle problemerne, mens de ikke selv oplever at have fejl. Hvis de endelig forsøger at ændre deres adfærd, vil det typisk være for at opnå noget, og det er kun et spørgsmål om tid, før de falder tilbage i deres mønster.

Man kan ikke udvikle nogen, der ikke selv er motiverede for det, ligesom man ikke kan hjælpe nogen, der ikke vil hjælpes. Så flyt dit fokus til dig selv og dine egne behov og gør det, der er bedst for dig!

Hvis du har brug for hjælp, vil jeg anbefale, at du kontakter en ekspert på området. Jeg er blot forfatter og har skrevet dette blogindlæg, mens mit speciale er at hjælpe de 10 % bedst begavede og/eller særligt sensitive med at få et bedre liv og bruge deres potenitale.

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading