+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Kan du føle dig som en hund i et spil kegler, når du deltager i et socialt arrangement?
Så er det måske, fordi hunden har en noget højere IQ end keglerne, men til gengæld ikke kender de sociale spilleregler.

En hund i et spil kegler af Jørgen Roed

Er du belastende begavet?

Noget af det, der ofte kendetegner de 10 % bedst begavede, som jeg har mødt og talt med, er:

  • Stærk retfærdighedssans – der gør det svært at gå på kompromis eller holde mund med ting, der virker forkerte
  • Stor utålmodighed – som bl.a. får dem til at afbryde eller fuldføre andres sætninger
  • Overdreven ærlighed – der får dem til at sige det, de tænker og mener, men vel at mærke uden ond mening
  • Urealistisk selvopfattelse – så de tror, at det, der er nemt for dem, også må være nemt for alle andre!
  • Asynkron udvikling – der gør, at de ikke har fået lært de sociale spilleregler som børn
  • Nørdede interesser – de interesserer sig tit for ting, der slet ikke fænger i den brede midtergruppe

Derfor kan de synes at mangle situationsfornemmelse og have svært ved at forstå det politiske spil. Som en af dem udtrykte det i forbindelse med vanskeligheder med at begå sig i større organisationer:

Jeg er nok intelligent, men jeg er ikke særligt smart.

Af samme grund kan de begavede have svært ved at gøre karriere.

Tjek selv, om du er Belastende begavet?

 

Højt begavet, men ikke Aspergers!

En af de mere sejlivede myter om højtbegavede er, at de har Aspergers syndrom, men det er en udviklingsforstyrrelse, som ikke umiddelbart har sammenhæng til intelligensen. Det kaldes også Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og er i praksis et socialt handicap.

Når nogle begavede fejlagtigt kan blive bedømt til at ligge i gråzonen, kan det hænge sammen med de ovenstående kendetegn hos begavede. Det kan også være en del af deres personlighed og tænkemåde.

 

Er du en socialt handicappet tænketype?

En anden forklaring på de sociale udfordringer kan være, at de er udprægede tænketyper i Jungs typologi. Det kan gøre, at de fremstår meget firkantede, overdrevent logiske og bogstavelige (ligesom personer med Aspergers).

Især introverte tænketyper kan have svært ved at begå sig socialt, fordi de netop ser verden og andre mennesker gennem deres rationelle, objektive og strengt logiske linse.

Deres modsætninger er de ekstroverte føletyper, som har fokus på den ydre verden og andre mennesker. De vil trives i sociale sammenhænge og forsøge at tilpasse sig det man mener og gør. Derfor er de som regel også gode til at small-talke om alt muligt. Og det er bare milevidt fra det, der foregår inde i hovederne på de introverte tænketyper. Eller interesserer dem for den sags skyld.

NB. Udprægede tænketyper har ofte præference for matematik og naturvidenskabelige fag, hvor ting kan beregnes og bevises, mens tekstanalyse og psykologiske fortolkninger for dem kan være meningsløst nonsens!

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading