+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

MYTE: Alting må være nemmere, når man er intelligent. Nej, livet bliver ikke lettere af, at man har en høj IQ. Ofte tværtimod. Det er som at få en lækker sportsvogn; du skal stadig overholde Færdselsloven – og Janteloven.

Her er 3 grunde til, at livet ikke bliver nemmere, bare fordi du er begavet.

 

3 grunde til at livet kan være svært, når du er intelligent

  1. Du tænker for meget
  2. Du er tit skuffet over dig selv
  3. Du skiller dig hele tiden ud

 

Ad 1) Du tænker for meget

En undersøgelse fra 2015 viser, at intelligent mennesker oftere bekymrer sig og grubler mere over tingene. Her er det vel at mærke især de verbalt begavede, der tænker mere over tingene.

Blandt de over 70 begavede, jeg har haft i udviklingsforløb siden 2012, scorer de (næsten) alle under gennemsnittet for normgruppen på egenskaben personlig bearbejdning i personlighedstesten. Det betyder i praksis, at de reflekterer mere over tingene og har brug for længere tid til at bearbejde modgang, afslag og kritik, men også hverdagens hændelser i al almindelighed.

Blandt dem, der har den højeste IQ, ser jeg ofte den laveste score på personlig bearbejdning. Det er lidt som med katten, der fanger mus, bare fordi den kan: De højtbegavede spekulerer, reflekterer og bekymrer sig meget mere end andre – fordi de kan.

Nogle af de højtbegavede scorer i intelligenstesten ekstra højt på kompleks differentiering. Det betyder, at de hurtigere kan gennemskue og vurdere en kompleks datamængde eller et ufuldstændigt, strategisk beslutningsgrundlag. Men det kan også betyde, at de overanalyserer og gør tingene mere komplicerede end nødvendig, så de alligevel ikke kan træffe et valg.

Bagsiden af medaljen er altså, at du kan tænke alt for meget over alting og bekymre dig.

 

Ad 2) Du er tit skuffet over dig selv

Rigtigt mange begavede er ramt af impostor-fænomenet, som psykologerne Pauline Clance og Suzanne Imes opdagede allerede i 1974, men som der endnu ikke findes bøger om på dansk. Impostor-ramte kan ikke se deres egen succes og undervurderer sig selv. At det især er de dygtigste og mest intelligente, der undervurdere deres egne evner, er i 1980’erne blevet bevist i studier af psykologerne David Dunning og Justin Kruger.

Hvis du er ramt af impostor-fænomenet, vil du ofte have tårnhøje forventninger til dig selv og tit være skuffet over, at du ikke har opnået mere. At du ikke har en længere uddannelse, ikke fik topkarakterer i alt, ikke har gjort mere karriere og så videre. Du sammenligner dig med de allerbedste og mest erfarne, eller du ved bare med dig selv, at du kunne have gjort det bedre. Meget bedre! Du kan også have en oplevelse af, at du kunne være mere effektiv.

Blandt de impostor-ramte, jeg møder og taler med, er der mange, der er meget hæmmet af det både på studiet, jobbet og i privatlivet, hvor deres partner slet ikke forstår, hvorfor de ikke kan tage ros og anerkendelse til sig og selv se, hvor dygtige de er. Men Impostor-fænomenet foregår kun i dit hoved.

Prøv selv Impostor-testen

 

Ad 3) Du skiller dig hele tiden ud

Når du befinder dig ude mellem de 10, fem eller to procent bedst begavede, så er du faktuelt anderledes end 90, 95 eller 98 procent af dem, du møder tilfældigt i en given sammenhæng. (Det gælder dog ikke på bestemte, krævende studier eller arbejdspladser, hvor man bevidst tester og ansætter de mest intelligente.)

I praksis kan det betyde:

Selv om du ikke selv lægger mærke til det – for sådan har du jo altid været – så kan du være helt sikker på, at de andre bemærker til det! Normaltbegavede ved godt, at du er mere intelligent, end de er. Men de siger det ikke til dig. Fordi de er misundelige eller bare bliver irriterede over, at du er mere intelligent end de er. Nogle af dem kan ligefrem komme til at føle sig dumme sammen med dig, og det er så ubehageligt for dem, at de – nærmest instinktivt – begynder at undgå eller bagtale dig.
Hvis du ikke ved, at du er mere intelligent end gennemsnittet, så kan du heller ikke forstå, hvorfor nogle reagerer sådan.

Test selv din intelligens her: Illustreret Videnskab gratis test 

Læs også: 4 grunde til at begavede ikke gør karriere

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading