+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Mange introverte og begavede kan have det svært med receptioner, netværksarrangementer og pauser, når de er på kurser, fordi de her skal småsnakke med fremmede om overfladiske emner, der dybest set ikke interesserer dem.

 • Har du svært ved at tage kontakt til nye mennesker, især mundtligt?
 • Vil du helst arbejde alene, så du har ro til at følge dine egne tankerækker?
 • Bliver du drænet for energi, hvis du skal være meget på og sammen med mange mennesker i længere tid?
 • Nyder du at kunne fordybe dig og reflektere?
 • Har du et stort behov for at være alene og få ladet dine batterier op, f.eks. ved at læse eller spille computerspil?
 • Tænker du meget logisk og analytisk?
 • Er du typen, der planlægger og strukturerer dit arbejde, skriver to-do-lister og har det bedst med det forudsigelige?
 • Kan du lide at beskæftige dig med komplekse problemstillinger?
 • Forholder du dig objektiv og neutralt til tingene?
 • Trives du med at arbejde med teorier og/eller abstrakte begreber?
 • Kan du se på et emne fra flere sider, uden at du nødvendigvis selv vælger side?
 • Mener du, at tøj primært er til for at holde kroppen varm?
 • Foretrækker du at læse faglitteratur fremfor skønlitteratur?

Hvis du kan sige ja til de fleste af disse spørgsmål, så er du sandsynligvis en introvert tænketype.

Det modsatte af dig er de ekstroverte føletyper, som er meget sociale, gode til at tilpasse sig, ved hvad “man mener og gør”. De ved. hvad der er moderne lige nu, følger med på de sociale medier og/eller læser ugeblade, ser de populære serier og tv-programmer, følger med i sportens verden, så de kan altid snakke med.

Hvis det er din modsætning eller “skyggeside” ifølge Jungs termer, kan du være uforstående over for eller fuldstændig ligeglad med, hvad andre mener, hvad der er moderne og mainstream, sociale normer og omgangsformer. Du kan tit føle dig anderledes og have meget svært ved at passe ind gruppen og tilpasse dig de uskrevne spilleregler. Situationsfornemmelse kan være et ord, du kender og teoretisk forstår, men kan have svært ved at omsætte til praksis.

Du kan gang på gang komme til at fornærme det store anonyme “man” fuldstændigt uforvarende og utilsigtet, fordi du aldrig har passet ind, været en del af det brede flertal eller har kunnet identificere dig med dette “man”.

I ekstreme tilfælde kan det ligne Aspergers eller en grad af autisme, når personen er så meget i sine logiske, stringente og vinkelrette tanker, at andre mennesker bliver uforudsigelige og følelsesbetonede størrelser, som det er svært at forholde sig til, fordi de ikke opfører sig logisk, gør irrationelle ting, træffer ubegrundede beslutninger baseret på deres mavefornemmelser eller impulser, ombestemmer sig og ikke overholder (tids)aftaler. Fordi mennesker er kringlede og komplekse konstruktioner, der ikke altid agerer i overensstemmelse med logikken.

Læs også Den tabte barndom eller Aspergers syndrom?!

 

Tips til smalltalk for introverte tænketyper

Som introvert tænketype har du sikkert en særlig interesse eller hobby, som du kan lide at “nørde” med. Fortsæt endelig med det! Meld dig i foreninger eller deltag i arrangementer omkring det. Dyrk det og nyd det, for det giver dig energi og mening.

Hvis du så alligevel bliver nødt til at deltage i et stort netværksarrangement eller en reception på jobbet, så kan du med fordel trække på din evne til at være nysgerrig og stille spørgsmål. Du kan f.eks. stille følgende spørgsmål:

 • Hvilken forbindelse har du til X (arrangøren)? Hvor kender du X fra? (I kender begge X = jeres fællesnævner)
 • Hvad arbejder du med? Hvad er din baggrund? (job/profession/uddannelse = faktuelt og neutralt emne)
 • Hvad beskæftiger du dig med i din fritid? (mere personligt = mulighed for at finde en fælles interesse og komme væk fra smalltalk)

Læs også

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading