+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

“Holger Bech Nielsen IQ” eller “Holger Bech Nielsen Aspergers” var blandt de hyppigste søgeord, da jeg var erhvervsblogger for Jyllands-Posten. Når jeg holder foredrag om intelligens og det at være belastende begavet, så er det et tilbagevendende spørgsmål, om ikke de højt begavede mangler social intelligens eller har diagnoser. Svaret er nej.

Nej, der er ingen direkte korrelation imellem høj IQ målt med en vilkårlig intelligenstest og personens evner til at begå sig socialt. Hverken negativt eller positivt. Det vil være cirka lige så statistisk usandsynligt som at hævde, at der er en sammenhæng imellem en persons fysiske højde og højden på personens IQ.

Social intelligens kan måles på flere måder, og forskningen har (ifølge Nikolaj Lunøe) vist, at der er større sammenhæng mellem social intelligens og bestemte personlighedstræk, end der er mellem social intelligens og kognitiv intelligens eller IQ. Social intelligens kan i personlighedstesten f.eks. ses som empati/indlevelsesevne, hensyntagen til andre og diplomatisk sans.

Nej, det er meget langt fra alle højt begavede, der har diagnoser, ligesom det heller ikke er alle med Aspergers og diagnoser inden for autismespektret, som er højt begavede. Men når der er et vist sammenfald kan det hænge sammen med, at de børn, der bliver udredt af PPR for diverse diagnoser typisk også får testet deres intelligens, så den eventuelle høje begavelse bliver opdaget i samme ombæring.
Her kan du læse mere om Myter og fakta om Aspergers og intelligens.

Personer med Aspergers kan godt score omkring gennemsnittet på empati, mens de til gengæld kan score meget lavt på hensyntagen til andre, men det er ikke sikkert. Personer, der er særligt sensitive scorer tit meget højt på hensyntagen og kan samtidig have personlighedstræk, der minder om Aspergers. Derfor er der ekstra god grund til at tøve med diagnoserne. Derimod kan jeg se en klar sammenhæng mellem Aspergers og det at være en introvert tænketype jf. Jungs typologi, men det bliver et andet blogindlæg.

Er alle højt begavede som dem i Mensa?

Nej, men de har som regel nogle fælles kendetegn, som jeg har samlet i denne “test“.

Det er kun en meget lille del af de højt begavede, der er medlem af Mensa. Statistisk set udgør de højt begavede ifølge Mensas definition 2% af befolkningen, altså 110.000 personer i Danmark. Mensa har ca. 1.100 og altså kun 0,02% af befolkningen. De resterende 108.900 eller 99% af de højt begavede – i alle aldre og af begge køn – er ikke medlemmer af Mensa. Derfor kan man ikke med rimelighed hævde, at 1% af de højt begavede er repræsentative for alle højt begavede.

Højt begavede er nemlig meget forskellige, både forskellige fra de “normalt begavede” (med en IQ mellem 90-110) og forskellige fra hinanden.

I foreningen Gifted Children definerer man i øvrigt højt begavede som de 5% bedst begavede børn.

Min professionelle erfaring med udvikling af potentialet hos de 10% bedst begavede siden februar 2012 har kun bekræftet, at velbegavede og højt begavede kan være meget forskellige, men også at mange af dem tumler med mange af de samme udfordringer, som f.eks. de 8 grunde til at højt begavede ikke bruger deres potentiale.

Højt begavede findes andre steder…

Efter at have testet kandidater til en stilling som administrerende direktør og andre personer, der har tilsvarende jobs, kan jeg konstatere, at de alle er højt begavede, men ingen af dem var medlem af Mensa, så jeg gætter på, at der findes rigtigt mange højt begavede direktører ude i landet, som også har en høj social intelligens og derfor er nået så langt.

Andre højt begavede er blevet specialister f.eks. inden for IT, økonomi, stabsfunktioner i det offentlige og private eller andet, der kræver, at de kan overskue og analysere store mængder data. Det er især de begavede mænd, man finder her, mens mange højt begavede kvinder slet ikke ved, at de er det og gemmer sig rundt omkring i stillinger, de reelt er overkvalificerede til, fordi de tit er ramt af impostor-fænomenet.

Og alle disse højt begavede, der er både velfungerende, socialt intelligente og fuldstændig upåfaldende, afkræfter derfor myten.

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading