+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Foto: Ann C. Schødt

Er du pleaser eller pligtopfyldende?

For andre kan det umiddelbart se ens ud, men det er det langt fra. Ja, du er hensynsfuld og omgængelige, men der er stor forskel på, hvad det hænger sammen med i din personlighed og i særdeleshed, hvad der driver til at tage hensyn til andre.

Overordnet kan man sige, at pleasere er drevet af at undgå noget ubehageligt i det ydre – konflikter, fordømmelse og andres mishag – mens de patologisk pligtopfyldende er drevet af at undgå noget uudholdeligt i det indre – skyldfølelse, dårlig samvittighed og skam over ikke at leve op til andres og egne forventninger.

 

 

Hvad er en pleaser?

Ifølge Den Danske Ordbog defineres pleaser som:

person der søger at please, vække behag; konfliktsky eller selvudslettende person

Hvis man tager udgangspunkt i ordet konfliktsky, finder man følgende ord i nærheden:

skvat, slapsvans, skvatfigur, skvatmikkel, tøffelhelt, vatpik, pjalt, nathue, usling, pjok

Hvis man derimod tager udgangspunkt i ordet usikkerhed, finder man:

rygklapperslavesjæltjenerslaveopvarterskeunderdogunderhundtryghedsnarkoman

I personlighedstesten kan det hænge sammen med stor påvirkelighed/sensitivitet:

 • Lav score på mental modstandskraft – du har ikke så meget filter og tager alt ind
 • Lav score på personlig bearbejdning – det tager tid for dig at fordøje kritik og negative oplevelser

Usikkerheden ses som:

 • Lav score på selvstændig beslutningstagen (selvsikkerhed) – du er usikker på dig selv og dine egne vurderinger

Den pleasende adfærd ses som:

 • Høj score på hensyntagen – du tager mere hensyn til andre end til dig selv
 • Høj score på diplomatisk sans – du passer på ikke at støde nogen med det, du siger
 • Høj score på udtrykt positivitet – du taler positivt og coachende til andre, som du vil ønske de taler til dig.

Samlet set bliver du derfor hensynsfuld, venlig og udglattende, så du smidigt kan navigere udenom potentielle konflikter, kritik og konfrontationer, som din sensitivitet har svært ved at håndtere, og en dårlig stemning du ikke kan holde ud at være i.

 

Hvad er patologisk pligtopfyldende?

Ifølge Den Danske Ordbog betyder patologisk sygelig og pligtopfyldende defineres som:

samvittighedsfuld og omhyggelig i udførelsen af sine pligter

Tager man udgangspunkt i ordet omhu finder man følgende ord i nærheden:

omhyggelig, grundig, pertentlig, sirlig, proper, påpasselig, præcis, ordentlig, samvittighedsfuld, pligttro, pålidelig, velforberedt

Med udgangspunkt i samvittighed og skyldfølelse finder man:

ordentlig, omhyggelig, grundig, påpasselig, skrupuløs, bevæbnet (rustet) til tænderne, tro, frofast, pligttro, hårdtarbejdende, ansvarsbevidst, punktlig, redelig, hæderlig, bundhæderlig, gennem hæderlig, retskaffen, retsindig

Med udgangspunkt i anstændig finder man:

trofastloyal, pligttroordholdendesamvittighedsfuldhårdtarbejdendesolidbundsolidstabil, ædel, nobel, honnet, højsindet, renhjertet, idealistisk, ideel

I personlighedstesten kan det ses som pligtopfyldende adfærd:

 • Meget høj score på hensyntagen – fordi du automatisk tager alle tænkelige hensyn til andre
 • Meget høj score på ansvarstagen – fordi du føler dig forpligtet til at gøre ALT, hvad du overhovedet KAN

Det kan evt. være kombineret med:

 • Høj score på empati – så du har en god fornemmelse af andres følelser og behov, selvom de ikke giver udtryk for dem.

Og så er der stor sandsynlighed for høj score på det pligtdrevne stabile præstationsmønster.

Samlet bliver du en meget hjælpsom, opmærksom og hensynsfuld person, der altid er klar til at gøre noget for andre og automatisk træder til, når du kan mærke, at nogen har brug for hjælp, trøst, eller hvad det måtte være. Det er dig, der arbejder som frivillig, altid er der for dine venner og familiemedlemmer, og det ligger nærmest i dit DNA at være serviceminded.

Tjek selv dit Præstationsmønster

 

Hvad risikerer du ved at være pleaser?

Hvis du er pleaser, kan du være tilbøjelig til at glemme eller ligefrem miste dig selv, når du er sammen med andre, fordi du er så optaget af, om de nu kan lide dig eller ej, om de er enige eller uenige med dig. Du gør alt, hvad du overhovedet kan for at tilpasse dig, udtrykke enighed og være dem til behag.

Eksempel på en film: Pleaser
Citat fra artikel om hovedpersonen “Stine har været pleaser hele sit liv”:

… svarer du af og til det, som du tror, andre gerne vil høre, så du ikke risikerer at ødelægge den gode stemning?

Stine var så bange for at skuffe andre eller skabe en dårlig stemning, så hun talte dem efter munden eller ikke kunne sige nej.

Der har også været et par søde drenge i fortiden, som hun egentlig kun kyssede, fordi hun ikke kunne lide at sige nej. Et job, hvor hun sagde ja til at arbejde gratis og et andet, hvor hun hørte sig selv give afkald på en uges løn.

Risikoen er altså, at du ikke er ærlig og kommer til at sige ja til for meget.

 

Hvad risikerer du ved at være patologisk pligtopfyldende?

Hvis du er patologisk pligtopfyldende, er du helt overdrevent imødekommende og hjælpsom, når du er sammen med andre. Du kan finde på at mødes med nogen, date og det, der er værre – for deres skyld! – mens du ignorerer dine egne behov og egentlig hellere ville noget andet.

Eksempel på en film om en patologisk pligtopfyldende: Breaking the Waves
Den kvindelige hovedperson har ‘samtaler med Gud’ og føler sig skyldig, da hendes mand bliver invalideret under en arbejdsulykke. Hun er patologisk pligtopfyldende i sin kærlighed til ham, og det ender med at få tragiske konsekvenser.

Det klassiske eksempel på patologisk pligtopfyldenhed er at blive alt for længe i et parforhold – for børnenes skyld og for partnerens skyld. Det kan også være et langvarigt forhold til en alkoholiker, psykopat eller en anden relation, der ikke er sund at være i – men du bliver for den andens skyld, er pinedød nødt til at hjælpe og gøre dit ypperste for at få forholdet til at fungere.

Det kunne også være at blive i et kedeligt, drænende eller stressfyldt job, for ‘nogen skal jo gøre det’.

Den der har evnen, har også pligten… og eftersom du har mange evner, har du tilsvarende mange pligter!

Det kan også være en afgrundsdyb – og indbildt? – taknemmelighedsgæld til dine forældre eller nogen, der har hjulpet dig.

Risikoen er altså, at du hurtigt bliver taget for givet og kommer til at gøre en masse, du slet ikke vil.

 

Hvordan kan du ændre dit mønster?

Det kan være svært og kræve en stor, vedholdende indsats at ændre dit mønster. Jo længere du har været pleaser eller patologisk pligtopfyldende, desto mere vanskeligt og tidskrævende er det at ændre.

Som pleaser kan du øve dig i at spørge dig selv:

 • Hvad kan jeg selv lide eller ikke lide?
 • Hvad mener jeg egentlig om det?
 • Hvad synes jeg selv er vigtigt/vigtigst?

Du skal med andre ord øve dig i at være subjektiv og give udtryk for, hvad du synes, tænker og mener. Jo mere sensitiv du er, desto mere svært kan det være at udholde den dårlige stemning, så det kræver tålmodig træning.

For dig gælder førstehjælpsreglen ‘Stop ulykken’ – nemlig at forlade lokalet. Og på sigt måske også relationen.

Som patologisk pligtopfyldende skal du – hver gang du er på vej til at gøre noget – spørge dig selv:

 • Har jeg lyst til det her?
 • For hvem gør jeg det?
 • Har jeg hjertet med i det?
 • Hvad har jeg mest behov for nu?

Du skal med andre ord øve dig i at mærke dine egne behov og gøre ting for din egen skyld. Jo mere skyldfølelse og skam, du slæber rundt på, desto mere svært kan det være at afmontere automatpiloten. Skriv dine mange forpligtelser op på en liste, vælg 2-3 du har lyst til at beholde, streg resten ud og tilintetgør listen.

For dig gælder reglen: Lad være med at forsøge at hjælpe nogen, der ikke udtrykkeligt har bedt om din hjælp.

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading