+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

“Vi nakker dig, Kloge Aage!”

For nylig fik jeg tilsendt en mail med et link til Martin Thorborgs lille video “Vi nakker dig, Kloge Aage“, hvori han mere eller mindre hævder, at de “dumme” – som ham selv – med deres fokus og hårde arbejde til hver en tid vil overhale de kloge.

Det er imidlertid mere nuanceret end som så:

 • Først og fremmest er det ikke alle velbegavede (øverste 3-10%) eller højt begavede (øverste 2%), der får gode karakterer, gennemfører en længere videregående uddannelse eller gør karriere i en bank
 • De begavede findes i alle samfundslag, både som ufaglærte og adm. direktører, landmænd og akademikere
 • Mange af de begavede bliver selvstændige erhvervsdrivende (som f.eks. undertegnede og flere i mit netværk) og får succes som konsulenter mv. – også selvom de ikke er typiske entreprenører som Martin & co.

Når det er sagt, så kan Martin have delvist ret i en af sine pointer:

Begavede er vant til at ting kommer let til dem

Eller rettere: Mange ting er nemme at gennemskue, analysere og overskue.

 

Derfor bliver de begavede overhalet

Martin Thorborg kan imidlertid have ret i en ting: Det at kunne forstå, analysere, gennemskue, beregne og skabe sig et strategisk overblik er langt fra ensbetydende med, at personen også handler. Altså kommer ud over rampen. Får markedsført og solgt sine ideer, ydelser og produkter. Eller får gennemført en længere videregående uddannelse. Eller gør karriere.

For én ting er at være god til at tænke, noget helt andet er at være god til at handle. Eksekvere. Og i særdeleshed kan det være vanskeligt at tage det lange seje træk! 

Mange højt begavede er simpelthen uvante med at skulle anstrenge sig. Fordi de f.eks. kom igennem folkeskolen uden at lave lektier og klarede gymnasiet med venstre hånd eller først lagde sig i selen, da der skulle læses op til eksamen, og så bestod med glans.

 

Underydere, overspringshandlinger og impostor-fænomenet

Alt for mange ting kan opleves som værende alt for lette, når man går rundt med en sportsvogn mellem ørerne.

Derfor bliver nogle underydere – de yder slet ikke det, som de faktisk har potentiale for at kunne. Tværtimod kan de have tendens til at give op på forhånd, hvis noget ikke er nemt og hurtigt overstået. Det bliver ofte alt eller intet – og især det sidste. At noget er svært gør det uoverskueligt og uoverkommeligt, så det er lettere helt at lade være med at forsøge.

I den mildere version har vi de begavede, der forfalder til overspringshandlinger (prokrastinerer) og bliver ved med at udskyde det, som kræver lidt mere tid og en større indsats. Ahr, ikke lige nu… Så surfer de rundt på nettet, ser TV-serier, spiller computerspil eller farer omkring som en flue i en flaske uden egentlig at få udrettet noget væsentligt. Fordi det er så svært at komme i gang. Og endnu sværere at komme i flow med opgaven eller projektet. Det kræver både tid og vedholdenhed. Til gengæld har de meget tit dårlig samvittighed, føler sig ineffektive og er ofte i dårligt humør.

Andre begavede tumler med impostor-fænomenet og er bange for, at de ikke kan gøre det lige så godt som sidst eller ikke kan leve op til de høje forventninger, som de har til sig selv. Så de får præstationsangst, skriveblokering, eksamensskræk eller går på andre måder i baglås, når de skal præstere noget, især hvis det bliver bedømt. Nogle af dem er også underydere efter devisen “hvis ikke jeg ved med sikkerhed, at jeg kan blive den bedste til det, så lader jeg være med at prøve”.
Test dig selv online her: Impostor-testen

 

Hvordan skaber du varig forandring?

Netop pga. de ovennævnte benspænd for de begavede, er der også 4 trin i forandringsprocessen og de personlige udviklingsforløb, som jeg faciliterer:

Mange begavede bruger lang tid på trin 1 og 2, og det er ikke altid, de når op på trin 3. En masse tanker, men ikke så meget handling. Hos andre er der handling, men kun en eller to gange, før kæden hopper af eller de giver op.

Især trin 4 kan være en udfordring for de begavede. Det er der, hvor forandringen bliver manifesteret og fastholdt i nye og bedre vaner, men det kræver tid og tålmodighed. Det er det lange seje træk, og det er de ikke er så trænede i.

 

Hvad kan du selv gøre?

Her er 7 tips til at komme videre og få taget hul på det lange seje træk:

 • Planlægning – del projektet op i overkommelige delopgaver og læg så en plan for, hvornår du skal have gjort hvad
 • Vær realistisk – estimér hvor lang tid tager hver delopgave tager og læg så 25-50% oveni, for ting tager altid længere tid i praksis, end de gør oppe i dit hoved, og ofte kommer Murphys lov i spil
 • Drop alt-eller-intet-attituden – virkeligheden er ofte både-og kombineret med en lang række pragmatiske kompromisser, og lidt er meget bedre end ingenting
 • Flyt fokus til det der lykkes – i stedet for at fortabe dig i detaljer, fejl og problemer
 • Acceptér at nogle ting er svære – også for dig, så du bliver nødt til at øve dig, begå fejl og lære af dem
 • Tag én ting ad gangen – og gør den færdig, før du går i gang med den næste, i stedet for at give efter for din trang til at at gøre alt på én gang – det bliver bare derefter
 • Vær tålmodig – både med andre og dig selv! Træk vejret dybt, tæl til 10 eller 100 om nødvendigt og prøv så igen!

Plus et 8. tip til selvstændige:

 • Giv dig selv tid og lov til at blive eksperten på dit felt – og nyd at fordybe dig i det, du virkelig brænder for

Det tager nogle år og en målrettet, vedholdende indsats, men det er fedt og det hele værd! 🙂

Læs evt. også:

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading