+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Belastende begavet og misforstået

Det kan være belastende at være blandt de 10 % bedst begavede, fordi du tænker anderledes end de resterende 90 % af befolkningen. Derfor bliver du også tit misforstået.

Jo højere IQ, desto større risiko for misforståelser.

Her er de mest typiske årsager til at begavede bliver misforstået:

 • De springer direkte fra A til Z uden mellemregninger – så andre kan ikke følge med
 • De forklarer ALLE detaljer og mellemregninger fra A til Z – så andre mister koncentrationen
 • De forstår en meget høj kompleksitet – andre forstår ikke halvdelen
 • De har et ekstremt højt abstraktionsniveau – andre forstår kun det mest indlysende.

I særlige tilfælde har – i øvrigt velbegavede – lav score på logisk opfattelse/forståelse og derfor behov for at lære tingene på sin egen måde. Mundtlige instruktioner, traditionel forelæsning eller tavleundervisning fungerer ikke så godt, fordi det ikke virker logisk. Først når den begavede selv sidder og skal løse opgaver – skriftligt – finder han/hun en løsning eller forklaring, der får brikkerne til at falde på plads og giver den forløsende forståelse.

Løsningen kan være at øve, øve og atter øve at kommunikere så enkelt og illustrativt som muligt. Der er dog en tendens til, at begavede tror, at det, der er indlysende og nemt for dem, også er det for alle andre. Der er også en risiko for, at de ender med at blive misforstået og måske føle sig dumme.

Læs også:
Ubevidst begavet: Derfor føler du dig dum
Belastende begavet: Hvorfor forstår de ikke, hvad jeg siger?

 

Belastende begavet og misforstået i skolen

For nylig talte jeg med en højt begavet kvinde om hendes skoletid. Hun kunne læse, inden hun kom i skole, men havde aldrig rigtigt forstået konceptet med at lære.

Jeg gik ikke i skole for at lære noget, men for at vise hvad jeg kunne!

Her er nogle af de mest udbredte årsager til at begavede børn bliver misforstået:

 • De rækker hele tiden hånden op, fordi de vil dele deres viden – men de bliver ikke spurgt
 • De taler meget, fordi de er engagerede – men andre synes de fylder for meget
 • De snakker med sidemand, fordi de gerne vil have opmærksomhed – men de bliver opfattet som forstyrrende
 • De bliver udadreagerende, fordi de er frustrerede – men det bliver tolket som ballade og ADHD
 • De bliver tavse og tilpassede, fordi de ikke bliver spurgt – men det får dem til at virke dydige
 • De underperformer, fordi de ikke bliver udfordret – men de bliver set som almindeligt begavede.

At skifte skole eller klassetrin er de klassiske løsninger, når begavede børn ikke trives i skolen. Men der er desværre en stor risiko for, at de introverte, neurotypiske (uden diagnoser) begavede børn bliver misforstået – og overset. Resultatet kan blive, at de ikke lærer at lære, føler sig oversete og forkerte, så de ender med et lavt selvværd. Eller de underperformer, rammer muren senere i uddannelsessystemet og får ikke brugt deres potentiale – intelligens kan nemlig først blive et talent, når det er udviklet og bragt i spil.

Læs også: Belastende begavet: Derfor tilpasser du dig og holder lav profil

 

Belastende begavet og misforstået på jobbet

De begavedes oplevelser i skoletiden har det med at gentage sig i nye varianter på arbejdsmarkedet – hvor de i høj grad også bliver misforstået.

Her er nogle af de mest klassiske grunde til, at de begavede bliver misforstået:

 • De er alt for ærlige – andre opfatter det, de siger, som fornærmende, pralende eller upassende
 • De er for problemorienteret – andre opfatter dem som negative brokkehoveder/kværulanter
 • De tror, det handler om at gøre et godt job – andre tror, at de vil være de bedste og konkurrere
 • De er aktive, engagerede og byder ind  – andre tror, at de har en agenda (ligesom de selv har)

Løsningen er ofte at skifte job – til et sted med en mere rummelig kultur og højere til loftet. Men der er risiko for, at de begavede bliver misforstået i en grad, der kan medføre social udelukkelse, mobning og/eller fyring. Nogle dukker sig, underperformer og rammes af impostor-fænomenet, hvilket gør at de ikke får udfoldet og brugt deres potentiale.

Læs også: Belastende begavet og lidt besværlig at arbejde sammen med

 

Belastende begavet og misforståede hensyn

De begavede kan også gå skævt af andre i privatlivet – med deres partner og i sociale relationer.

Personlighedstesten ser jeg ofte følgende kombination, som giver anledning til mange misforståelser:

 • Høj score på hensyntagen – de er superflinke og tager alle mulige hensyn til andre
 • Lav score på empati – de har ikke helt føling med andres følelser og behov

Derfor kommer de ofte til at tage misforståede hensyn. Eller de tager de hensyn til andre, som de ville ønske, andre tog til dem.

Det er ofte en slags kompensation for, at de samtidig har:

 • Lav score på mental modstandskraft og personlig bearbejdning – de er ekstra påvirkelige/særligt sensitive, har meget lidt filter på og tager ting personligt, spekulerer over hændelser i fortiden og bekymrer sig om fremtiden

Løsningen kan helt enkelt være, at de øver sig i at spørge:

Hvad har du brug for?
Hvad har du lyst til?
Er der noget, jeg kan gøre?

Men hvis de ikke selv er bevidste om det, vil de være tilbøjelige til at fortsætte ud ad den samme tangent – indtil de ikke kan fortsætte et øjeblik længere, får stress eller de rager uklar med en af de nære. Der er også risiko for, at de bliver i relationer, der ikke er gode for dem.

Læs også: 4 grunde til at begavede hele tiden går galt af andre

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading