+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Kommunikationen med din chef er afgørende for både din trivsel og dine karrieremuligheder, men når du er velbegavet eller højtbegavet, kan det ofte være en stor udfordring.

 

De 4 grunde til at din chef ikke forstår dig

1. Din IQ er en del højere

Når du er velbegavet (øverste 3-10%) eller højtbegavet (øverste 2%), er du faktuelt mere intelligent end mindst 90% af dem, du møder tilfældigt.

Blandt ledere og funktionærer ligger den gennemsnitlige IQ i den øvre ende af normalområdet (IQ 112 i PTL), så springet er ikke så markant, hvis du f.eks. er velbegavet (IQ 116-123 i PTL). Men hvis du nu er blandt de 1% bedst begavede (IQ 129 og over i PTL), vil du være hurtigere end 99% af dem, du møder tilfældigt. Dermed bliver springet til dine kolleger og din leder markant.

I praksis betyder det, “at I ikke sender på samme frekvens” – I er simpelthen ikke på bølgelængde.

Jo større afstanden er, desto sværere vil I have ved at forstå hinanden. Hvis afstanden er mindre, men alligevel væsentlig, er der til gengæld større risiko for misforståelser og lidt skæv kommunikation, fordi I begge har en oplevelse af, “at den anden da kan forstå, hvad du mener”. Det gælder både mundtligt og skriftligt.

Derfor skal du vælge din chef med omhu. Jobsamtalen skal helst give dig en oplevelse af, at I kunne snakke sammen fra nu af og til evigheden, hvis det skulle være. At det er et menneske, du har lyst til at tilbringe din tid sammen med.

 

2. Du går direkte fra A til Z

Et typisk træk hos begavede er, at de går direkte fra A til Z uden mellemregninger. Fordi det for dig er fuldstændigt indlysende, at det er der, I skal hen. At det er den beslutning, der er nødvendig at træffe. At det er den optimale strategi for afdelingen eller virksomheden. At Z vil være den logiske konsekvens af at gøre A.

Så spørger din chef måske, hvordan du når frem til Z. Hvad med K, P, G og F? Og du kan ikke svare, for mellemregningerne og bogstaverne mellem A og Z findes slet ikke i dit hoved.

NB! Vær særligt opmærksom, når du kommunikerer skriftligt. Især i den angelsaksiske kultur er det vigtigt at indlede med høflighedsfraser. Hvis du går direkte til sagen, vil du blive opfattet som grov og ubehøvlet, hvilket absolut ikke er karrierefremmende.

 

3. Du inddrager for mange informationer

Som begavet kan du håndtere en større mængde informationer og ofte også se sagen fra flere sider. Du kan rumme en stor kompleksitet. Men det er ikke ensbetydende med, at du også er god til at kommunikere, så din chef forstår budskabet.

Der kan nemlig være en risiko for, at du inddrager for mange informationer og detaljer, når du skal fremlægge noget. Så du taber ham/hende undervejs.

Du kan med fordel øve dig i at præsentere dit budskab i én sætning, på én powerpoint-side, med én graf eller model. Så kan du altid trække dit datagrundlag op af tasken, hvis der bliver stillet spørgsmål eller bedt om uddybelse.

 

4. Du fokuserer på problemerne

Med din høje IQ og veludviklede kritiske sans eller ordenssans, vil du være tilbøjelig til at fokusere på det, der kan gå galt eller det, der bør forbedres.

Men chefer orker ikke problemer, de vil have løsninger.

Øv dig i at tænke i muligheder og løsninger. Tænk 2-4 scenarier igennem, præsenter dem kort og kom så med din anbefaling.

God arbejdslyst!

 

Læs evt. også:
4 grunde til at begavede ikke gør karriere
Belastende begavet – forstår de ikke, hvad du siger?
Bliver du overset på jobbet?
God kemi handler om intelligens

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading