+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Hvilke fordele og ulemper er der ved at være ekstra begavet?

Mange forestiller sig, at det da må være en ubetinget fordel at være højtbegavet, men det er det ikke. Nærmere tværtimod. Læs også om fordele og ulemper sammenlignet med gennemsnitligt begavede.

 

Fordele ved at være ekstra intelligent

 • Indlæringsevne over gennemsnittet
 • Nemmere ved at lære nyt – i skolen og på jobbet
 • Behøvede (næsten) ikke at lave lektier i folkeskolen
 • Gennemskuer kompleksitet og sammenhænge
 • Kan være hurtigere og mere effektive til at løse opgaver og problemer

Indlæringsevne i testen måler, om du, når du møder en tilsvarende opgave, løser den hurtigere og/eller mere korrekt. Indlæringsevnen er en af de otte faktorer, der måles i intelligenstesten People Test Logik, PTL.

Blandt de over 100 begavede, som jeg har testet siden 2010, ligger indlæringsevnen altid på 75 eller over på en skala fra 0-100, hvor gennemsnittet for normgruppen af ledere og funktionærer i alderen 20-60 år altid ligger omkring 50.

De begavede har altså en markant bedre indlæringsevne end deres kolleger på en vilkårlig arbejdsplads. Det samme må antages at være gældende i skolen og på studiet.

Ulemper ved at være ekstra intelligent

 • Kommer hurtigere til at kede sig og savne udfordringer
 • Har ikke lært at skulle anstrenge sig
 • Mangler gode arbejdsvaner
 • Andre kan ikke følge med eller forstå, hvad de siger
 • Kan blive stemplet som stræbere, skruebrækkere og morakkere

Kedsomheden kan i skoletiden enten vendes udad, hvor de meget udadreagerende typisk “laver ballade” – for at få opmærksomhed – og bliver smidt ud af klassen, så læreren kan få ro til at undervise. Eller den kan vendes indad, hvor den begavede elev sidder og dagdrømmer eller bare tænker på noget helt andet og derfor ikke får så meget ud af undervisningen.

På jobbet kan kedsomheden blive kronisk – også kaldet boreout, fordi det at kede sig desværre synes at være lige så stort et tabu som det at være mere intelligent end gennemsnittet. Symptomerne kan minde om udbrændthed og depression.

Læs også: Derfor rammer boreout især de begavede og Kan man blive syg af at kede sig?

 

Fordele ved at være gennemsnitligt begavet

 • Føler sig normal og som flertallet i en klasse/på en arbejdsplads
 • Har nemt ved at spejle sig i andre, som deler interesser og opfattelser
 • Har flere muligheder for at møde ligesindede og få venner
 • De fleste forstår, hvad de siger og mener
 • Har let ved at passe ind i sociale sammenhænge

Når din intelligens er på niveau med de flestes, svarer det til, at I sender på samme frekvens og derfor har let ved at opfatte og forstå hinanden. I behøver selvfølgelig ikke at være enige eller kunne lide hinanden, men kommunikationen er grundlæggende god og uden væsentlige misforståelser.

Især i sociale sammenhænge vil du opleve, at det er nemt at snakke med andre, og I kan grine ad de samme ting.

Ulemper ved at være velbegavet og højtbegavet

 • Føler sig anderledes – måske ligefrem forkert
 • Har svært ved at spejle sig i andre
 • Der er færre ligesidende
 • Kun få der forstår, hvad de siger og mener
 • Sværere ved at passe ind i sociale sammenhænge

Hvis du eksempelvis er mellem de fem procent bedst begavede, så er du helt reelt anderledes end 95 procent af dem, du møder tilfældigt på en arbejdsplads eller i en social sammenhæng. Hvis I er 100 mennesker samlet, er der kun fire personer, der er lige så eller mere intelligente end dig (og så nogle stykker, der er næsten lige så begavede).

I en almindelig folkeskoleklasse skulle du altså være heldig, hvis der var andre på dit niveau, som du kunne spejle dig i, og som forstod, hvad du sagde – første gang.

Der er ganske enkelt “længere mellem snapsene”, hvilket kan forklare, hvorfor en del begavede føler sig både anderledes, forkerte og ensomme. Af samme grund er det ekstra befriende at være sammen med ligesindede – eksempelvis i Netværk for begavede – når andre forstår, hvad du mener, første gang du siger noget og ovenikøbet bygger videre på det eller kommer med forslag og andre vinkler.

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading