+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk
  1. Hvad gør du, når der er knas i parforholdet?

Det korte svar: Du gør noget – og gerne noget andet end du plejer.

Det lange svar følger her:

Hvis du har et konfliktfyldt parforhold med mange skænderier, kan jeg ikke hjælpe dig, for det har jeg kun meget begrænsede erfaringer med, og jeg er heller ikke parterapeut. Til gengæld har jeg 32+ års erfaring med at få det til at fungere rimeligt gnidningsfrit med fire forskellige mænd, heraf 28 år med den sidste.

Min holdning har været, at medmindre der var vold, misbrug eller diagnoser i spil, skulle man forsøge at få det til at fungere – for børnenes skyld.

Der er så mange andre, der har sagt kloge ord om parforholdet, så det vil jeg undlade. I stedet vil jeg forsøge at citere en parforholdsklog mand, jeg talte med i starten af året, og som desværre ikke længere er blandt os:

”Jeg ville ønske, vi havde brugt den energi, vi brugte på at blive skilt, på at blive sammen i stedet for.”

Det sagde han vel at mærke efter, at hans første kone havde forladt ham, og deres børn var stadig små. Da jeg talte med ham, var han i sit tredje ægteskab og sagde:

”Der skal to til at have et godt parforhold, men der skal kun én til at smadre det.”

 

4 grunde til, at det er så svært at få parforholdet til at fungere

Der er sikkert mange flere, men her er de 4 elementer, jeg støtter mine klienter i at arbejde med, når de er i udviklingsforløb:

  1. Din personlighed – kombineret med din partners
  2. Dine relationer – herunder til din partner
  3. Dine tanke- og handlingsmønstre
  4. Din frygt

Når jeg kun forholder mig til dig, din personlighed osv. er det helt enkelt, fordi det er det eneste, du kan gøre noget ved. Selv. Din partner kan du ikke lave om på.

 

Ad 1. Din personlighed

Mennesker er helt vanvittigt komplekse i sig selv, og med to mennesker sammen multipliceres kompleksiteten – eksponentielt. Man bliver aldrig færdig med at udvikle sig, og hvis man gør, kan netop stagnationen være en del af problemet.

En af de mere enkle modeller til at forstå hinanden kan være Jungs typologi. Ifølge Jungs teori tiltrækkes vi af vores modsætning, og netop den kan gøre os irriterede:

“Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.”

Det handler om vores skyggesider, som vi ikke kan/vil se hos os selv og derfor projicerer over på den anden. Nogle gange er skyggesiden også noget, vi ikke tillader os selv at være – f.eks. egoistisk.

Ifølge min tidligere kollega og psykolog Ole Damsgaard, kan der kun være én ekstrovert i et parforhold. Jung mente til gengæld, at målet med personlig udvikling og individuation var, at man nærmede sig hinanden. I praksis er det også tit det, der sker i mangeårige harmoniske ægteskaber; den ekstroverte bliver mere introvert og vice versa.

Læs også: Parforhold; introvert – ekstrovert

Den personlighedstest, jeg bruger i forløbene, dækker 33 træk, og her er det især problematisk, hvis begge parter scorer højt på dominans og viljestyrke, for så vil der automatisk opstå strid om, hvem der skal bestemme. Som Jung siger:

“Where love rules, there is no will to power, and where power predominates, love is lacking”.

Hvis begge parter derimod er meget sensitive, kan det også være vanskeligt, fordi henkastede bemærkninger kan blive taget meget mere personligt, end de var ment. Her kommer jeg altid til at tænke på den gamle vittighed, om hvordan pindsvin elsker: Meget forsigtigt!

Sagen er, at det kræver både god vilje, udholdenhed, empati, gensidige hensyn (vel at mærke dem, som partneren ønsker, at man skal tage) og en solid portion kærlighed, rummelighed og respekt at få parforholdet til at fungere.

Derudover skal du arbejde med dig selv og tage ansvaret for at rydde op i din egen bagage.

 

Ad 2. Dine relationer

Din relation til din partner er typisk en variation over dine primære relationer i opvæksten – til dine forældre og andre vigtige voksne rollemodeller.

Det er også her skyggesiderne kommer i spil.

Jeg plejer at sige, at relationer er som tandhjul. Når du begynder at arbejde med din personlige udvikling, trækker du tandhjulene til dig, og så sker der typisk en af tre ting:

  1. Den anden går i selvsving – uden dit modspil
  2. Den anden forsøger at trække dig tilbage – for det virkede jo så godt og forudsigeligt
  3. Jeres tandhjul passer ikke længere så godt sammen, og der kommer knas og gnidninger i maskineriet.

Man kan kun håbe på, at den anden også ønsker at udvikle sig, så jeres tandhjul kommer til at passe sammen på en ny og bedre måde. Hvis det ikke sker, må du tage stilling til, om du vil gå tilbage til sådan, som det var før, eller relationen måske ikke er god for dig i længden.

Læs også: Hvad gør du, når relationen ikke er god for dig?

 

Ad 3. Dine tanke- og handlingsmønstre

Negative tankemønstre er en del af impostor-fænomenet, og dem kan vi arbejde med (mental U-vending). De negative tanker og overbevisninger virker lidt som en virus i din hjerne, der modarbejder og forstyrrer dine positive tanker, og de kan derfor have stor effekt på dit parforhold.

Tilsvarende kan du have et grundlæggende handlingsmønster, der engang for længe siden beskyttede dig imod noget, der var værre, men som voksen i helt andre sammenhænge kan præcist det samme handlingsmønster give problemer. Det er som at løbe den forkerte vej op ad rulletrappen; det er hårdt og du ender det samme sted hver gang. Vel at mærke ikke et særligt rart sted.

Det mønster kan vi også arbejde med at ændre og bryde. Så du kommer den rigtige og behagelige vej op ad rulletrappen.

Læs også: Hvordan kan du bryde den negative cirkel?

 

Ad 4. Din frygt

I parforholdet er du typisk oppe imod den samme dybe, instinktive frygt, som et hvert afhængigt menneskebarn oplever: Frygten for at blive forladt eller udstødt af gruppen – hvad enten det er familien eller klassekammeraterne.

I ægteskaber oplever især kvinder, at den grundlæggende frygt bliver koblet med en helt anden og lavpraktisk frygt: Kan jeg forsørge mig selv og mine børn? Og hvor skal vi bo?

Livets største stressfaktorer er dødsfald, skilsmisse, flytning og jobskifte.

Med dødsfald bliver man uigenkaldeligt forladt. Skilsmisse indebærer både at blive forladt af/forlade et menneske, man har været tæt knyttet til og (oftest) at skulle flytte. Det er altså voldsomt og fuldt forståeligt, at det stresser. Hvis man så oveni det skal søge nyt job, bliver det uoverskueligt og kan nemt vælte personen omkuld.

Jo mere sensitiv du er, desto længere tid kan det tage dig at bearbejde de store omvæltninger i dit liv. Uanset set, om det var din eller den andens beslutning.

Derfor vil det ofte også være bedre at blive og gøre alt, hvad man overhovedet kan for at få parforholdet til at fungere.

På den anden side kan man være blevet så forskellige, at man ikke længere får det bedste frem i hinanden, men tværtimod konstant går rundt i en forgiftet stemning og bider ad hinanden. Og så gælder Martin Krasniks ord:

”Jeg kender ikke nogen, der er blevet skilt for tidligt.”

 

Læs evt. også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading