+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk
 • Tænker du meget over det, andre siger og gør?
 • Synes du selv, at det er upraktisk at være så påvirkelig og tænksom, som du er?
 • Bliver du nemt irritabel, når du føler dig presset?
 • Kan du have svært ved at falde i søvn om aftenen, fordi tankerne bliver ved med at kværne i dit hoved?
 • Lader du som ingenting, når du er på jobbet, men bruger lang tid på at komme dig, når du endelig får fri?
 • Vil du gøre næsten alt for at undgå, at nogen bliver sure på dig?
 • Har du svært ved at være i rum med nogen, der skændes eller bare er uenige?
 • Er du bange for at lave fejl eller træffe en forkert beslutning?

Så er du sikkert en af de særligt sensitive, der ikke er helt tilpas med at være det. Eller måske er du havnet i et forkert job, hvor der ikke bliver taget hensyn til dig. Eller du glemmer helt at tage hensyn til dig selv, fordi du forsøger at være ligesom alle andre.

 

Særligt sensitiv

Særligt sensitive tager mange flere indtryk ind, end gennemsnittet gør. Deres sanseapparat og nervesystem er anderledes og registrerer meget mere:

 • Fysiske sanseindtryk: Lyde virker højere, lys virker skarpere, lugte virker stærkere, kulde, varme, temperatursvingninger og smerte sanses tydeligt og kan virke fuldstændigt overvældende eller bare forstyrrende
 • Emotionelle indtryk: En anspændt stemning på kontoret, en kollega i dårligt humør, en latent konflikt eller en utilfredshed, der ligger under overfladen og ulmer, mærkes tydeligt og måske stærkere, end den er for de involverede selv, fordi den sensitive iagttager ikke har så meget filter og derfor tager mere ind
 • Andre indtryk: Farver og musik kan påvirke de sensitives humør både positivt og negativt, billeder, der hænger skævt, rod på borde, snavs på tøjet, disharmoniske tonefald osv. kan forstyrre deres indre balance og gøre, at de mister koncentrationen, så de føler sig kaldet til at genoprette harmonien.

Som særligt sensitiv registrerer du flere af disse indtryk og bliver mere påvirket af det end dine kolleger. Det fylder op indeni dig, uanset om du giver udtryk for det eller forsøger at skjule det, så de andre ikke tror, at du er underlig – eller hvad du nu tror, at de andre tænker om dig.

 

Indirekte udtryk for sensitiviteten

Uanset, om du er bevidst om din sensitivitet eller ej, kan den komme til udtryk som en markant del af din personlighed eller som en slags rolle, der kan skjule og beskytte din sensitivitet:

Den forsigtige

Du er grundlæggende bange for at tage fejl eller gøre noget forkert, fordi du ikke kan oveskue konsekvenserne af det. Dine erfaringer med at begå fejl og blive irettesat eller skældt ud har været meget ubehagelige, voldsomme, pinlige eller overvældende og det har taget dig lang tid at få det bearbejdet og komme over det. Eller måske sidder det stadig i kroppen, så du bliver nervøs og anspændt, når du skal gøre noget, du ikke har gjort før. Eller du er bange for at blive bebrejdet og er derfor tit usikker på dig selv. Eller måske havde du en enkelt markant oplevelse som barn, der gjorde så stærkt et indtryk på dig, at det nærmest er brændemærket ind i din sjæl, så du på forhånd forestiller dig alt det, der kan gå galt og derfor slet ikke tør tage nogen chancer.

Perfektionisten

Du er bange for at lave fejl af samme grunde som den forsigtige, men din overudviklede sans for detaljer gør, at du tjekker, dobbelttjekker og gerne tripeltjekker alt, hvad du gør for en sikkerhedsskyld. At overlade noget til andre kan være uoverskueligt, så du tjekker dem altid, og dit høgeblik slår ned på den mindste lille fejl. Fejl er af det onde, og du er sat i verden for at genoprette den perfekte, fuldkomne harmoni. Det kræver bare, at du har kontrollen.

Ordensmennesket

Du har brug for, at alt ser godt ud på overfladen: Overblik, rene linjer, blanke flader, orden, regler, processer og procedurer, visuel harmoni, struktur og systemer, kasser og kategorier. Du når langt med regneark, databaser, skemaer og arkivsystemer. Bum, bum, bum. Hver ting på sin – faste – plads. Regler og procedurer er til for at følges. Gud nåde og trøste den, der roder i din nærhed eller gør tingene på en forkert måde. Uorden og visuel disharmoni forstyrrer dine cirkler, så du er pinedød nødt til at holde orden – på din måde. Ligesom det er din pligt at fortælle andre, hvordan noget gøres rigtigt. (Jaja, jeg ved godt selv, at jeg en af dem.)

Den over-hensyntagende

Du er dybest set bange for, at andre ikke kan lide dig. Det ville simpelthen være forfærdeligt. En afvisning eller et afslag kan være noget nært dødbringende. Selvfølgelig ved du godt med din fornuft, at det er uundgåeligt, og at du ikke dør af at få kritik – det føles bare sådan. Utroligt pinefuldt. Og uendeligt ensomt. I værste fald kastes du ud over kanten til dit eget indre mørke. Så du vil gøre alt, ALT for at tage hensyn til andre, få dem til at føle sig godt tilpas, gøre dem glade osv. osv. Det er nærmest utænkeligt, at du skulle driste dig til at sige nej til noget eller risikere at nogen er uenige med dig.

 

Når det bliver for meget af det gode

Rollerne er ikke forkerte, tværtimod kan de bringe dig langt i livet og på jobbet. Enhver virksomhed kan have brug for en perfektionist til at holde hjemmesiden opdateret, et ordensmenneske til at skabe struktur og systemer inden for nye områder eller der, hvor rodet har hersket længe, den forsigtige til at vurdere risici før større investeringer og den over-hensynsfuld til at pleje de vigtigste kunderelationer. De kan ligefrem være uundværlige.

Nogle gange kan det bare kamme over og blive for meget af det gode – både for dig selv og andre. Så rollen bliver uhensigtmæssig og drænende.

Uden for dit eget domæne kan det nogle gange være irriterende, for nu at sige det som det er. De fleste af os ved det godt. Men trangen til orden, perfektion, sikkerhed eller til at være vellidt vejer som regel tungere end at gå imod vores natur for at undgå at irritere andre. Vi beklager meget.

 

Hvad kan du gøre ved det?

Hvis du genkender dig selv i noget af det ovenstående, er der overordnet tre strategier, ligesom med følelser:

Fornægtelse
– du kan fortsætte med at lade som om du er ligesom de andre og fornægte din sensitivitet, nogle gange kan det faktisk være nødvendigt for at overleve.

Udlevelse
– du kan skrue helt op for sensitiviteten og leve den ud gennem kunst, musik, design, skuespil, dans, som fysioterapeut eller andet, hvor netop dit fintfølende sanseapparat kommer til sin ret.

Accept
– du kan acceptere, at sensitiviteten er en væsentlig del af din personlighed og stå ved den, i første omgang over for dig selv, dernæst over for dine nærmest – sensitiviteten er langt lettere at leve med, når den er din ven.

 

Læs evt. også:

Særligt sensitiv og særligt påvirkelig på jobbet
Hvis bare jeg ikke var så pokkers nærtagende!
Særligt begavet og særligt sårbar
Føler du for meget og handler for lidt?
Tænker du for meget og handler for lidt?
Perfektionist – tør du begå fejl?

 

Oprindeligt udgivet på Ann C. Schødts blog på Jyllands-Posten 27.1.2014.

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading