+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

For nylig var jeg gæst i studiet hos Iben på Radio24syv i et program om perfektionisme – du kan høre det her. Det var interessant så mange vinkler, der kom på perfektionisme og perfektionister. I den forbindelse blev jeg også opmærksom på nogle af de perfektionister, der sandsynligvis har sværest:

De særligt sensitive som samtidigt er perfektionister!

Dem møder jeg rigtigt mange af. Og det er ofte dem, der får mest ud af udviklingsforløbet, fordi de pligtopfyldende gennemfører både opgaver, hjemmearbejde og handlingsplanen. Ligesom de har så meget uforløst potentiale, der bare ligger og venter på at blive foldet ud – men de har været bange for at begå fejl, blive afvist, såret osv., hvilket for dem er nærmest ubærligt. De flytter sig markant!

 

Hvordan viser det sig i personlighedstesten?

I personlighedstesten People Test Person, som jeg bruger, kommer perfektionisme til udtryk som:

  • Høj score på detaljer og/eller ordenssans – ting skal gøres rigtigt!
  • Høj score på ansvarlighed – personen tager ansvar for opgaverne og følger helt til dørs
  • Evt. lav score på positiv bedømmelse – personen tror dybest set ikke på, at andre kan løse opgaverne lige så godt, og gør det derfor helst selv!

Det at være særligt sensitiv viser sig typisk som:

  • Lav mental modstandskraft – personen bliver nemt slået ud af modgang, modstand, afvisninger, kritik osv. som nemt kommer til at blive opfattet som et personligt angreb
  • Lav personlig bearbejdning – når personen bliver slået ud af kurs, kan det tage (lang) tid at bearbejde det og komme tilbage på sporet
  • Evt. høj score på empati – personen opfatter selv små forandringer i andres humør, stemningen, latente konflikter mv. og kan være tilbøjelig til også at processe på disse indtryk – selv om det slet ikke er tilfældet, kan de forledes til at tro, at det på en eller anden måde er deres skyld, at chefen ikke lige sagde godmorgen, at kollegaen virkede kort for hovedet osv.

Kombinerer man de to grupper af personlighedstræk får man en sensitiv perfektionist.

 

Ekstrovert eller introvert sensitiv perfektionist

Hvis personen samtidig er ekstrovert og empatisk, kan han/hun påtage sig ansvaret for at løse konflikter, opmuntre kolleger, trøste, mægle, ja i det hele taget involvere sig rigtigt meget i sine medmenneskers liv og velbefindende. At sige pyt og være ligeglad er udelukket, fordi alle de små signaler ligger i luften og forstyrrer den harmoni, som personen har brug for.

Især de begavede af dem kan bruge megen energi på at analysere, vende og dreje, hvorfor den ene sagde dit og den anden gjorde dat.

De kan have brug for at øve sig i at lade andres ord, handlinger, stemninger mv. hvile i fred og huske sig selv på, at de ikke er verdens navle – at andre sagtens kan være i dårligt humør, uden at det har noget med dem at gøre. Lad det fare og lad andre selv tage ansvar for deres følelser og reaktioner.

Deres partner, chef, ven eller kollega kan støtte dem ved at lytte til dem og spørge ind til, hvordan de har det. Om der er noget, der går dem på. Det er heldigvis sjældent at de ekstroverte brænder inde med det, der går dem på. Nogle har dog høj selvkontrol, så de kan skjule deres egne følelser – de har brug for empatiske og oprigtigt interesserede mennesker i deres omgivelser.

 

Introverte sensitive perfektionister vil være mindre påvirkede af andres stemning og humør, men kan til gengæld have rigtigt svært ved at komme ud af deres egen stemning, hvis de en morgen er i dårligt humør. Der er en langt større risiko for, at de går i negativt selvsving. Det samme gælder, hvis de opdager eller – Gud forbyde det – andre opdager en fejl, de har begået. Det kan virkelig tage lang tid at bearbejde selv den mindste fejl. Også andres fejl for den sags skyld.

De begavede af dem kan have behov for at forstå, hvorfor de er i dårligt humør, og det bliver humøret sjældent bedre af. Eller bruge tid på at analysere, hvordan de kunne have undgået fejlen, og hvad de burde have gjort i stedet.

De kan med fordel øve sig blot at acceptere deres aktuelle humør og gøre noget aktivt for at komme ud af den mørke ende af humørskalaen, f.eks. ved at gøre noget, der gør dem glade eller omgive sig med positive mennesker. Andre har brug for at trække sig og være alene, indtil de mørke skyer er drevet forbi og solen kan skinne på dem igen.

Mennesker i deres omgivelser kan støtte dem ved at give dem fred. Lad være med at stille en masse spørgsmål. Det er som nævnt ikke altid de selv ved, hvorfor de er i dårligt humør, så det bliver bare værre, hvis de bliver presset til at skulle sætte ord på det.

 

Generelle råd til sensitive perfektionister

Både de introverte og ekstroverte perfektionister kan have brug for at kunne tilgive sig selv for at begå fejl og acceptere deres egen menneskelige fejlbarlighed, hvilket til tider er meget lettere sagt end gjort.

Prøv at være faktuel og saglig. Spørg dig selv, om det også kunne være sket for andre. Inden du kaster dig over noget nyt, stort og måske lidt skræmmende, så spørg dig selv: Hvor galt kan det gå? Er der nogen der dør af det? Eller kan jeg lære noget af det?

 

De begavede perfektionister har ofte en tendens til – på et relativt tidligt tidspunkt i deres opvækst – at flytte følelserne op imellem ørerne, fordi det er lettere at holde styr på dem der, analysere og fortolke følelserne, end det er bare at føle dem! Det er mest betryggende at holde følelserne under kontrol oppe i hovedet!

Prøv at mærke følelserne i kroppen. Brug gerne visualisering og meditation til at komme i kontakt med følelserne på en kontrolleret måde. Forestil dig, at følelsen bor i et rum, som du kan gå ind i, men også kan gå ud af igen, hvis det bliver for ubehageligt. Fokuser på dit åndedræt og det, du kan mærke i kroppen.

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading