+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Fri os for gruppearbejde!

I min undersøgelse om begavede unge, bliver de bedt om at beskrive deres skoletid og evt. oplevelser fra videregående uddannelser. Her er nogle eksempler på svar: “Blev meget væk fra undervingen, kedede mig, undervisningen gik for langsom, brød mig ikke om...