+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Modsætninger mødes alle vegne. De tiltrækkes og frastødes, forundres og forelskes, samarbejder og modarbejder. Det er i modsætningerne hele dynamikken ligger, kimen til forandring og udvikling, men også de potentielle kriser og konflikter.

 

Modsatte typer mødes

Den klassiske og mest tydelige forskel ligger i Jungs Psykologiske typer (1921) og hans opdagelse af menneskers forskellige bevidsthedsorientering: At ekstroverte orienterer sig mod den ydre verden og andre mennesker, mens introverte orienterer sig mod den indre verden og det, der sker i dem selv.

Samtidig har vi også forskellige tænkefunktioner: Tænkende og følende, sansende og intuitiv, som præger vores tilgang til at vurdere (tænke/føle) en sag, før vi beslutter os for noget, og opfatte (sansning/intuition), når vi forholder os til en opgave, der skal løses.

Det præger vores måder at træffe beslutninger, løse opgaver og problemer, begå os med hinanden, forholde os til livet, verden og andre mennesker.

Den ene måde eller type er hverken bedre eller dårligere end den anden, men det kan man sagtens komme til at glemme. Både når forelskelsen er fordampet, samarbejdet er under pres eller livet byder på modgang og kriser. Samtidig kan der være kulturelle normer og værdier, der i perioder eller på bestemte steder favoriserer den ene frem for den anden.

 

Modsætninger i privatlivet

Hvordan reagerer du, når en god ven aflyser en aftale? Ærgrer du dig over, at du ikke fik det at vide noget før, så du kunne have lavet en anden aftale? Eller glæder du dig over at have fået tid forærende til at gøre noget, du godt kan lide? Hvis du ærgrer dig, er du sikkert ekstrovert og havde glædet dig til at tale med din ven om det, der lige fylder i dit liv for tiden. Hvis du glædes over den tid, du får forærende, er du sikkert introvert, og nyder at have tid til dig selv og dine tanker og interesser, hvor du muligvis deler nogle af interesserne med din ven.

Hvordan tilbereder du en middag? Finder du en opskrift, køber ind til at lave netop det, hvorefter du følger opskriften nøje? Eller åbner du køleskabet, ser, hvad der er, og lader dig inspirere? Det første er den sansende tilgang, det andet er den intuitive, og middagen kan blive lige god af den grund.

De meget sansende skriver detaljerede indkøbssedler, som de følger efter devisen ”står det ikke på sedlen, så bliver det ikke købt”, mens de meget intuitive glemmer indkøbssedlen hjemme på køkkenbordet (hvis den findes), og så køber de det, de lige kan huske, og lader sig inspirere af, hvad de kommer forbi i supermarkedet. Eller de sansende læser brugsanvisningen, før de går i gang, mens de intuitive bare går i gang og prøver sig frem.

Tilgangen er forskellig, og resultatet bliver det også tit, men opgaven bliver løst med begge tilgange.

 

Modsætninger i livets valg

Hvordan vælger du imellem to vigtige muligheder i dit liv? Analyserer du fordele og ulemper ved hver mulighed, vejer for og imod på et logisk og rationelt grundlag? Eller ved du bare med dig selv, hvilken mulighed du bedst kan lide og derfor er mest tilbøjelig til at vælge, fordi den stemmer overens med dine personlige værdier? Det første er den tænkende tilgang, det andet den følende tilgang, når de begge vurderer de samme muligheder. Man kan også sige objektivt og subjektivt, men ikke rigtig eller forkert.

Når de skændes eller er uenige, kan føletyperne beskylde tænketyperne for at være kolde og kyniske, mens tænketyperne kan efterlyse rationelle argumenter og beskylde føletyperne for at være forudindtagede og styret af deres sympatier og luner.

 

Modsætninger i parforholdet

Når vi vælger partner, falder vi helt typisk for vores egen modsætning, fordi det fascinerer og tiltrækker os. Senere kan præcist det samme personlighedstræk irritere og frastøde os.

Læs evt.: Derfor er forelskelser aldrig tilfældige

De energiske og aktive tiltrækkes af de rolige og afslappede. Når forelskelsen hersker er det vidunderligt at kunne supplere og komplettere hinanden, men senere kan du drives til kanten af vanvid, fordi partneren (efter din mening!) fuldstændigt mangler initiativ og bare sidder der i sofaen, imens du selv suser rundt og gør alt muligt.

Parforholdet er i det hele taget en fantastisk mulighed for at blive klogere på sig selv, men også en kilde til tilbagendende konflikter og skænderier, hvor fronterne trækkes skarpere op for hver gang, fordi det er så svært at rumme sine egne skyggesider – altså de sider af dig selv, som er underudviklede, fortrængte og måske forbundet med fordømmelse og skam.

Læs også: Pas på, når du peger!

Vi kan ikke uden videre se vores egne skyggesider, fordi de netop er ubevidste, og derfor bliver vi nødt til at projicere dem ud på vores partner. Faktisk bør vi være taknemmelige for, at vores partner og andre i vores nærhed er så venlige at være statister i vores liv, så vi kan få øje på vores skyggesider og dermed lære noget om os selv.

 

4 tips til, hvad du kan gøre ved det

Her er fire tips til, hvad du selv kan gøre for, at jeres modsætninger ikke giver anledning til konflikter:

1. Lad være med at forsøge at lave den anden person om – det er alligevel et håbløst projekt, der er dømt til at mislykkes og ende med skilsmisse.

2. Lad den anden inspirere dig til at se nye sider hos dig selv – så du kan få et mere nuanceret og balanceret liv og ændre din mest uhensigtsmæssige adfærd.

3. Husk, at der er en gradueret skala imellem modsætningerne – bare fordi du bliver lidt bedre til at tage hensyn til dig selv og lytte til dine egne behov, er det ikke ensbetydende med, at du bliver en kæmpe egoist, der ikke kan tage hensyn til andre.

4. Se dine skyggesider og ”kældermonstre” i øjnene – det du frastødes mest af og trigger mest på hos andre, kan frigøre det største potentiale hos dig, fordi du bliver mere hel og samtidig slipper for at bruge en masse energi på at fortrænge den side af dig selv.

Hvis det er for svært at gøre alene, kan du altid få hjælp til arbejdet med din personlige udvikling, for eksempel med en såkaldt Skygge-coaching. 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading