+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Kan du ikke slippe fortiden og komme videre?
Bliver du ved med at spekulere over, hvad du kunne have sagt eller skulle have gjort?
Virker fremtiden uforudsigelig og svær at få hul på?

Så får du forklaringen her.

4 grunde til at du ikke kan slippe fortiden

 1. Din personlighed: Du er særligt sensitiv
 2. Dit mønster: Det er et adfærdsmønster, du har
 3. Dine relationer: Andre er med til at holde dig fast
 4. Din fremtid: Du kan ikke forestille dig fremtiden

Når du selv kan se sammenhængen mellem de 4 grunde, kan du også bedre forstå, hvorfor du ikke bare kan slippe fortiden og komme videre.

 

Ad 1. Din sensitive personlighed

I personlighedstesten viser sensitiviteten sig som:

 • Lav mental modstandskraft – du har mindre filter på og derfor rammer kritik og modgang hårdere
 • Lav personlig bearbejdning – du har brug for længere tid til at bearbejde dårlige oplevelser
 • Evt. stor empati – du har antennerne langt ude i forhold til stemninger og andres humør.

Det kan yderligere forstærkes, hvis du samtidig:

 • Scorer lavt på Optimisme – så du er mere pessimistisk i forhold til fremtiden og forandringer
 • Scorer lavt på humørstabilitet – så dit humør både påvirkes af ydre omstændigheder og dine tanker/følelser
 • Høj IQ – fordi du kan tro, at du så kan tænke dig ud af problemerne i stedet for at handle eller føle.

Som sensitiv pessimist vil du være mere tilbøjelig til at hænge fast i fortidens dårlige oplevelser og forsøge at regne ud, hvordan du kan undgå, at noget lignende – eller endnu værre! – sker for dig i fremtiden.

I denne sammenhæng er en høj IQ både en fordel og en ulempe. Det er en fordel at kunne analysere det, du har oplevet, så du kan lære af det og forhåbentligt undgå, at noget lignende sker i fremtiden. Ulempen kan være, at du tror, at du kan tænke dig ud af det hele og dermed undlader at handle og gøre det, der skal til for at komme videre med dit liv.

Kombination af sensitivitet og høj IQ kan iøvrigt gøre, at du oplever følelser og stemninger mere intenst, samtidig med at du reflekterer mere over alting.

Læs også:
Særligt sensitiv – hænger du fast i fortiden?
Er du både begavet, særligt sensitiv og ambivert?
Særligt sensitiv – forsøger du at skjule, hvor sensitiv du er?

 

Ad 2. Dit adfærdsmønster holder dig fast

Engang for mange år siden var du ude for en eller flere virkeligt ubehagelige oplevelser, som du – med den alder og erfaring du havde på det tidspunkt – forsøgte at overleve og komme igennem så godt, du nu kunne. Jo flere gange, du har oplevet noget tilsvarende, desto stærkere bliver dit adfærdsmønster.

Hvis du eksempelvis er blevet mobbet i skolen, har du, mens det stod på, afprøvet forskellige måder at slippe væk fra det, undgå det eller få det overstået. Måske har du sagt det til en voksen, måske har du grædt, måske er du løbet din vej, måske har du slået fra dig. Du fandt en måde, der virkede. Eller måske fandt du netop ikke noget, der virkede, og så kan du have mistet en grundlæggende tillid til andre mennesker og lysten til overhovedet at leve. Så er de dårlige oplevelser blevet til et traume.

Præcist det samme gør sig gældende, når forældrene svigter eller udsætter barnet for overgreb. Det sætter sig som et mønster.

Der er altid en logisk grund til, at du har indarbejdet et bestemt adfærdsmønster: Det har beskyttet dig. Mod det, der skete, eller mod noget, der havde været endnu værre. Udstødelse af fællesskabet.

Læs også: Er du bange for at blive forladt?

 

Ad 3. Dine relationer holder dig fast

De nære relationer er både enkle og komplekse. Mennesket er et socialt væsen, der helt instinktivt og enkelt er afhængigt af andre mennesker og af at indgå i en gruppe. Men relationer er også komplekse sociale konstruktioner, hvor vi hver især bringer hele vores fortid, psyke og personlighed i spil. Det gælder både toppen af isbjerget, som vi er bevidste om, og alt det ubevidste, så som gamle traumer, komplekser og skyggesider (jf. Jungs dybdepsykologiske teorier).

Vores nære relationer er også de mest besværlige at ændre, fordi vi tiltrækkes af vores modsætninger. Det giver os både mulighed for at komplementere vores egen personlighed og for at lære og integrere sider, vi endnu ikke har udviklet. Problemet er, at vi sjældent bryder os om at konfronteres med skyggesiderne, og derfor holder fast i vores projektioner: Det er definitivt den anden, der er sådan! Ikke os. Der er to fingre, der peger på den anden og tre, der peger på os selv.

Læs også:
Hvad gør du, når relationen ikke er god for dig?
Når modsætninger mødes – i privatlivet
Pas på, når du peger!

 

Ad 4. Din fremtid virker skræmmende

Den fjerde og mindst lige så vigtige grund, til at du ikke kan slippe fortiden og kaste dig trygt ud i fremtidens mange muligheder, er, at det simpelthen virker alt for skræmmende. Fremtiden er for uforudsigelig, uoverskuelig og ligefrem farlig!

Du ved jo, hvad du har, og hvad der plejer at virke for dig. Men du ved ikke, hvad du får, eller hvordan du skal håndtere det.

Når du giver slip på fortiden, får du brug for:

 • En klar vision for, hvor du vil hen med dit liv
 • At forstå, hvordan du kan møde fremtiden med al din sensitivitet
 • Redskaber til at håndtere uforudsete situationer
 • At indse, hvordan du kan handle anderledes og justere din adfærd
 • Mod til at prøve noget nyt og gøre noget andet, end du plejer
 • Øvelse, øvelse og atter øvelse i, hvordan du konkret kan komme videre
 • Indre styrke og vedholdenhed, når det er fristende at falde tilbage.

Først og fremmest skal du beslutte dig for, at du vil slippe fortiden og gå i lag med fremtiden. Det kræver, at du er både parat, villig og i stand til at føre din beslutning ud i livet – og gøre det, der skal til.

Hvis du synes, at det virker alt for svært, så vil jeg hellere end gerne hjælpe dig. Du kan skrive eller ringe til mig.

God vind på rejsen ind i en spændende fremtid – uden fortidens tunge rygsæk!

 

 

 

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading