+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

De 10 % bedst begavede

 

Nyhedens interesse blegner hurtigt

Siden 2012 har jeg arbejdet med personlig udvikling for de 10 % bedst begavede, og jeg har ikke tal på hvor mange gange, jeg har hørt begavede komme med forskellige varianter af samme beklagelse:

Jeg bliver hurtigt grebet af noget nyt, men jeg mister også hurtigt interessen igen.

De flammer op, bliver ivrige og entusiastiske, undersøger emnet fra alle mulige vinkler, arbejder, bliver opslugt, fordyber sig, knokler på… lige indtil en dag, hvor lyset i deres øjne ikke længere tændes. Lige af det.

Enten fordi de har mistet gejsten, og motivationen synes opbrugt. Begejstringens ild er slukket. For en tid.

Eller også har de har fundet noget nyt, der er meget mere interessant. Og nu er det så dét, de brænder for.

Læs også: Er hylden aldrig bred nok?

 

Hvorfor mister jeg interessen?

Når de klager over, at de ikke kan bevare interessen så længe, er der en tydelig skuffelse i deres stemme. Ofte blandet med en portion selvbebrejdelse, for andre de kender kan jo bevare interessen længere.

Her er nogle af de forklaringer, jeg kan se går igen:

 1. En høj IQ – jo højere jo hurtigere
 2. Træk i personligheden – flere personlighedstræk spiller ind
 3. Personens præstationsmønster – især det springvise præstationsmønster.

Det er tydeligt på jobbet, i forhold til fritidsinteresser og kan også gælde i relationerne til andre.

Høj indlæringsevne

Ad 1. Har du en høj IQ, mister du hurtigere interessen

Der synes at være en helt klar sammenhæng mellem en høj IQ og tendensen til hurtigt at miste interessen.

Hvor normaltbegavede har en indlæringsevne omkring 50, ligger den for de 10 % bedst begavede typisk omkring 75 og over. Det betyder i praksis, at de hurtigt kan sætte sig ind i et nyt emne og tilegne sig ny viden og/eller kompetencer.

Bagsiden af den høje indlæringsevne er, at de begavede lige så hurtigt løber tør for udfordringer og kommer til at kede sig.

På jobbet kan det – afhængigt af opgavernes kompleksitet og variation – typisk tage 2-6 måneder, før den begavede oplever et behov for at få andre udfordringer. Når de har løst en given opgave 1-2 gange, er den per definition ikke udfordrende længere, og hvis de er tvunget til at blive ved med at løse de samme opgaver, melder kedsomheden sig. Hvis det fortsætter i længere tid, er der risiko for boreout.

Læs også: Derfor rammer boreout især de begavede

 

Ad 2. Din personlighed bestemmer, om du kan bevare interessen

I personlighedstesten er der bestemte træk, der går igen hos de personer, der har svært ved at bevare interessen i længere tid.

 • Høj score på visionerende – de får mange idéer og kan nemt forestille sig, hvor godt noget kunne blive i fremtiden
 • Høj score på udviklingsmotiveret – de drives af at blive udfordret og udvikle sig – både fagligt og personligt
 • Lav score på planlægning – de foretrækker at handle spontant, og tidshorisonten er kort
 • Lav score på viljestyrke – de ved ikke nødvendigvis, hvad de vil og kan bøje af i diskussioner
 • Lav score på vedholdenhed – når de møder modstand eller noget bliver besværligt eller mere krævende, er de tilbøjelige til at give op eller give sig til noget andet, der er lettere.

Derudover kan der være andre personlighedstræk, der forstærker de ovenstående:

 • Lav mental på modstandskraft – de bliver nemt slået ud af kritik og modgang
 • Lav score på positiv bedømmelse – de kan være hæmmet af selvkritik
 • Lav score på selvstændig beslutningstagen – det er svært for dem at tro på, at de har truffet de rigtige valg og beslutninger, og når de vender det med andre, kan de blive mere i tvivl
 • Lav score på optimisme – de minder sig selv om de gange, noget er gået galt eller de andre gange, de har mistet interessen.

Jo flere af personlighedstrækkene, du kan genkende, desto sværere vil det være for dig at bevare interessen for noget (eller nogen) i længere tid.

Læs også: Belastende begavet: Hvorfor kan jeg aldrig falde til ro?

Det springvise præstationsmønster

 

3. Dit præstationsmønster præger dig

Hvordan du præsterer og motiveres afhænger af dit personlige præstationsmønster, som kan være svingende, stabilt og springvist.

Hvis du har mest at det springvise præstationsmønster, er din energi meget enten eller, tændt eller slukket. Enten er du super begejstret og topmotiveret, eller også kan du slet ikke se meningen, så du mister lysten og gejsten. Skiftet fra dybt engageret til totalt uinteresseret kan ske meget brat, så både du selv og andre kan undres over det. Det kan i høj grad påvirke dit humør, fordi du har et udtalt behov for at brænde for noget, og du kan være helt slukket og smådeprimeret i perioder, hvor du ikke ved, hvad du vil eller mangler en inspirerende vision.

Alle har noget af mindst to præstationsmønstre, så hvis du også har noget af det stabile, kan du have længere perioder, hvor du bevarer interessen, mens kombinationen med det svingende præstationsmønster kan gøre din tidshorisont kortere.

Læs også: Præstationsmønstre – sådan får du en god start på dagen

 

Valget er dit

Jeg ved godt, at det kan lyde provokerende at påstå, at du selv vælger. Men det gør du. Til gengæld gør jeg dig nok opmærksom på et andet valg, end det du havde i tankerne.

For grundlæggende har du altid et valg:

Du kan bruge en masse energi på at prøve at blive mere ligesom andre, eller du kan acceptere dig selv, som du nu er.

Din IQ kan du ikke ændre, men du kan bruge og stimulere den, eller du kan forsømme den side af dig selv. Intelligensen er ligesom en muskel; den skal bruges.

Din personlighed kan du heller ikke gøre så meget ved. Du er jo, som du er. Men du kan godt – med en vis indsats – justere på enkelte træk og ændre den adfærd, du har.

Dit præstationsmønster har med stor sandsynlighed altid været, som det er. I pressede perioder kan det mønster du har næstmest af fylde mere, fordi det er nødvendigt for at få din hverdag til at hænge sammen, men når du er i trivsel, vender du tilbage til dit foretrukne præstationsmønster. Derfor er det også langt lettere at acceptere det og prøve at få det bedste ud af det, i stedet for at slå dig selv i hovedet med dårlig samvittighed over, at du ikke er mere stabil og vedholdende.

Så måske er det faktisk helt okay, at du har skiftende interesser igennem livet. 😉

Læs evt. også: Derfor får du ikke realiseret dine ideer og drømme

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading