+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Model: Ann C. Schødt

Begavet og impostor-ramt

Rigtigt mange af de 10 % bedst begavede er ramt af impostor-fænomenet, som er en slags professionelt mindreværdskompleks.

Impostor-ramte har ifølge dr. Pauline Clance og andres forskning en tendens til at sammenligne sig selv med andre og tænke, at andre er bedre, klogere, mere dygtige osv. Samtidig har de ekstremt høje forventninger til sig selv og er bange for at skuffe andre – især dem de respekterer eller holder af.

De har ganske enkelt en urealistisk selvopfattelse, idet de undervurderer sig selv og overvurderer andre. Som konsekvens kan de også have selvhæmmende adfærd (Rohrmann, 2016) og få præstationsangst (hyppigt blandt mine impostor-ramte klienter).

Når impostor-fænomenet især rammer de mest intelligente, skyldes det, at de på nogle områder har en oplevelse af, at ting er nemme eller indlysende, og tror, at det er det da for alle. Men i praksis sætter de barren alt for højt og andres ros og anerkendelse preller af. For de har jo ikke levet op de deres egne forventninger.

Det, jeg har gjort, er jo ikke noget særligt. Det kan alle da!

De begavede, der ikke selv ved, at de er det, tænker:

Det er da indlysende. Det kan alle da se. Så det behøver jeg ikke at sige…

Kombinationen af impostor-komplekset og en høj IQ forstærker tilsyneladende deres urealistiske selvopfattelse og gør, at der er en række ting, som kan være ekstra svære for dem.

 

Hvorfor er jeg så dårlig til at passe på mig selv?

Netop fordi de har så høje forventninger til sig selv, kan de impostor-ramte være dårlige til at passe på sig selv. De overvurderer, hvad de kan nå, og undervurderer, hvor lang tid ting tager. Helt lavpraktisk kan de begavede impostor-ramte ‘glemme’, at de ikke ved alt på forhånd, og så får de ikke sat behørig tid af til at undersøge og erhverve ny viden.

Andre impostor-ramte har perfektionistiske tendenser og bruger for lang tid på at trippel-tjekke, ændre og omformulere mails og præsentationer. De har svært ved at uddelegere opgaver og gør hellere alting selv.

Resultatet er under alle omstændigheder, at de påtager sig for mange opgaver, arbejder alt, alt for meget og risikerer at få stress. De overhører de faresignaler, deres kroppe forsøger at kommunikere til dem. De knokler på lige til de segner. Og derfor er de ret dårlige til at passe på sig selv.

 

Hvorfor er jeg så dårlig til at sige fra?

Hvorfor, du som begavet impostor-ramt kan have svært ved at sige fra, er lidt mere komplekst. Ofte hænger det dog sammen med, at du også er mere påvirkelig/sensitiv end de fleste.

I personlighedstesten viser det sig som:

  • Lav score på mental modstandskraft – du har mindre filter på og tager flere indtryk ind
  • Lav score på personlig bearbejdning – du bruger længere tid på at bearbejde kritik og modgang

Derfor kan du blive mere konfliktsky og have en tilpassende, pleasende adfærd. Du kan være bange for, at andre ikke kan lide dig, hvis du er uenig med dem, siger nej til flere opgaver eller giver udtryk for, at der er noget, de gør, som du ikke bryder dig om.

Resultatet kan blive, at du får overskredet dine grænser – og først opdager det for sent. Så du bruger ekstra lang tid på at spekulere over, bearbejde, vende og dreje en dårlig oplevelse. Som du kunne have undgået, hvis du havde sagt fra i tide…

 

Hvorfor er jeg så dårlig til at træffe beslutninger?

Impostor-ramte er grundlæggende bange for at begå fejl – og derfor også for at træffe den forkerte beslutning.

Når du samtidig har en høj IQ, har du kapaciteten til at gennemtænke, overveje, analysere, reflektere over og vurdere alle mulige udfald og alt, hvad der kan gå galt.

Impostor-ramte har typisk lav selvtillid og/eller lavt selvværd. I personlighedstesten ses det som lav score på selvstændig beslutningstagen, så de er tilbøjelige til at spørge andre til råds og inddrage dem i beslutningsprocessen.

Resultatet er imidlertid, at de bliver mere i tvivl, jo flere de taler med. Og jo længere tid, der går, desto flere (skræk)scenarier kan de udtænke og forestille sig. Det gør dem endnu mere bekymrede og bange for at tage en fejlagtig beslutning. Så måske får de slet ikke truffet beslutningen, før det er for sent…

 

Hvorfor er jeg så dårlig til at slippe kontrollen?

Kombinationen af de impostor-ramtes frygt for at fejle, de begavede evne til at overtænke ting og de sensitive/påvirkeliges tendens til bekymringer gør det selvsagt svært at slippe kontrollen. For hvad nu hvis…?!

Læs også: Derfor er det så møgsvært at slippe kontrollen

Resultatet er, at det bliver uendeligt svært for dig at tage chancer, være spontan, leve i nuet og tage tingene, som de nu kommer…

 

Hvorfor er jeg så dårlig til at være ligeglad med, hvad andre mener?

De begavede impostor-ramte, der også er sensitive/påvirkelige og ekstroverte, kan være ekstra optagede af, hvad andre synes om dem. De har et større behov for at blive et accepteret medlem af gruppen, at passe ind og være vellidt. Uanset om det er af kollegerne, vennerne eller de andre forældre i institutionen. ALLE skal helst kunne lide dem.

Det værste scenarie er ensomhed – at der ikke er nogen, der kan lide dig eller har lyst til at være sammen med dig. Så det må du for alt i verden forsøge at undgå!

Resultatet er logisk nok, at du holder lav profil med din viden og dine holdninger samt gør dig alle mulige anstrengelser for at  virke lige så normal som de andre – hvad du så ikke er…

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading