+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Foto: Ann C. Schødt

Belastende begavet og uden filter

Mindst 9 ud af 10, som konsulterer mig, er både blandt de 10 % bedst begavede og særligt sensitive.

personlighedstesten ses sensitiviteten som ekstra høj påvirkelighed:

 • Lav score på mental modstandskraft – du har ikke så meget filter på, så næsten alle indtryk går ind
 • Lav score på personlig bearbejdning – alle indtryk bliver vendt og drejet, analyseret og fortolket
 • Evt. høj score på empati – du kan mærke og leve dig ind i, hvordan andre føler og tænker

Koblet med en høj IQ, er der basis for at blive en grubler, der spekulerer over alt muligt både i fortiden og fremtiden.

Alt efter hvor lavt, du scorer, og kombinationen med andre personlighedstræk, vil det komme forskelligt til udtryk – og belaste dig på forskellige måder.

Læs evt. også:
Belastende begavet og sensitiv: Derfor bliver du misforstået
Kan man både være sensitiv og tænke alt for meget?

 

Uden filter – husker alt!

Ganske ofte har jeg klienter i forløb, som både har en meget høj IQ og samtidig scorer i bund på mental modstandskraft og personlig bearbejdning. Det gør, at de hele tiden er på overarbejde ift. at processere de mange indtryk, de får. De husker som elefanter alle de dårlige oplevelser og kommer nemt til at bære nag.

Fortiden er en stor elefantbagdel, der presser på fra den ene side, mens fremtiden og alle bekymringerne bliver en lige så stor elefantbagdel, som presser på fra den anden side. Resultatet bliver, at nuet presses helt fladt.

Det kan være nærmest umuligt for dig at slappe af, være spontan og tage tingene, som de kommer. I stedet bliver du måske en sensitiv pessimist, der forsøger at undgå, at fortidens dårlige oplevelser kommer til at gentage sig – ved at tænke alle mulige og umulige scenarier igennem.

Du kan også have frakoblet kontakten til din krop og de besværlige følelser, så du nu er et vandrende hoved med et appendiks.

Her kan det faktisk hjælpe, at du holder pauser i løbet af dagen, hvor du læser en bog, spiller et spil på mobilen eller foretager dig noget andet, hvor du lukker indtrykkene ude for en tid.

Læs evt. også:
Belastende begavet og sensitiv pessimist
Kan man både være sensitiv og tænke alt for meget?
4 grunde til, at du ikke kan slippe fortiden
Har du svært ved at leve i nuet?

 

Uden filter – tager alt ind

Når du scorer (meget) lavt på mental modstandskraft, går alle indtryk ind.

Det gælder i større eller mindre grad også sanseindtryk:

 • Lyde – bliver meget nemt til distraherende støj, og som ekstrovert kan især andres samtaler være forstyrrende, fordi du ikke kan lade være med at lytte og forholde dig til det sagte
 • Lugte – du distraheres af røg, kemikalier og den mindste antydning af en lugt, der ikke passer ind, og andres kropslugte kan gøre en bustur helt utålelig
 • Berøringer – det kan være forbundet med grænseoverskridende ubehag at blive rørt af andre, og berøringen – især et puf eller skub – kan helt fysisk mærkes længe efter
 • Kulde og varme – du kan være kuldskær, overfølsom over for den mindste smule træk og ændringer af temperaturen det sted, hvor du opholder dig
 • Smag, lugt og konsistens kan påvirke din oplevelse af mad så kraftigt, at du måske har været meget kræsen som barn eller stadig er det.

Dertil kommer så empatien, som gør, at du hele tiden registrerer og forholder dig til andres adfærd, ord og handlinger. Derfor kan du nemt komme til at tage selv de mindste ting personligt og have brug for at bearbejde, fortolke og forstå. Mere og i længere tid end andre.

Du bruger med andre ord dine kognitive evner på at beskytte dig selv og kompensere for dit manglende filter. Det koster mentale kalorier, så ofte viser personlighedstesten også, at du scorer lavt på mental energi. En ganske almindelig arbejdsdag kan for dig være ualmindeligt belastende – både før, under og efter.

Her kan det hjælpe at ‘fjerne dig fra ulykken’, undgå det, der belaster dig og med en kognitiv teknik slippe indtrykkene.

Læs evt. også: Begavet tænketype, sensitiv og uden grænser

 

Uden filter – kan mærke alle

Netop sensitiviteten kombineret med empati kan gøre dig meget påvirket af, hvordan andre har det.

Hvis du er sensitiv med lav empati, kan du blive meget påvirket af andres dårlige humør, negativitet og aggressivitet. Det er gift for dit system, fordi du ikke kan lukke det ude. Derfor er der stor sandsynlighed for, at du enten bliver meget pirrelig og irritabel, eller at du forsøger at tage de hensyn til andre, som du ville ønske de tog til dig. Så du forhåbentlig kan undgå deres dårlige vibrationer. Eller i det mindste få dem til at holde op.

Hvis du er sensitiv med høj empati, bliver du også meget påvirket, men i stedet for at forsøge at beskytte dig selv, kan du være så meget ude hos de andre, at du bliver overhensynsfuld. Du kan ligefrem glemme og miste fornemmelsen af dig selv. Især dine egne følelser kan fortone sig. Du må først stoppe andres ulykke, før du kan tage dig af dine egne problemer.

Du kan få eller påtage dig rollen som den kroniske hjælper, der altid har travlt med at lytte, støtte, trøste og hjælpe andre. Det bliver meget hårdt i længden.

Her kan terapi og personlig udvikling være en måde at komme i kontakt med dig selv og dine – måske fortrængte – følelser.

Læs evt. også:
8 grunde til at du er alt for hensynsfuld og diplomatisk
Diagnose til de pårørende: Kroniske hjælpere

 

Belastende begavet og uden filter

Hos mange af de 10 % bedst begavede er sensitiviteten kombineret med andre markante personlighedstræk:

 • Høj score på kommunikationsmængde og fri kommunikation gør, at dit manglende filter får dig til at sige det, du lige tænker
 • Lav score på selvkontrol gør dig til en åben bog for andre, og du kan f.eks. have svært ved at skjule følelsesmæssige reaktioner og have let til tårer
 • Høj score på dominans – så er volumenknappen skruet op, du har gennemslagskraft og fylder i lokalet – uanset om du er tavs eller talende
 • Høj score på tempo øger din utålmodighed med andre, der ikke er lige så hurtige som dig
 • Lav score på positivt bedømmende får dig til at fokusere på fejl og det, der kan forbedres og gøres bedre
 • Lav score på udtrykt positivitet gør, at du nemt kommer til at give udtryk for noget kritisk eller negativt
 • Lav score på neutralitet får dig til at have klare værdier, sympatier/antipatier og holdninger til alt muligt.

Alt efter graden af de forskellige træk, kan det være mere eller mindre belastende for dig på jobbet, studiet og i sociale situationer. Nogle gange kan det også være belastende for andre.

Her kan selvindsigt hjælpe dig til større forståelse for andre, mens personlig udvikling giver dig både værktøjer til at håndtere det og generelt bedre trivsel.

Læs evt. også:
Belastende begavet og lidt besværlig at arbejde sammen med
Belastende begavet – derfor sidder du stadig fast
Begavet & sensitiv – sådan håndterer du de svære følelser
Er du både begavet, særligt sensitiv og ambivert?

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading