+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

At være særligt sensitiv og samtidig i nogen grad mangle empati kan give både udfordringer og knubs i livet. Især i relationerne til andre. Her kan du læse hvorfor, og hvad du kan gøre ved det.

Foto af Ann C. Schødt

Sensitiv person, der mangler empati

I personlighedstesten ses det som:

 • Lav score på mental modstandskraft – du har mindre filter og tager flere indtryk ind
 • Lav score på personlig bearbejdning – du bruger mere tid på at procesesse og reflektere over indtryk
 • Lav score på empati – indlevelsesevne – du har sværere ved at læse andre, tolke deres behov og følelser.

I praksis gør det, at du på den ene side kan være mere sårbar og nærtagende end de fleste, men samtidig også uforvarende kan komme til at såre eller misforstå andre, fordi du kan have svært ved at opfatte og forstå deres signaler. Nogle kalder det mangel på situationsfornemmelse.

Mange med denne kombination udvikler andre personlighedstræk for at kompensere for den ekstra sårbarhed og manglende empati:

 • Høj score på hensyntagen – bliver ekstra flinke og hjælpsomme, men kan have svært ved at sige nej og håndtere konflikter
 • Lav score på positivt bedømmende – forsøger at undgå fejl og negativ feedback ved at være kritisk og selvkritisk – og måske også perfektionistisk.

Andre kan udvikle øget vagtsomhed i forhold til andre, der ses som:

 • Lav score på konstruktiv holdning – som er tegn må mindre tillid eller ligefrem mistillid til andre
 • Lav score på optimisme – der i stedet kammer over i selvbekræftende pessimisme.

Manglen på tillid til andre vokser typisk i takt med de dårlige erfaringer og ubehagelige oplevelser. Meget sensitive kan huske ubetænksomme, sårende bemærkninger mange år efter, at de blev sagt, fordi de gik rent ind og ramte en ømt punkt. Især hvis IQ’en er høj, kan hukommelse være som en elefants.

 

Fordele og ulemper empati

Fordelen ved høj grad af empati kan være, at man nemt opfatter andres følelser, ønsker og behov, uden at de nødvendigvis skal sætte ord på. Det kan være en fordel for forældre og andre, der har at gøre med små børn, som endnu ikke er i stand til at formulere, hvad de har brug for. Man kan leve sig ind i, hvordan andre føler og har det, og det gør det lettere at hjælpe, støtte og trøste andre.

Ulempen ved høj empati – især som sensitiv – kan være, at man har antennerne langt ude og opfanger alle mulige små signaler, følelser og stemninger, når man er sammen med andre. Det kan gøre det sværere at koncentrere sig om sit arbejde, ligesom mange sensitive og empatiske personer kan føle, at de er nødt til at gyde olie på vandene, udvise ekstra omsorg og påtage sig ansvaret for at løse konflikter og sørge for en positiv stemning, fordi de bliver alt for negativt påvirket.

 

Hvad kan du gøre, hvis du mangler empati?

Egentlig er det meget enkelt: Du kan spørge.

Du kan for eksempel stille disse spørgsmål:

 • Hvad føler du?
 • Hvad tænker du?
 • Hvad har du brug for nu?
 • Er der noget, jeg kan gøre?
 • Hvad har du mest lyst til at gøre?
 • Hvad vil du gerne have fra mig?
 • Hvordan kan jeg bedst hjælpe eller støtte dig?
 • Hvad forventer du af mig i den her situation?

Især i parforhold og arbejdsrelationer kan det være afgørende for samarbejdet, at I får afstemt forventninger med jævne mellemrum, så I ikke går skævt af hinanden. Eller du bruger en masse tid på misforståede hensyn, som ikke bliver værdsat.

Derfra er det et spørgsmål om at øve det og finde ud af, hvad der virker bedst i forskellige relationer og situationer. Nogle af spørgsmålene kan være gode i forhold til din chef, men gøre din partner utålmodig og irriteret eller omvendt. Fordi den anden part forventer, at du da kan regne ud, hvad han/hun vil have! Men det er altså det, du har svært ved, så du kan måske sige det, som det er, og bede dem om at hjælpe dig, så samarbejdet bliver bedre og lettere fremover – også for dig.

Hvis du har svært ved at huske detaljer, kan du med fordel føre logbog og nedskrive dine erfaringer.

Læs evt. også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading