+45 23 93 48 41 AnnC@potentialefabrikken.dk

Aldrig som de andre pga. høj IQ

Når du har en høj IQ, er du faktuelt ikke som flertallet, der ligger indenfor normalområdet (IQ 90-110).  Jo højere IQ du har, desto mindre er du som de andre. Du tænker bare ikke som dem.

Rent kognitivt kommer det bl.a. til udtryk som:

 • Større indlæringsevne
 • Bedre hukommelse
 • Højere abstraktionsniveau
 • Hurtigere evne til at forstå sammenhænge og problemstillinger

Men eftersom du ikke kender de andres IQ og måske heller ikke din egen, kan det være svært for dig selv at forstå jeres forskelligheder. Derfor kan du tro, at det, der er nemt for dig, også er nemt for alle andre. Du kan blive utålmodig, når de tilsyneladende ikke kan følge dig eller føle dig dum, når du ikke kan gøre dig forståelig.

Derudover kan du også skille dig ud på andre punkter:

 • Andre interesser end flertallet – mere specialiserede, bredere eller dybere interesser
 • Mere markante personlighedstræk – de 10 % bedst begavede bruger typisk hele skalaen i personlighedstesten
 • Udfordringer ift. kommunikation, fordi du ‘ikke sender på samme frekvens’ som de fleste og derfor kan have svært ved at docere informationsmængden, så den passer til andres niveau

Din højere IQ gør dig anderledes end de fleste. Og det kan give dig en oplevelse af at være skæv, ikke rigtigt passe ind nogen steder.

Læs også: Er du ekstra begavet uden at vide det?

 

Aldrig som de andre pga. stor sensitivitet

Når du er ekstra sensitiv eller påvirkelig, har du mindre filter på end flertallet. Jo mere mere modtagelig du er for indtryk, desto mere adskiller du dig fra andre med et ‘normalt filter’. Du tager mange flere indtryk ind.

I personlighedstesten ses det som:

 • Lav score på mental modstandskraft – der skal helt enkelt mindre til at påvirke dig
 • Lav score på personlig bearbejdning – du har brug for længere tid til at bearbejde indtryk og oplevelser
 • Evt. høj score på empati – så du kan se eller mærke, hvordan andre har det og føler.

Dine antenner er langt ude og registrerer alt muligt. Andres stemninger, humør, følelser. Og det påvirker dig.

Du kan måske have tendens til at tage ting personligt. Så andre kan synes, du er nærtagende eller sart. For de mener det ikke så hårdt eller alvorligt, som du opfatter det. Men det går jo ind hos dig. Uanset hvad.

De andres dårlige humør eller den underlige stemning, du kan mærke, behøver ikke at have noget med dig at gøre. Men det hindrer dig ikke i at blive påvirket og derfor have et behov for at få ubehaget til at gå over. Så du kan bruge megen energi på at forsøge at opmuntre andre og løfte stemningen. Ganske enkelt fordi det er generende for dig at være i.

Hvis du samtidig er meget empatisk, kan du være optaget af de andres følelser, humør og problemstillinger. Og i det hele taget være meget på de andres banehalvdel. Gyde olie på vandene, mediere konflikter, løse problemer og lægge ører til alt muligt bras, som du bagefter kan slæbe med dig. Fordi du tager det ind. Eller tager det på dig. Så det bliver belastende for dig at være sammen med andre mennesker. Nogle gange må du melde fra til sociale arrangementer, selvom du godt kan lide andre mennesker. Fordi det ellers kan tage dig flere dage at bearbejde de mange indtryk, samtaler og personlige historier.

Derfor kan den øgede sensitivitet eller påvirkelighed gøre dig anderledes end andre. Uanset hvor meget du tvinger dig selv til eller forsøger at skubbe det væk. Du bliver aldrig lige så hårdhudet som de fleste.

Læs også: Høj IQ og empatisk eller særligt sensitiv

 

Aldrig som de andre pga. ADHD

Når du har en grad af ADHD eller ADD, er du anderledes i hjernen end de fleste. Det er en såkaldt udviklingsforstyrrelse, som er opstået tidligt i dit liv, men måske først opdages sent.

I personlighedstesten kan ADHD-kendetegnene aflæses:

 • Opmærksomhedsforstyrrelsen giver ekstra lav score på koncentration
 • Hyperaktiviteten viser sig som ekstra høj score på tempo
 • Den lave impulskontrol kan ses som en kombination af lav selvkontrol, lav planlægning, høj risikovillighed og evt. ekstra høj fri kommunikation.

Opmærksomhedsforstyrrelsen kan gøre det svært for dig at koncentrere dig i længere tid. Det bliver vanskeligere for dig at følge undervisning, deltage i lange møder og holde fokus, hvis andre taler langsomt eller meget detaljeret om emner. Især hvis det ikke interesserer dig. Du taber nemt tråden eller bliver distraheret af små ting.

Hyperaktiviteten kan gøre dig urolig rent fysisk, så du har svært ved at sidde stille i længere tid. Det kan også være en indre uro. Måske har du brug for at rejse dig og gå lidt rundt eller sidde og dimse med et eller andet. Du kan let og tit miste tålmodigheden, fordi ting går for langsomt.

Den lave eller manglende impulskontrol kan have mange udtryk. Typisk afbryder du andre, kommenterer uopfordret eller kommer til at sige ting, andre ikke ville sige. Du kan være fuld af gode ideer, spontan og impulsiv, men du kan også få rodet dig ud i alt muligt, du bagefter fortryder. Fartbøder, overreaktioner, fejlinvesteringer eller impulskøb af ting, du aldrig får brugt. Du er på den ene eller anden måde ret hæmningsløs.

Derfor er du aldrig som de andre – neurotypiske – kolleger, venner osv. Og derfor kan du komme til at skille dig ud, uanset hvor meget du anstrenger dig for at være som de andre.

NB! Personlighedstesten er ikke er et diagnoseværktøj, så du skal altid henvises til udredning hos en psykiater. Her bruges skemaet DIVA 2.0 til at gå dybere ned i de forskellige træk i din opvækst og nu. For at få diagnosen skal du både være forpint og have funktionsproblemer. Hvis du har en høj IQ, kan du imidlertid camouflere din eventuelle diagnose, fordi har udviklet diverse strategier til at kompensere for ADHD-trækkene.

Læs også: Skjuler din høje IQ en ADHD-diagnose?

 

Aldrig som de andre pga. høj IQ, stor sensitivitet og ADHD

Hvis du både har høj IQ og sensitivitet, vil du nemt komme til at overtænke, analysere alting til døde, bekymre dig, spekulere og gruble – over alle de indtryk, du tager ind. Du kan huske som en elefant og måske bære nag.

Hvis du både har høj IQ og ADHD, kan de to ting skjule hinanden, så intelligensen ikke bliver brugt optimalt eller diagnosen ikke bliver opdaget.

Sensitiviteten er ofte en del af ADHD’en, som gør det ekstra svært for dig at være sammen med andre i længere tid. Fordi du bliver overstimuleret og ikke kan lukke af for de mange indtryk, der bombarderer dit højt kalibrerede nervesystem.

Kombinationen af høj IQ, stor sensitivitet og en grad af ADHD gør dig anderledes end flertallet på så mange parametre, at det i praksis gør det tæt på umuligt for dig at tilpasse dig og forsøge at være som de andre.

Du har sikkert aldrig passet ned i kasserne og har sandsynligvis valgt en utraditionel uddannelse eller karrierevej. Du er nok ikke til villa, vovse og Volvo. Normerne for, hvordan du skal være, er en spændetrøje, du bliver nødt til at bryde ud af. Før eller siden. Medmindre du bruger al din energi på at være kontrolleret og undertrykke dig selv. Og det holder heller ikke i længden…

Læs: Betaler du for høj en pris for at tilpasse dig?

 

Læs også:

Discover more from Belastende Begavet

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading